Az ​ember és szimbólumai 35 csillagozás

Carl Gustav Jung – Marie-Louise von Franz (szerk.): Az ember és szimbólumai Carl Gustav Jung – Marie-Louise von Franz (szerk.): Az ember és szimbólumai

Álom ​és valóság csodás találkozását örökíti meg e kötet, mely nemcsak az önmagunkról szóló ismeretek új tartományait csatolja a már kialakult világképünkhöz, hanem lényeglátó és élvezetes összefoglalását is adja századunk egyik legnagyobb pszichológusa, Carl Gustav Jung gondolatrendszerének. Jung kapcsolódása a freudi tanokhoz közismert.
Kevesen tudják viszont, mi az a nagyon lényeges különbség, mely a két tudós mentalitása között megmutatkozik. Freud számára az álom vágyteljesítés, ezzel szemben Jung az álmokban a „tudattalan önkifejezéseit" véli felfedezni. Az álomszimbólumok véleménye szerint egy olyan psziché megnyilvánulásai, amely a tudatos lélek felügyeletén kívül esik. Az organikus és pszichés növekedés elveiben nincs különbség. „Amint a növény virágot hajt, úgy hozza létre a lélek a maga szimbólumait. Minden álom ennek a folyamatnak a bizonyítéka."
A kötet az egyes szimbólumok értelmezése, és eredetének bemutatása mellett az egyetemes kultúrtörténetet átfogó… (tovább)

A művek szerzői: Carl Gustav Jung, Marie-Louise von Franz, Jolande Jacobi

Tartalomjegyzék

>!
Göncöl, Budapest, 2000
330 oldal · ISBN: 9639183237 · Fordította: Matolcsi Ágnes
>!
Göncöl, Budapest, 1993
330 oldal · keménytáblás · ISBN: 9637875611 · Fordította: Matolcsi Ágnes

Enciklopédia 4


Kedvencelte 8

Most olvassa 7

Várólistára tette 68

Kívánságlistára tette 71

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

Timár_Krisztina I>!
Carl Gustav Jung – Marie-Louise von Franz (szerk.): Az ember és szimbólumai

Nagyon jól választottam, amikor ezzel a kötettel kezdtem az ismerkedést Jung gondolatrendszerével. Először is Jung élete vége felé készült, és a tanítványai közül is többen írtak bele egy-egy fejezetet, vagyis egy életmű összefoglalása és továbbgondolása is benne van. Másodszor eleve ismeretterjesztésre szánták, és nagyon vigyáztak, hogy a benne szereplő tanulmányok a laikus számára is érthetőek legyenek.

Részletes értékelés a blogon:
https://gyujtogeto-alkoto.blog.hu/2020/03/10/carl_gusta…

>!
Göncöl, Budapest, 1993
330 oldal · keménytáblás · ISBN: 9637875611 · Fordította: Matolcsi Ágnes
Jenci_néni>!
Carl Gustav Jung – Marie-Louise von Franz (szerk.): Az ember és szimbólumai

Egy nagyon okos ember mondta, aki Junghoz abszolút ért, hogy a joöreg Carl Gustav-nak nem adatott meg a képesség, hogy világosan és számunkra is érthetöen közölje böséges magvas gondolatait. Ezáltal megnyugodtam, hogy nem vagyok teljesen hülye hogy nem értem vagy biz dolgok nem világosak.
Ezért azt ajánlotta, hogy Jung követöit/feldolgozoit olvassuk, akik megáldattak az értelmes világos közlés képességével, mint Pl Verena Kast, Jolande Jacobi, Marie Louis von Franz etc.

dorcika>!
Carl Gustav Jung – Marie-Louise von Franz (szerk.): Az ember és szimbólumai

sokat adott. (fél csillag levonás csak a művtöris részért jár, azon majdnem elaludtam)

>!
Göncöl, Budapest, 1993
330 oldal · keménytáblás · ISBN: 9637875611 · Fordította: Matolcsi Ágnes
Os_Ák P>!
Carl Gustav Jung – Marie-Louise von Franz (szerk.): Az ember és szimbólumai

Hű maradok a könyv által képviselt szellemiséghez és annyit mondok,hogy ez a könyv
a vulgarizálás tökéletes példája.

Mandula8>!
Carl Gustav Jung – Marie-Louise von Franz (szerk.): Az ember és szimbólumai

Főleg a Jung által írt részt szerettem, tényleg nagyon olvasmányos, bár épp ezért elég nehéz kiragadni belőle a lényeget (mondjuk egy referátumhoz). A Hendersonos részt (Az ősi mítoszok és a modern ember) azt hittem jobban fogom élvezni, de az nem tudott annyira lekötni. Marie-Louise von Franz pedig jól összefoglalja az individuációs folyamatot.


Népszerű idézetek

F_Orsolya>!

A szomorú igazság az, hogy az ember élete feloldhatatlan ellentétek szövevényéből áll – nappal és éjszaka, születés és halál, boldogság és szenvedés, jó és rossz. Még abban sem vagyunk biztosak, hogy az egyik felülkerekedhet-e a másikon, hogy a jó legyőzi a gonoszt, vagy az öröm a fájdalmat. Az élet csatatér. Mindig is az volt és az is marad; és ha nem lenne így, az a létezés végét jelentené

85. oldal

Kapcsolódó szócikkek: élet
Timár_Krisztina I>!

