Filozófiai ​és teológiai művek 0 csillagozás

Canterburyi Szent Anzelm: Filozófiai és teológiai művek

A kötet Anzelm éltművének mintegy felét, a teológiai írások 1076-tól az 1090-es évek elejéig készült részét tartalmazza. A Monologion a theodica lényeges kérdéseit felvető tartalma, valamint szerkezete miatt az első Summának, mintegy a skolasztika nyitányának is tekinthető. A Proslogion jelentőségét sokan az első fejezetek úgynevezett „ontológiai istenérvében” keresték; a nevezetes argumentum most a teljes mű kontextusában olvasható és értékelhető újra. A Proslogiont követő vita – melynek szövege szintén helyet kapott a kötetben – Anzelmet az Istenről szóló beszéd, a valódi theo-logia lehetőségének kutatása felé fordította; dialógusai, – A nyelvészetről, Az igazságról, A szabad akaratról és A Sátán bukásáról – az ezzel kapcsolatos nyelvelméleti kérdésekre keresik a választ. – A szöveget bevezető tanulmány és bőséges jegyzetapparátus kíséri, elhelyezve az életművet a XI-XII. század szellemi közegében.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Sapientia Humana Osiris

>!
Osiris, Budapest, 2001
460 oldal · ISBN: 9633890977 · Fordította: Dér Katalin

Kívánságlistára tette 6


Hasonló könyvek címkék alapján

Canterbury Szent Anzelm: Miért lett Isten emberré?
Canterbury Szent Anzelm: Proslogion
Eckhart mester: Az értelem fénye
Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem
Clairvaux-i Szent Bernát: Az alázat és a gőg fokairól / A megtérésről
Henri Boulad: A halálban ugyanis megszületünk
Koncz Sándor: Kierkegaard és a világháború utáni teológia
Søren Kierkegaard: Isten változatlansága
Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás
Czakó István: Hit és egzisztencia