A ​Szent Grál keresése 3 csillagozás

2012 – új korszak hajnala?
Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése

Valószínűleg ​az emberek döntő többsége nem gondolja, hogy – a jóslatokkal ellentétben – 2012-ben tényleg véget érne a világ, ugyanakkor egyre többen érzik, fordulóponthoz érkeztünk. Válság válság hátán, szellemi zűrzavar uralkodik mindenütt, nem tudni, kiknek higgyünk, alig van fogódzó. Egyre többen gondolják úgy, hogy az élet nem merülhet ki csupán a létfenntartásért vívott küzdelemben, kell lennie valami végső célnak is. Egyre többen nem akarnak belenyugodni abba a tudományos magyarázatba, hogy létünk csupán egy véletlen „baleset” következménye, és egyre többen szeretnék tudni, mi végre is vagyunk a Földön.

Bunyevácz Zsuzsa megpróbálta párhuzamba állítani a természettudományok és az ősi, szent iratok némely megállapítását a világegyetem keletkezésével és működésével, az élet kialakulásával és az ember származásával, illetve történetével kapcsolatban, hátha találni valami közöset bennük, ami talán fogódzót nyújthat, és segíthet megoldani a modern kor problémáinak egy… (tovább)

>!
Alexandra, Pécs, 2011
398 oldal · ISBN: 9789632977454

Enciklopédia 10

Helyszínek népszerűség szerint

galaxis


Kiemelt értékelések

>!
nadasdit P
Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése

Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése 2012 – új korszak hajnala?

Jó rég óta olvastam, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Megérte elolvasni. Az első és ez a harmadik kötet volt a legjobb. Egyfajta összefoglalója azoknak a műveknek, melyek a könyv végi hivatkozásokban tornyosulnak. (Természetesen azokat is el kell olvasni!)
Nincsenek véletlenek. Most kellett befejeznem, mikor nyitottabb lettem a világra. A könyv végén van egy fontos fejezet, a vallások, népek felett álló közös, ős valamiról, vagy Valakiről, akiben az Aranykor népei hittek Hozzá kell eljutnunk, és megtaláljuk magunkat.

>!
Darolyn
Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése

Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése 2012 – új korszak hajnala?

Érdekes, elgondolkodtató, gondolkodásra ösztönző, iránymutató.
Több témát, rengeteg irodalom feldolgozásával mutat be a szerző, az adott téma közismert, és kevésbé vagy egyáltalán nem ismert oldaláról.
A legjobban az tetszett, hogy a szerző nem mondja meg, mi az igaz, mit higgyünk, hanem kérdéseket tesz fel, rengeteg kérdést, elgondolkodtató kérdéseket, amelyek elülnek valahol hátul az agyban, és kételkedésre késztetnek.
A könyv jól szerkesztett, egyértelmű hivatkozásokkal ellátott, egyáltalán nem tömény, könnyen olvasható, olvasmányos.


Népszerű idézetek

>!
Darolyn

Fel kell tenni azt a kérdést is, hogy robbanásból hogyan lett rend. Fred Hoyle írja: robbanáskor a dolgok egyre messzebb kerülnek egymástól, viszont az ősrobbanás csodálatos módon ennek ellenkezőjét eredményezte, az anyag összetömörült, és galaxisok formáját vette fel.

138. oldal

Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése 2012 – új korszak hajnala?

Kapcsolódó szócikkek: galaxis · Nagy Bumm · rend
2 hozzászólás
>!
Darolyn

Több gondolkodó – köztük Guénon is – azon a véleményen van, hogy az emberiség szellemi elsötétedése a felvilágosodás idején kezdődött, így a XVIII. század környékétől számíthatjuk. Ez idő tájt kezdték az értelmet mindenek elé helyezni, s a francia forradalom „illetékesei” úgy döntöttek, hogy nincs Isten. Azt hitték, minden baj forrása az ósdi hagyományokhoz való ragaszkodás. Mindent az ész kritikájának kell alávetni – vélték. Korábban az isteni rendbe vetett hit valamifajta keretet adott az emberek cselekedeteinek, azonban a felvilágosodásnak nevezett folyamat során ezt elmaradottnak bélyegezték. Azt hirdették, hogy ha fejlesztjük a tudásunkat, egyre jobban élhetünk, s ettől kezdve a haladás vált a legfőbb vezérlő elvvé. Ész, értelem és fejlődés – ezek lettek a kulcsszavak. Mindennek, természetesen, a gazdasági életben is meglett a hatása. Ismert, hogy a kereszténység a XIX. századig tiltotta a kamat szedését. Aztán annyira felvilágosultunk Európában, hogy megszüntettük ezt a tilalmat. A kamatszedés eltörlése a gazdasági növekedés hajtóerejévé vált. A tőkés gazdaság ungyanis csak állandóan növekedve képes túlélni. Kölcsönadják a pénzt, amit kamatostul visszakapnak, majd a következő körben még többet fektetnek be, és még többet kapnak vissza… Tehát állandó gazdasági növekedésre van szüksége. Ha ez nem valósul meg, jön a válság.

13-14. oldal

Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése 2012 – új korszak hajnala?

Kapcsolódó szócikkek: értelem · fejlődés · felvilágosodás · gazdaság · Isten · kamat · válság
>!
Darolyn

George Gamow – nevéhez fűződik a Nagy Bumm elmélete – egy nemzetközi fizikus konferencián 1948-ban kifejtette, hogy a világegyetem valamikor egy ősrobbanással kezdődött. Majd az előadása végén megkérte a világhírű fizikusokat, szavazzanak, szerintük volt-e ősrobbanás. Hatvan százalékuk mellette voksolt, azóta a fizikusok elfogadják az elméletet.

136. oldal

Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál keresése 2012 – új korszak hajnala?

Kapcsolódó szócikkek: Nagy Bumm

Hasonló könyvek címkék alapján

W. Scott-Elliott: Atlantisz és Lemúria legendája
Charles G. Leland: Aradia, avagy a boszorkányok evangéliuma
Illés Endre: Szávitri
Biblia
Augusta Gregory: Istenek és harcosok
Margit Sandemo: Örvényben
Ráth-Végh István: Magyar kuriózumok
Alena Ježková: Prágai legendák
A Bambuszhercegnő
G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók