Valakivé ​válni 25 csillagozás

Carl R. Rogers: Valakivé válni

Carl ​Rogers egyike a XX. század legnagyobb hatású pszichológusainak. Ez a könyve sokmillió példányban kelt el világszerte, és sok-sok ember életét változtatta meg. Forradalmi újításai közül a legismertebb a kliensközpontú pszichoterápia és az élet minden területén – a nevelésben, a kommunikációban, a házastársi vagy éppen a nemzetközi konfliktusok megoldásában – alkalmazható személyközpontú megközelítés. Rogers üzenete egyszerű: mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és hasznos életet éljen. Ha megfelelő attitűddel fordulunk embertársaink felé, ezzel elősegíthetjük, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrásaik, bölcsebbek, egészségesebbek, konstruktívabbak legyenek a döntéseik. Ez a könyv nem „népszerű pszichológia”, nem is könnyű olvasmány. Mégis több mint 60 nyelven megtalálta az utat az emberekhez. Carl Rogers a 80-as években kétszer járt Magyarországon: 300 embernek „vezetett” csoportos foglalkozást. Reméljük, hogy ezzel a… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1961

>!
Edge 2000, Budapest, 2018
518 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789639760486 · Fordította: Simonfalvi László
>!
Edge 2000, Budapest, 2015
518 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789639760370 · Fordította: Simonfalvi László
>!
Edge 2000, Budapest, 2010
518 oldal · ISBN: 9789632104013 · Fordította: Simonfalvi László

2 további kiadás


Enciklopédia 3


Kedvencelte 4

Most olvassa 15

Várólistára tette 62

Kívánságlistára tette 52

Kölcsönkérné 3


Kiemelt értékelések

>!
bamon
Carl R. Rogers: Valakivé válni

Teljes képtelenség pár mondatot írnom erről a könyvről, amikor a lényegkiemelés is csak úgy ment, hogy komplett oldalakat jelöltem benne. Mostanra lett egy összefirkált, szamárfüles példányom, amit igyekszem mindig a kezem ügyében tartani. Arra hivatkozom, hogy kell a mukához, de mindenki tudja már, csak azért hurcolom, mert jólesik, ha velem van.
Rogers elképeszt.
Bátor, tiszta gondolkodású, szeretetteli segítő volt. Gyógyított, kutatott, írt, hogy megmutassa, mit érhetünk el ha merünk önmagunkká válni terapeutaként. Is. Vagy bármilyen minőségben. Merész, egyszerű, kamumentes megközelítést hozott az emberi kapcsolatok tudományába, csengett is a szakma füle tőle. Nehéz elhinni, de annyira cseng az a fül, hogy Rogers gondolatai még hetven év után is újítóak.

>!
esőember
Carl R. Rogers: Valakivé válni

Egy hatalmas utazásról olvastam. Egy olyan utazásról, amelyben kiteljesedett előttem a pszichológiának (abban a korban) egy teljesen új vetülete, a humanisztikus illetve személyiség-központú megközelítése.
Bár kezdetben kissé ezoterikus -és nem annyira tudományos – hangvételű volt, ami nekem nem annyira meggyőző. De ahogy egyre mélyebbre haladtam személyiségünk megismerése felé, kezdett megérinteni a könyv.
Végül pedig egy átfogó, a kliensközpontú gondolkodást végletekig megismerő, hasznos, nagy hatású könyvben volt részem, és amely bár 40-50 évvel ezelőtt íródott, máig tartó mondanivalóval szolgált.

>!
Berci79
Carl R. Rogers: Valakivé válni

Fantasztikus könyvnek tartom! Az egymást követő tanulmányok egyre tágítják a nézőpontot. A kilensközpontú terápia (még 50 év múltán is) forradalmian új szemléletét először szubjektíven, aztán részletes kutatási eredmények bemutatásával objektíven is ismerteti. Az oktatás, az általános interperszonális kapcsolatok és a viselkedéstudomány személyiségközpontú vizsgálatával teljes képet kapunk a rogers-i létezésmód teljes spektrumából. Szerintem nagyon izgalmas, inspiráló!


Népszerű idézetek

>!
Danó

Ha segítő kapcsolatokat akarok kialakítani, akkor egy életre szóló izgalmas teendőm van: a saját képességeim, személyiségem fejlesztése.

95. oldal

>!
esőember

Vagyis szerintem pszichoterápia alapvető felfedezése az, hogy – amennyiben megfigyeléseink megbízhatóak – egyáltalán nem kell attól félnünk, hogy „csak” homo sapiensek vagyunk. A felfedezés nem más, mint annak felismerése, hogy amennyiben képesek vagyunk gazdagítani az érzékszervi és belső szervi érékeléseinket – amelyeknek az állatvilág is teljes mértékben birtokában van – egy olyan szabad és torzítatlan tudatossággal, amelynek kizárólag az ember van teljes mértékben a birtokában, nos ekkor egy olyan lény áll előttünk, aki csodálatra méltóan és konstruktívan realisztikus. Akkor egy olyan lény áll előttünk, aki a kulturális szükségleteinek éppannyira tudatában van, mint fiziológiai, táplálkozási és szexuális szükségleteinek. Aki ugyanannyira tudatában van a baráti kapcsolatok iránti vágyainak, mint a saját nagysága és nagyszerűsége hangsúlyozása iránti vágyainak. Aki ugyanannyira tudatában van bizonyos emberek iránti finom és érzékeny érzelmi kapcsolatainak, mint a mások iránt érzett ellenséges érzelmeinek. Amikor az embernek teljes mértékben és szabadon működik ez az egyedülálló tudatossága, azt láthatjuk, hogy nem egy félelmet keltő állati lény áll előttünk, nem az a szörnyeteg, akit állandóan irányítani kell, hanem egy olyan lény, aki képes az egyedülálló központi idegrendszerének integráló funkcióink keresztül kiegyensúlyozott, realista, önmagát és másokat egyaránt fejleszteni képes viselkedésre, tudatosságának sokszínű megnyilvánulására.

