A ​sír szava 12 csillagozás

Clark Ashton Smith: A sír szava

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Egy ​ideig csend honolt a kriptában, a varázslók tisztelettudóan meghajolva várták, hogy az uralkodó közölje velük akaratát. Aztán Gadeiron szólásra nyitotta ajkát; és a hangja alig volt több metsző suttogásnál.
– Mit tudtok Malygrisről?
E szörnyűséges név hallatán a varázslók elsápadtak és szemlátomást reszketés fogta el őket.
– Áll Susran szívében egy fekete torony, a legvénebb s a legmagasabb mind között: ott lakik Malygris. Hatalmának éjszakája időtlen idők óta folytogatja Poszeidoniszt; és mi többiek úgy bolyongunk ebben az éjszakában, akár a fogyó hold vetette árnyak. Ő minden királyok és varázslók legfőbb ura és parancsolója. Árnyéka túlnyúlik az óceánon; a messzi Tartésszoszba járó gályákat éppúgy elborítja, mint a tenger habjai fölött szárnyaló halászsasokat.
– Mindez nagyrészt igaz lehet, ami a múltat illeti – tartotta fel karját a király parancsoló mozdulattal. – Jelen idő szerint azonban némelyes kétségek merülnek fel… mivel könnyen meglehet,… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Osiris könyvek

>!
Cherubion, 2004
90 oldal · ISBN: 9639566055 · Fordította: Kornya Zsolt

Enciklopédia 7


Kedvencelte 2

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 15

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

>!
zamil
Clark Ashton Smith: A sír szava

Azt kaptam amit vártam, rövid, tömör, sötét fantasy történeteket a 20-as 30-as évekből.
Az író kortársa volt Howardnak, Lovecraft és ez érződik is az elbeszéléseiben.
Jól szórakoztam, aki szereti a dark fantasyt annak ezt a rövid kis könyvet olvasnia kell.

>!
Voorhees
Clark Ashton Smith: A sír szava

A pulp fiction aranykorának kiemelkedő triásza hazánkban talán legkevésbé ismert tagja, Clark Ashton Smith első magyar nyelvű kiadása nem a Delta Vision kiváló válogatása volt, melyben főként a szerző Averoigne ciklusából szemezgettek, hanem a Cherubion kiadó 2004-es, néhány rövid novellát tartalmazó füzére, mely rövid terjedelme annál értékesebb darabokat rejt. Smith-t olvasva az ember átlényegül valami mássá, a megfoghatatlan iszonyat és borzalom nem hagy minket nyugodt kedélyállapotban. A fordítói munka kiváló, bár a novellák összeválogatása némileg kaotikus, a végeredmény messzemenően élvezhető. Nézzük az írásokat egyenként.

Lamia: A „Gonosz mesék” által is tartalmazott rövidke vers, éppoly jó bevezetőnek, mint lezárásnak.

Az utolsó varázslat: egy vénségesen vén, nagyhatalmú varázsló visszaemlékezése ifjúkorára, szokásos, horrorisztikus elemekket megspékelve. A novella központi gondolata az elmúlás, és a halál, de ez ugyanúgy igaz a kötetben szereplő többi írásra is. 3,5/5.

Malygris halála: A nagyhatalmú ősmágus ellen összefogó varázslók és egyéb
hatalmasságok harcának a feszültséget szépen felépítő leírása. Központi gondolata a halál mellett a bosszú. 4,5/5.

A kettős árnyék: A válogatásban szereplő talán legerősebb novella. Megjelenik benne a Howard írásaiból már ismert kígyónép, akik ellen már Kull király is hadakozott. A csillagokon túli sötétségből valami megfoghatatlant előidéző, a világtól elzártan élő két mágus története. 5/5.

A halál epifániája: Lovecraft emlékére írt rövidke novella, a nagy kortárs hamisítatlan stílusában. 4,5/5.

Az averoigne-i szörny: A Delta Vision válogatásában is szereplő pazar írás, választékos stílusban is kiválóan alkalmas a félelemkeltésre. 5/5.

Morthylla: Egy életunt poéta próbálkozása a túlvilág megismerésével, színvonalban talán kissé elmarad a többitől: 3,5/5.

>!
lzoltán IP
Clark Ashton Smith: A sír szava

A tegnapi nap, Clark Ashton Smith születésnapjára megemlékezvén vettem elő ismét eme könyvecskét. Emlékolvasás egy valamikori korból.
     A prózába ágyazott költészet, a sötét, rothadásszagú környezetben különös növényeket nevel. Haragvó bimbókkal népes bokorágak szaggatják fel a ruhát, miközben átvágok komor tekintetű fák erdején. Csípik, marják és mérget oltanak a bőr alá, majd lassuló léptekkel megindulok, hallom a sír szavát.

>!
Cherubion, 2004
90 oldal · ISBN: 9639566055 · Fordította: Kornya Zsolt
>!
Noro P
Clark Ashton Smith: A sír szava

Fekete mágusok és borzalmas ősi szörnyetegek. Egy hangyányi Poe, valamivel több Lovecraft, de engem ez a néhány novella elsősorban Robert E. Howard legsötétebb hangvételű fantasy írásaira emlékeztet.

>!
Zakkant_Tudós
Clark Ashton Smith: A sír szava

Nagyon frankó, kreatív kis írások találhatók ebben a vékony füzetben. Hatásosak, sötétek, félelmetesek. Egyedül csak Az averiogne-i szörny c. novella volt az, ami nem tetszett belőlük.


