Waldorf-iskolák 1 csillagozás

szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni
Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák

Ez a fontos könyv 1975 áprilisában jelent meg először a nagy Reinbek/Hamburg-i Rowohlt kiadó neveléstudományi szakkönyv sorozatában, a szakemberek és az érdeklődő nagyközönség számára húszezer példányban, és már májusban újabb tizenötezer példányt kellett a piacra dobni.
Az érdeklődés ezután sem csökkent, s a könyvecske a következő évtizedben megközelítette, majd elhagyta a bűvös kétszázezres példányszámot, ami Németországban is a csúcsok elérését, és meghaladását jelentette e műfajban.

>!
240 oldal · ISBN: 963865421X · Fordította: Honti Katalin

Most olvassa 1


Kiemelt értékelések

>!
gjudit8
Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

Remek összefoglaló számtalan gyakorlati témát és elméleti vonulatot tartalmaz. Hiába írták több mint 30 éve, ma is aktuális!


Népszerű idézetek

>!
gjudit8 

Ma tudja vajon a munkás, hogy olyan dolgokért dolgozik, amiknek nem kellene létezniük a világon, amik terméketlenek, mert a polgári élet szellemi területein is számtalan luxust igényel?

219. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

>!
gjudit8 

A városi gyermek lakókörnyezete mutatja meg a legélesebben, milyen kevéssé nevelő ez az életvilág: az emeleti lakás édeskeveset nyújt tanulási lehetőségek és élettapasztalatok terén. A voltaképpeni folyamatokat vezetékekbe és tokokba rejtették; hogy miért hív elő az egyik kapcsoló mozgatása meleget, a másiké fényt, a harmadiké zenét és képet – az homályban marad. A technika megfosztja a felnövekvő embert mindannak a képétől, ami a természetben történik. Ugyanígy megfosztja a gyermeket a dolgozó felnőtt látványától a modern lakás, amely csupán alvó- és étkezőhely. Az apát, mint sörivó tévénézőt, vagy újságolvasót ismeri meg, de az anya látványa sem különösebben tanulságos a mosogatógép és a konzervdobozok korszakában. A söprésen és a felmosáson még közvetlenül látható, mire való – de milyen keveset tanulhat ma a gyermek közvetlen környezetéből. Ugyanez érvényes utcáinkra is, vagy a szokásos díszkertekre, melyek azért vannak, hogy legyen hol füvet nyírni. Az óvodába és iskolába vezető úton mindenekelőtt a közlekedési jelzésekre kell figyelni – a jó gyermek így lesz jelzésvezérelte lény. Az emberi viselkedésmódok, reakciók, szavak – valójában a gyermek, majd az ifjú alapvető tapasztalatai – lassan kiszorulnak ebből a világból. A valódi világ-tapasztalatot az iskolának szavak vagy képek, vagyis egyéb eljárások segítségével újra létre kell hoznia.

28. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

>!
gjudit8 

Nem lehet a most élő generáció feladata, hogy kijelölje az útirányt az eljövendő generáció számára. Sokkal inkább az kell legyen a cél, hogy a fiatal embert gondolkodási sémáktól, szabványfogalmaktól és gátlásoktól mentes belső szabadsággal vértezzük fel; önkritikus önbizalmat fejlesszünk ki benne, és végül kimunkáljuk benne azokat az erőket, melyek magabiztos cselekvésre teszik képessé a jövőben.

30. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

>!
gjudit8 

Az élet jobban tanít, mint az iskola, a munkában biztosabb tudást lehet szerezni, mint az iskolában, okos az ember amúgy sem lesz az iskolában. Legfeljebb valami tudásra tesz szert, végül tele lesz a feje gondolatokkal.

53. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

>!
gjudit8 

[…] a Waldorf-tanító eszménye nem az, hogy egy anyagra specializálódjon; inkább az a cél, hogy egy gyermekcsoportra „specializálódjon”, jobban mondva, nyolc éven át kötődjön hozzá.

63. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

>!
gjudit8 

A gyermek tanulási szándéka eleinte személyhez kötődik. A tanítónak dolgozik, az iránta érzett szeretetből; a tanulás ebben a kora gyermekkori fázisban még nem józanul motivált.

66. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

>!
gjudit8 

Azok a lelkileg labilis, érzelmileg veszélyeztetett, fejlődésükben megzavart vagy fenyegetett gyermekek és fiatalok, akik ezekbe a túldimenzionált iskolaszervezetekbe kerülnek, nem találnak olyan oázisra, amely a személyes kötelékek által megvédelmezné őket és a szép új világ szörnyűségeitől. A szelleme központot kereső ifjú emberek ebben az iskolarendszerben csak azt tapasztalják, hogy a modern társadalomban a szellem nem számít többé szervező elvnek…

16. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

>!
gjudit8 

A következő évtizedek központi problémáját nem ifjúságunk tantárgyi képzésének hiányosságai fogják jelenteni – bármilyen súlyosak is ezek – hanem a nevelés hiányosságai.

16. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

>!
gjudit8 

A Waldorf-iskola antropológiai irányultságú nevelés kialakítására törekszik, ami azt jelenti, hogy az oktatás tartalmát, az óratervet stb. a fiatal ember szükségletei és ébredező képességei szabják meg. A tananyagot nem azért tanítják, hogy a gyermek megtanulja, hanem azért, hogy az anyagon keresztül a gyermek fejlődését szolgálják, tisztuló saját élményhez juttassák, érzékelését differenciálják.

19. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

>!
gjudit8 

Az antropozófiai pedagógia annak az emberismeretnek a nyomán lesz hatékony, amelyet csak a szellemtudományos antropozófia talaján lehet kivívni: ez az emberismeret test, lélek, szellem egységében ragadja meg az egész embert. [Rudolf Steiner]

23. oldal

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni


Hasonló könyvek címkék alapján

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek?
Frans Carlgren: Szabadságra nevelés
Johannes Kiersch: Bevezetés és magyarázat Rudolf Steiner „Általános embertan”-ához
Rudolf Steiner: A nevelés művészete
Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről
Klein Sándor – Soponyai Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon
Vekerdy Tamás: És most belülről / Álmok és lidércek
Gajdos András: Az ember énekel
Roy Wilkinson: Iskolázás a józan ész szabályai szerint
Pamela Johnson Fenner – Karen L. Rivers (szerk.): Waldorf-pedagógia ismertető családoknak