A ​Menny története 2 csillagozás

Colleen Mcdannell – Bernhard Lang: A Menny története

A történelem során a művészek, költők és gondolkodók egyszer aszkétikus, a „bűnös” földi lét ellentétének számító helyként, máskor emberekkel benépesült, színes világként ábrázolták a mennyet. A Yale Egyetem szerzőpárosa, Colleen McDannell amerikai és Bernhard Lang német történész könyvükben az elmúlt kétezer év legjelentősebb vallás- és művészettörténeti személyiségeinek álláspontját mutatják be a túlvilági lét kérdéseiről, Jézustól Aquinói Szent Tamáson át Swedenborgig és a huszadik századi apokaliptikus gondolkodókig. A Menny története az első olyan, tudományos igényességgel megírt, ugyanakkor közérthető, élvezetes olvasmány, amely egy kötetbe foglalja, milyennek is képzelték a különböző generációk a keresztény mennyországot.

>!
Xéni Art, Budapest, 2007
490 oldal · ISBN: 9789630625852 · Fordította: Joób Viktória

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Sytka P>!
Colleen Mcdannell – Bernhard Lang: A Menny története

Vastag, de tartalmas „A Menny története”, amely természetesen nem a mennyek valódi történetéről szól, hanem arról, hogyan gondolkodtak az emberek a boldog túlvilági létről az elmúlt évezredekben. Ha madártávlatból tekintünk a témára, azt mondhatjuk, az antropocentrikus és a teocentrikus látásmód váltogatta egymást, azaz néha az emberek boldogsága, néha Isten személye állt a Mennyországról szóló elképzelések centrumában. Voltak, akik látomásokat láttak, mások teológiai eszmefuttatásokat fogalmaztak meg, megint mások egyszerűen vágyaiknak adtak hangot a túlvilággal kapcsolatban. De a Menny sosem volt üres, a halál sosem jelentette a véget, az elmúlás mindig is valami másnak a kezdete volt.

A szerzőpáros könyve, ha nem is minden oldala izgalmas, kellőképpen érdekes és magával ragadó módon szalad át velünk évszázadokon, hogy rámutasson arra, amit eddig is sejtettünk: a Menny mindig olyannak mutatkozik, amilyennek az aktuális korszakot látjuk, melyben ábrándoztak róla. Önmagunkat projektáltuk a felhőkbe és azokon túlra, a magunk világát vetítettük ki az égboltra, a magunk szempontjai köszönnek vissza a paradicsomi boldogság leírásaiban, a költők verseiben, a festők műveiben, az írók drámai alkotásaiban. Van itt minden, szerelem és erotika az öröklétben, Dante mennyei szférái vagy éppen giccses képregény a huszadik századból.

A Menny története őszintén szólva nem is a Menny története, hanem a miénk, embereké. Tükör, ahol szembesülünk magunkkal, félelmeinkkel és vágyainkkal, és elsősorban is azzal az érzéssel, hogy nem szeretnénk meghalni. Az igazi túlvilág azonban rejtve marad szellemi szemeink elől, annak rendje s módja szerint.


Hasonló könyvek címkék alapján

Elizabeth Abbott: A cölibátus története
Hitre, tudásra
G. Ferrero: Az ókori civilizáció bukása
Bernard McGinn: Antikrisztus
Biblia
Tarjányi Béla: Keresztény emlékek az első három századból
Frenyó Zoltán: Krisztológiai és antropológiai kérdések az ókeresztény gondolkodásban
Spiró György: Fogság
Bart D. Ehrman: Tények és tévedések A Da-Vinci kódban
Michael Hesemann: A Szent Grál felfedezése