Népszerű idézetek

>!
lzoltán IP

(…) Mindenfelé könyvek gyűltek halomba, csupa ősöreg fóliáns, kígyóbőrbe kötve bronzveretekkel pántolva. A patinamarta kapcsokkal lezárt borítófedelek között borzadályos tanok szunnyadtak: Atlantisz elfeledett tudománya, a Föld és a Hold démonait béklyóba verő pecsétek, az elemek transzmutációjának titkai; némely textusokat a rég letűnt Hyperborea rúnáival írtak, azon az elveszett nyelven, amely eleven ajkakról szólva gyilkosabb volt bármi méregnél és bódítóbb bármi bájitalnál.

10. oldal, Az utolsó varázslat (Cherubion, 2004)

>!
bfg3 P

A tenger és az anyaföld, a szférák és a csillagok szellemei álca nélkül jártak-keltek a márványcsarnokokban (…) Borzongva szemléltem a szubhumán lények sötét vonaglását a parázstartókból gomolygó füstfellegekben; iszonyodva sikoltottam fel a kolosszális förtelmek láttán, melyek szürke formátlanságban tolongtak a hét színnel vont védőkör körül, kimondhatatlan kínokkal fenyegetve minket, akik a középpontjában álltunk. Nem minden feszengés híján ittam a bort, mit lábon járó tetemek töltöttek ki nekem, s ettem a kenyeret, mit testetlen jelenések szolgáltak föl.

A kettős árnyék

Kapcsolódó szócikkek: nekromancia
>!
bfg3 P

Malygris vénebb mindennél és mindenkinél, a holdat kivéve; azzal egyidős. (…) Örökké fog élni, mert a hold sötét mágiája megvédi a haláltól. A halál rabszolga lett a tornyában, együtt robotol a többi nyomorulttal, és csak az ellenségeit sújtja le.

Malygris halála

>!
Zakkant_Tudós

Említést kell azonban tennem némely különös ideákról, melyek sokat foglalkoztatták Tomeront, s gyakorta értekezett róluk nekem azon a monoton, mély torokhangján, mely lejtésében és árnyalataiban föltáratlan barlangok ekhóit idézte. Úgy vélte, hogy az élet és halál nem különül el oly élesen egymástól, mint azt általában hiszik; hogy a két állapot határa időnként összemosódik, s léteznek közöttük nehezen meghatározható, félárnyékos átmenetek; hogy a holtak nem mindig halottak és az élők nem mindig elevenek, legalábbis e kifejezések közkeletű értelmezése szerint.

56. oldal, A halál epifániája

Kapcsolódó szócikkek: élet · halál
>!
bfg3 P

(…) mi sem vezérli gyorsabban kelepcébe az embert, mint ha önnön titkos vágyaira hallgat.

19. oldal, Malygris halála (Cherubion, 2004)

>!
bfg3 P

Az egekben oly dolgok kísértenek, melyekkel senki sem ismerkedhetik meg a téboly veszedelme nélkül; s különös torzulmányok járnak-kelnek a Föld és a Hold között, ahol a tejutak egymásba mosódnak. (…) Mert a gonosz, ami a csillagokból jő, nem ugyanaz a gonosz, mint ami a Földön sarjadott.

76. oldal, Az averoigne-i szörny (Cherubion, 2004)

1 hozzászólás
>!
Zakkant_Tudós

Fehér testén a foltok kísértik álmaim,
A furcsa, néma holtak ágyunk támláinál,
Hüllők ölelkezése, virrasztó vágyaim.

Dermesztőbb volt a bére a láp kígyóinál,
Ám keblén elfeledtem sok földi gondomat,
Tilalmasabb gyönyörben, mint embernek kijár.

És ezredéve kínoz a gyötrő gondolat,
Mióta asszonyom lett, s másnapra elhagyott;
De meg nem érti senki, ki hozzám látogat,

Mert ezredéve immár, hogy – jaj! – halott vagyok.

7. oldal, Lamia

>!
Zakkant_Tudós

Malygris, a mágus legfelső toronyszobájában merengett, ahonnan betekinthette egész Susrant, Poszeidonisz szigetországának fővárosát. A torony Susran középpontjában állt, egy kúpos dombháton. Falait a föld legmélyén fejtett fekete kőből emelték, mely kemény volt és törhetetlen, akár a mesés gyémántacél; az összes többi épületet túlmagasodta, s úgy vetette árnyékát a város háztetőire és kupoláira, ahogyan Malygris baljós hatalma borította sötétbe az emberek szívét.

9. oldal, Az utolsó varázslat

Kapcsolódó szócikkek: mágus

Hasonló könyvek címkék alapján

H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei II.
Robert E. Howard: Fekete Turlogh és a kelták
H. P. Lovecraft: Holdárnyékban
H. P. Lovecraft: Cthulhu hívása
H. P. Lovecraft: Árnyak a kapu előtt
H. P. Lovecraft: A suttogó Cthulhu
H. P. Lovecraft: Zarándokút Kadathba
Edgar Allan Poe: Elfeledett történetek / Forgotten Tales
Edgar Allan Poe: Ismeretlen történetek / Unfamiliar Stories
H. P. Lovecraft: Az őrület hegyei