A ​politikai fogalma 2 csillagozás

Carl Schmitt: A politikai fogalma Carl Schmitt: A politikai fogalma

Carl Schmitt (1888-1985) – manapság sokan a XX. század egyik legnagyobb politikai gondolkodójának tekintik. Művei eszmetörténeti, geopolitikai, államelméleti, az állam és egyház viszonyát elemző írásokat, valamint a nemzetközi kapcsolatok témakörébe tartozó tanulmányokat tartalmaznak. Gondolkodásának kulcsa A politikai fogalma című, eredetileg 1928-ban megjelent műve, melyet ehhez a témakörhöz kapcsolódó egyéb írásai tovább árnyalnak.

>!
Attraktor / Pallas Stúdió, Budapest, 2002
288 oldal · ISBN: 963920773X · Fordította: Cs. Kiss Lajos

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 15


Népszerű idézetek

hipped>!

A háború, a harcoló emberek halálra való készenléte, az ellenséges oldalon álló emberek fizikai megölése – mindezeknek nincs normatív, hanem csak egzisztenciális értelmük, éspedig a valóságos ellenséggel szembeni valóságos harc helyzetének realitásában, nem akármilyen eszményekben, programokban vagy különféle normativitásokban. Nincs semmiféle racionális cél, semmiféle mégoly helyes norma, semmiféle mégoly példaszerű program, semmiféle szép társadalmi eszmény, semmiféle legitimitás vagy legalitás, amely igazolhatná, hogy az emberek ezért kölcsönösen megöljék egymást.

Fran>!

Azonban semmilyen program, semmilyen eszmény, semmilyen norma és célszerűség nem ad rendelkezési jogot más emberek fizikai élete felett. Emberektől komolyan azt követelni, hogy embereket öljenek és készek legyenek meghalni csak azért, hogy a túlélők kereskedelme és ipara virágozzon vagy az unokák árufogyasztói képessége gyarapodjon, borzalmas és őrült dolog.

Fran>!

Senki sem fogja lehetségesnek tartani, hogy az emberek minden esztétikai vagy gazdasági produktivitásról való lemondással a világot például át tudnák vezetni a tiszta erkölcsiség állapotába; de még sokkal kevésbé tudná egy nép a politikai döntésekről való lemondással az emberiség tiszta erkölcsi vagy tiszta gazdasági állapotát előidézni. A politikai azzal még nem tűnik el a világból, hogy egy népnek nincs már ereje vagy akarata a politikai szférájában való kitartásra. Ekkor csupán egy gyenge nép tűnik el.


Hasonló könyvek címkék alapján

Carl von Clausewitz: A háborúról
Ignacio Iturralde Blanco: Machiavelli
Szigeti Péter: A valóság vonzásában
Joó Rudolf – Pataki G. Zsolt (szerk.): A haderő demokratikus irányítása
Robert Kershaw: Harckocsizók
Frank Robin – Lars Ritter – Havassy Gergely: Politikai filozófiák zsebkönyve
George Orwell – Fido Nesti: 1984
Benkő László: A pozsonyi csata
John Keegan: A parancsnoklás álarca
George Orwell: 1984