Buda Attila (szerk.) · Pataky Adrienn (szerk.)

„…olvasd ​el szigorú szemmel cikkemet” 2 csillagozás

Babits Mihály és Gellért Oszkár Nyugat-levelezése 1929–1941
Buda Attila – Pataky Adrienn (szerk.): „…olvasd el szigorú szemmel cikkemet”

A kiadó ajánlója: "A nagyhatású irodalmi folyóirat első nemzedéke két meghatározó alakjának, Babits Mihálynak és Gellért Oszkárnak a (hivatalos, ritkábban magánéleti) levelezése kiválóan megmutatja a Nyugat szerkesztési mechanizmusát. A kéthetente 80-100 oldalnyi terjedelemben megjelenő folyóirat számait rovat szerint megosztva, oldalra lebontva kellett megtervezniük, és minden egyes verset, írást is meg kellett szerkeszteniük, ami a mai technikai lehetőségek mellett is szép teljesítmény lenne. Babitsnak a versek, cikkek, kritikák, míg Gellértnek a széppróza terén lett döntő szava. A folyóirat szerzői, szerkesztői olyan névsort alkotnak, akikből biztonsággal összeállítható lenne a kor irodalomtörténete – hiányérzet nélkül.
A tanulmánnyal, jegyzetekkel kiegészített levelezéskötet azért is tud alapos, pontos adalékokkal szolgálni a Nyugat életéről, hiszen a nyári hónapokra Babits elhagyta a fővárost, a lapot Esztergomban írta, szerkesztette, ami szinte napi levelezést kívánt."

>!
Gondolat, Budapest, 2017
340 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789636937584

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Borgos Anna – Szilágyi Judit: Nőírók és írónők
Buda Attila: A Nyugat Kiadó története
Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): Leírás és értelmezés
Veres András: Kosztolányi Ady-komplexuma
Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda”
Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei
Brusznyai Árpád: A Homérosz-kérdés
Nagy Imre: Utazás egy regény körül
Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak
Varga Virág – Zsávolya Zoltán (szerk.): Nő, tükör, írás