147. oldal

Kapcsolódó szócikkek: pszichoterápia
>!
Danó

A vallás – különösen a zsidó-keresztény tradíció – igen mélyen átitatta a kultúránkat azzal a nézetével, hogy az ember alapvetően bűnös lény, és hogy ezt a bűnös alaptermészetet csak valami csoda révén lehet megváltoztatni.
A pszichológiában Freud és követői igen meggyőző érveket sorakoztattak fel annak bizonyítására, hogy az Ősvalami – az ember legbelső, tudatalatti természete – lényegileg ösztönök által vezérelt, s ha lehetőségeket kap lényegének kifejezésére, vérfertőzésre, gyilkosságra és egyéb bűntettekre ösztökél. A terápia fő problémája – a pszichoanalitikusok szerint – az, hogy holisztikus és konstruktív módon szereket találjunk ezeknek a vad erőknek a megregulázására, a neurotikusok szokásos, sok kárt okozó „megoldásai” helyett.
Azt a nézetet, hogy az ember a szíve mélyén, a lényegét tekintve irracionális, szocializációra csak kevéssé hajlamos, másokat és önmagát egyaránt romboló, a többség szinte kérdőjel és kritika nélkül, azonnal elfogadja. Csak ritkán lehet ezzel ellentétes hangokat hallani. Maslow például nagyon életszerű képet fest elénk arról, hogy az ember állatinak tűnő természete – amelyet antiszociális érzelmekkel, ellenségeskedéssel és féltékenységgel fejez ki – sokkal alapvetőbb igényeivel (mint például a szeretettel, a biztonsággal és a valakihez tartozással) kapcsolatos frusztrációnak a következménye. Montagu szerint a kooperáció sokkal inkább az emberi élet alaptörvénye, mint az egymással vívott harc. Ezek a tiszta, magányos hangok azonban csak kevéssé hallhatók. Az általánosan elfogadott nézet – szakmai körökben és az átlagemberek körében egyaránt – az, hogy az embert az alaptermészete miatt vagy teljes kontroll alatt kell tartani, vagy el kell takarni ezt a természetét, de a legjobb az, ha mindkettőt egyidejűleg alkalmazzuk.

133. oldal

Kapcsolódó szócikkek: kooperáció
>!
hangfogyatkozás

…a megértés kockázattal jár. Ha megengedem magamnak, hogy valóban megértsek egy másik embert, esetleg meg is változhatok ettől a megértéstől. És a változástól mindannyian rettegünk.

47. oldal

>!
hangfogyatkozás

…amikor valaki megérti mások érzéseit, ez az értés képessé teszi arra, hogy ugyanezeket az érzéseket elfogadja önmagában. És egyszer csak azon kapja rajta magát, hogy megváltozott.

47. oldal

>!
hangfogyatkozás

…valódi változás csak egy kapcsolatban átélt saját tapasztalat eredményeként jöhet létre.

64. oldal

>!
tournesolo

„Ez a könyv szól mind a kliensről, mind rólam, amint meghatódva érezzük azokat az óriási rendező erőket, amelyek jelenléte nyilvánvaló a mi nagy közös élményünkben, és amelyek – úgy tűnik – az univerzum teljességében mélyen gyökereznek.”

30. oldal

Kapcsolódó szócikkek: segítő kapcsolat
>!
hangfogyatkozás

A kliens folyton változik és a változással egyidejűleg átalakítja a saját magáról alkotott képét is. Abból a végletből indul el, ahol önmagát mint saját magának is elfogadhatatlant érzékeli, aki méltatlan bármiféle elismerésre, akinek mások normái szerint kell élnie. Elindul afelé, ahol az önképe egy értékes, elismerésre méltó személyt mutat, aki képes a saját sorsát irányítani, aki képes a normáit és értékeit a saját élményei alapján alakítani.

105. oldal

>!
hangfogyatkozás

Ha képes vagyok létrehozni egy bizonyos típusú kapcsolatot, a másik személy fel fogja fedezni önmagában azt a képességet, amellyel ezt a kapcsolatot növekedésre használhatja: személyisége fejlődni fog.

65. oldal

>!
hangfogyatkozás

…a terápiás kapcsolat csak egy speciális esete az általános interperszonális kapcsolatoknak, és hogy ugyanazok a törvényszerűségek szabályozzák az összes ilyen jellegű kapcsolatot.

75. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Kevin Leman: Péntekre új én
Adam Blatner: A pszichodráma alapjai
Roy F. Baumeister – John Tierney: Akaraterő
Eric Salmon: Enneagram ABC
Verena Kast: Apák – lányok, anyák – fiúk
Kurt Tepperwein: A félelemtől az életörömig
Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal
Novák Ákos: A siker kulcsa: Boldogság
Kurt Tepperwein: A párkapcsolat művészete
Anita Naik: Újra egyedül