Atilla (Ősök és hősök 1.) 10 csillagozás

A hun üzenet
Cey-bert Róbert Gyula: Atilla

A legújabb történelmi kutatások eredményeinek ismeretében, egyre gyakrabban hangzik el a kérdés a történelmet kedvelő emberek körében, hogy ki is volt valójában Atilla, az V. században élt hun uralkodó?

Cey-Bert Róbert Gyula „Attila, a hun üzenet” című könyvével Attila, a V. században élt hun uralkodó személye körül felmerült kérdések tisztázásra vállalkozott. Megcáfolni igyekszik azon ókori híradásokat, melyek szerzői Attiláról és népéről barbár képet festettek, ugyanakkor elemzésnek veti alá az új történelmi ismeretek Attila-kritikáit is, így festve valósághű képet az uralkodóról.

>!
Püski, Budapest, 2012
560 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633020944

Enciklopédia 2


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 13


Kiemelt értékelések

nyolcadikutas P>!
Cey-bert Róbert Gyula: Atilla

A globalista, áldemokrata, mindennel szemben tiltakozó – rejtetten kommunista – neoliberalista oldalnak nem ez lesz a kedvenc könyve. Mint ahogy ütni fogják minden oldalról azok, akiknek a célja a történelem hamisítás, az értékek elsorvasztása és a totális agymosás.
Miért is?
Mert az Atilla felébreszti a szunnyadó, nemzeti öntudatot. Mert a hun üzenet, a leszármazottaknak szól. Nekünk, Magyaroknak (is). Mert Atilla nagyságához csak Nagy Sándoré és Julius Caesaré mérhető. És a viszonyítási mérték nem tévedés, mert a hun császár messze túl nőtt rajtuk.
Igen. Császár. Atilla tengrikút. (A tengrikút eredeti hun hangalakjának jelentése: tengri – isteni, égi; kút – bölcsesség, isteni áldásforrás. Együttes jelentése: Isteni bölcs; Ég fia.) A királyok királya. Aki kora legnagyobb alakja és jelleme volt. Karizmatikus, tanult, világot látott, művelt, több nyelven beszélő Istenhívő, egyértelműen magunk elé állítható példakép.
Ahogy Endrey Antal korábban megfogalmazta: a finnugor eredetelmélet egy más fél évszázados szellemi tatárjárás. Kukában a helye. (Például a bátor szó vitéz, hős harcost jelent és Mongólia ma is használja fővárosa nevében: Ulan Bator.)
A catalaunumi csatát is másképpen értelmezik ma, mint ahogyan történt. Régebben azt írták, veszítettek a hunok. Aztán azt mondták, senki sem nyert. A Tarih-i Üngürüsz krónika szerint Atilla győzelmet aratott a catalaunumi csatában, amit az is megerősít, hogy a következő évben a rómaiak a legkisebb ellenállást sem tanúsították Atillával szemben, mikor bevonult Itáliába. Atilla nem is akart Aetius és a római sereg ellen fellépni. Hadjárata első sorban a velejéig romlott vizigót király ellen irányult és ezt a célt el is érte, mert Teodorik vizigót király életét vesztette a csatában és az álnok, hitszegő vizigótok megrendítő vereséget szenvedtek.
A regény részben történelem könyv, részben lelki út. Bölcsességek tárháza, magasztos, néhol szakrális.
Nem ajánlott, kötelező olvasmány minden szívében magyarnak!


Népszerű idézetek

Lyanna>!

A hamis, kétszínű ember számára az őszinteség lelki kegyetlenséget jelent, mert szembesíti őket saját, visszataszító énjükkel.

249. oldal

1 hozzászólás
>!

Atilla szellemileg mindannyiukat felülmúlta, műveltségével, intelligenciájával, erkölcsi értékrendjével.

13. oldal

Lyanna>!

A sólyom a hun lélek számára sokkal több, mint madár. A sólyom szellemisége a hun lélek Isten által alkotott megnyilvánulása. Olyan érzelmi energiával töltött, belső érzelmi kép, mely kifejezi népünk egyéniségét, erényeit, tulajdonságait, győzelemre törő, rendíthetetlen, harcos szellemét, dicső uralkodóink győzelmeit, a koronázási szertartásokat, a karacsongi ünnepkört. A sólyom bennünk él, lelkünkkel és érzelmeinkkel együtt szárnyal. Mindig meghatódva figyelem, amikor a karacsongi ünnepségen a lobogó tűz körül felrepülnek a sólymok, hogy Üstengri áldását kérjék az ünneplőkre.

70. oldal

Kapcsolódó szócikkek: sólyom
>!

– […] az élet nem más, mint ellentétekből létrehozott összhang, örökös megújulás és változás.

34. oldal

nyolcadikutas P>!

Az ősök, a szülők és a haza elárulása a legnagyobb bűntett. Bocsáss meg inkább a gyilkosnak, mint a hazaárulónak. A hazaáruló egy undorító kártékony féreg.

541

Lyanna>!

Az embernek uralnia kell érzelmeit és szenvedélyeit. Az élet örökös harc, s a legnagyobb győzelem mindig a saját magunk felett aratott győzelem.

135. oldal

nyolcadikutas P>!

Aki csak rossz híreket hall, lelkileg sérülékennyé válik és meggyengül.

543

nyolcadikutas P>!

Istenhit nélkül az ember vakon, fegyvertelenül és sánta lovon indul a háborúba.

539

Camryn>!

De soha ne feledd, hogy az ember legfélelmetesebb ellenfele önnönmaga, saját dicsőségszomja, önimádata, fékevesztett énjének csapdája. Ez elfeledteti vele Istenét, népét, családját és természetes környezetét.

Camryn>!

Birodalmunk biztonsága érdekében be kell tartanunk a fontossági sorrendet. Ha az emberre oroszlán támad, s közben megcsípi egy szúnyog, nem a szúnyogot nézi, hanem az oroszlán támadását hárítja el, és utána üti agyon a szúnyogot.


A sorozat következő kötete

Cey-Bert Róbert Gyula: A pozsonyi csata Hadiparancs: „Irtsátok ki a magyarokat!”

Ősök és hősök sorozat · Összehasonlítás

Hasonló könyvek címkék alapján

Orosz T. Csaba: Hun
Tyll J. Pollman: Farkasok születése
Cselenyák Imre: Atilla, Isten ostora
Fonyódi Tibor: Isten ostorai
Cserna-Szabó András: Zerkó
Fáy András: Attila
Ákody Zsuzsanna: Földanyácska gyermekei
Ujkéry Csaba: Atil, a hunok nagy fejedelme
Michael A. Babcock: Attila utolsó éjszakája
Bakos László: Bene vitéz