A ​nő gazdasági helyzete 1 csillagozás

Charlotte Perkins Gilman: A nő gazdasági helyzete Charlotte Perkins Gilman: A nő gazdasági helyzete

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Grill Károly, Budapest, 1908
278 oldal · Fordította: Schwimmer Rózsa

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Népszerű idézetek

apple_pie>!

Mikor az élet főutait „férfias” jelzéssel láttuk el és a nőnek nem hagytunk egyebet, mint a női nemét, az egész emberi életet nemi uralomnak vetettük alá.

48. oldal

apple_pie>!

Tekintet nélkül a magasabb szellemi életnek sokoldalú befolyására, bonyolult társadalmi berendezéseink visszaható erejére, az ember lényét első sorban életfentartásának módja határozza meg.

9. oldal

apple_pie>!

A mit magunk csinálunk, sokkal jobban megváltoztatja lényünket, mint az, a mit velünk tesznek.

59. oldal

Ninácska P>!

Az ujkor magyar irodalma mostohán bánt a társadalomtudománynyal. Legjobban sinylette ezt a társadalmi kérdések egyik legnagyobb és legfontosabb része: a nőkérdés, a nőmozgalom. Ennek alig van eredeti, magyar irodalma. S a meglevő is csak egy-egy részletkérdés többé-kevésbbé futólagos tárgyalása. A nőmozgalom azonban az utolsó évtizedben hazánkban is rohamosan terjedt, gyakorlati harca mind nagyobb és nagyobb közönséget vont a maga körébe. Mi sem természetesebb hát, minthogy a nőkérdés elmélete iránt is mind többen érdeklődnek. A világirodalomban számtalan művel találkozunk, a mely a nőkérdés eredetét, történetét, a nőmozgalom szellemi és gazdasági rugóit ismerteti. Se szeri, se száma a kiváló, mélyreható és alapos munkának, a mit eddig angol, német, francia és több más nyelven irtak. A mai irók számára már alig maradt uj szempont, a melyből a nőmozgalom kérdését tárgyalhatnák…

apple_pie>!

Az a tény, hogy valamit szeretünk, nem bizonyít annak helyessége mellett.

191. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Kádár Judit: Engedelmes lázadók
Susan Meredith: Felnőtté válás
Charles M. Vargas: Változó nemiség és Kémiai evolúció (Changing Gender & Chemical Evolution)
Maurice Yaffé – Elizabeth Fenwick: A nemi öröm
Greg Behrendt – Liz Tuccillo: Majd hívlak, Baby!
Elena Favilli – Francesca Cavallo: Esti mesék lázadó lányoknak
Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon