Brisits Frigyes (szerk.) · D. Jovanovich Lea (szerk.)

Szentlélek ​hárfája 0 csillagozás

Prohászka-imakönyv
Brisits Frigyes – D. Jovanovich Lea (szerk.): Szentlélek hárfája Brisits Frigyes – D. Jovanovich Lea (szerk.): Szentlélek hárfája Brisits Frigyes – D. Jovanovich Lea (szerk.): Szentlélek hárfája

Püspök Atyánk sokszor említette, hogy imakönyvet is akar nekünk adni. Azonban az Úr magához szólította őt, mielőtt ezt a tervét megvalósíthatta volna. Így a Szociális Missziótársulatra maradt ez a feladat.
Dr. Brisits Frigyes S. O. Cist. és boldogult D. Jovanovich Lea missziósnővér közreműködésével összegyűjtöttük 1927-ben Püspök Atyánk irataiból az imakönyvbe való helyeket, hozzáfűzvén – mint ez az ő szándékában is volt – az Egyházban szokásos több liturgikus imát, litániát, ájtatosságot, stb.
A kis betűs részek kivételével minden imádság Ottokár Püspöktől van.

>!
624 oldal · keménytáblás
>!
576 oldal · keménytáblás

Hasonló könyvek címkék alapján

Latin-magyar nappali zsoltároskönyv az évközi időre
Énekes Zsolozsma az Esztergomi Breviárium alapján – II/A Ádventi Diurnále
Dallos Ferenc (szerk.): Imádkozzatok Testvérek!
Barsi Balázs: Vade Mecum Franciscanum
Psalterium latino-hungaricum / Latin-magyar zsoltároskönyv
Énekes Zsolozsma az Esztergomi Breviárium alapján – I/B Virrasztó Zsoltárkönyv (Nokturnále)
Madari Gyula (szerk.): Eucharisztikus jubileumi információs és liturgikus kézikönyv 2000
Halász Pál (szerk.): Plébániai imádságos és énekeskönyv
Lindeisz Ferenc (szerk.): Kulcs a Graduáléhoz
P. Lucián O. C. D.: Szűz Mária szeplőtelen szívének kis zsolozsmája