Mi lesz a felszabadulás eredménye, ha nincs értelmes életcél – olyan cél, amiért érdemes szabadnak lenni?

221. oldal, Marie-Louise von Franz: Az ősvalónk társas vonatkozásai

Kapcsolódó szócikkek: szabadság
4 hozzászólás
bordeaux>!

Még az ugyanazon kulturális háttérrel rendelkező emberek számára is egy kissé eltérő jelentéssel bír minden egyes szó.

39. oldal

Frank_Spielmann I>!

…nem lehet az a célunk, hogy bárkit is arra késztessünk, hogy teljes mértékben annak a társadalomnak a „normáihoz” igazodjon, amelyben él. Ez természetellenes állapothoz vezetne. Az egészséges és a normálisan működő társadalomban az emberek általában nem értenek egyet egymással, mivel az általános egyetértés viszonylag ritka jelenség.

56. oldal

1 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

A kommunista világnak van egy nagy mítosza, amit mi illúziónak nevezünk, abban a hiábavaló reményben, hogy azt felsőbbrendű ítéletünk megszüntetheti. Ez a mítosz az Aranykor (vagy Paradicsom) örökéletű archetipikus álma, ahol a javakból mindenkinek bőséggel jut, és ahol egy hatalmas, bölcs és igazságos vezető uralkodik a humánusan berendezett óvoda felett.

85. oldal

6 hozzászólás
F_Orsolya>!

De mivel mi láthatatlan és megismerhetetlen dolgokkal foglalkozunk – hiszen Isten túl van az emberi megismerésen, és nincs eszköz, amivel a halhatatlanságot bizonyítani lehetne –, miért kellene bizonyítékok után kutatni?……..
És honnan tudjuk, hogy nem igazak ezek az elképzelések? Bizonyára sokan egyetértenének velem abban, ha kereken kijelenteném: ezek az elképzelések feltehetőleg illúziók. Egy valamit nem vesznek azonban észre, éspedig azt, hogy egy vallásos állítást tagadni éppoly lehetetlen, mint „bizonyítani”. Teljesen szabadon választhatunk, melyik szempontot képviseljük: a döntés minden esetben önkényes lesz.
Nyomós gyakorlati oka van azonban annak, hogy miért kell bizonyíthatatlan eszméket ápolni. Az ok pedig az, hogy ezek köztudottan hasznosak. Az embernek ténylegesen szüksége van olyan általános ideákra és meggyőződésekre, melyek életének értelmet adnak, és lehetővé teszik számára, hogy az univerzumben megtalálja a helyét. A leghihetetlenebb nehézségeket képes elviselni, ha értelmükről meg van győződve,
de összetörik ha szerencsétlensége közepette be kell ismernie,
hogy egy „idióta történetben” vett részt.

87. oldal

Timár_Krisztina I>!

Az őstörténet és a ma is létező primitív társadalmak szertartásai sok olyan, a beavatással kapcsolatos mítosszal és rítusokkal szolgálnak, melyekben a fiatal férfiakat és nőket elválasztják a szülőktől, és erőszakkal teszik törzsük tagjává. A gyermekkor világával történő ilyen szakítás az eredeti szülő archetípus sérüléséhez vezet, ezért a sérülést a csoport életébe való asszimiláció gyógyító folyamatával teszik jóvá. (A csoport és az egyén identitását gyakran egy totemállat szimbolizálja.) A csoport pótolja a sérült archetípust – és tulajdonképpen második szülővé válik –, amelynek a fiatalt először szimbolikusan feláldozzák, hogy aztán új életre születhessen.

126-127. oldal

1 hozzászólás
bordeaux>!

Mivel a pszichológia alapvetően a kiegyensúlyozott ellentétekre támaszkodik, egyetlen véleményt sem lehet véglegesnek tekinteni addig, míg figyelembe nem vettük az ellenkezőjét.

57. oldal

F_Orsolya>!

Az egyén az egyetlen realitás. Minél messzebbre távolodunk az egyéntől a Homo Sapiensre vonatkozó elvont eszmék irányába, annál valószínűbb, hogy hibába esünk. A társadalmi zűrzavar és a gyors fejlődés korában kívánatos, hogy az eddigieknél sokkal többet tudjunk meg az individuális emberi lényről, mivel mentális és morális képességeitől oly sok minden függ. De ahhoz, hogy a dolgokat a helyes szemszögből lássuk, épp úgy meg kell érteni az ember múltját, mint jelenét. Ez az, amiért alapvető fontosságú a mítoszok és a szimbólumok megértése.

55. oldal

Frank_Spielmann I>!

Annál a páciensnél például, aki egy elviselhetetlen helyzettel kerül szembe, görcsös nyelési zavar alakulhat ki: nem tudja „lenyelni” a vele történteket. Hasonló pszichológiai stresszhelyzetekben egy másik páciens asztmás rohamot kaphat: az otthoni légkörben „nem jut levegőhöz”. A harmadik páciens lábát furcsa paralízis bénitja meg: nem tud járni, azaz „nem tud továbblépni.”

23. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Bagdy Emőke: Álmok, szimbólumok, terápiák
Carl Gustav Jung: Emlékek, álmok, gondolatok
Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei
Cherry Gilchrist: Az alkímia
Carl Gustav Jung: A lélektani típusok
Verena Kast: Apák – lányok, anyák – fiúk
A pszichológia nagykönyve
Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors
Teljesebbé válni
Pintér Judit Nóra: A krónikus betegségek lélektana