Menekült ​gyermekek fejlesztése 0 csillagozás

Az Önkéntes Interkulturális Pedagógiai Munkacsoport segédkönyve
Bukus Beatrix – Sikó Dóra: Menekült gyermekek fejlesztése

Az Önkéntes Interkulturális Pedagógiai Munkacsoport fejlesztő foglalkozásaira járó gyermekek a tudást értékként kezelik, a tanulással szembeni pozitív attitűd, természetes gyermeki kíváncsiság, nyitottság és igyekezet jellemző rájuk. Bár a menekült gyermekek nevelését és oktatását számos külső körülmény nehezíti, a velük való foglalkozás a 21. század pedagógusának újszerű szakmai kihívást jelent. A gyermekek speciális jellemzőinek tudatos kezelésén túl a Munkacsoport abban látja a tanár legfontosabb szerepét, hogy a célok, a tartalmak és a módszerek tudatos és tervszerű megválasztásával hozzájárulhat a gyermek hosszú távú életstratégiáinak kiépítéséhez.

>!
Magánkiadás, Budapest, 2011
92 oldal · ISBN: 9789630807593

Hasonló könyvek címkék alapján

Horváthné Csapucha Klára – Szabóné Nemes Magdolna – Wittmann-né Dúzs Margit: A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában
Nagy Czirok Lászlóné – Kárász Péter: Tudástérképek
Gianni Rodari: A képzelet grammatikája
Szüdi János: Csináljunk rossz iskolát!
Széplaki Erzsébet: A szövegértő képesség fejlesztése a kompetenciaalapú, nem szakrendszerű oktatásban – 5-6. évfolyam
Csapó Benő: Tudás és iskola
Paul Ginnis: Tanítási és tanulási receptkönyv
Rudolf Steiner: Általános embertan, mint a pedagógia alapja
Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata
Seres József: Szépprózai művek elemzése az általános iskolában