Politika ​a határon 0 csillagozás

Bretter Zoltán: Politika a határon

A ​kötetben közölt tanulmány kiindulópontja az a vita, melyet Lord Patrick Devlin bíró és Herbert Lionel Adolphus Hart jogfilozófus folytatott a homoszexualitás büntetőjogi szabályozásának kérdéséről. Bár a kiindulás a homoszexualitás, a vita hamarosan általánosabb kérdések köré rendeződik, s főképpen a társadalomelmélet, a demokrácia, a jog és erkölcs viszonya kerül a középpontba. 1989-ben a California Law Review hasábjain újabb tanulmányok jelennek meg, melyekben neves gondolkodók újratárgyalják az immáron harminc éve változó intenzitással és főleg amerikai környezetben folyó eszmecsere jó néhány problémáját. Mindvégig liberális és konzervatív meggyőződések csapnak össze, mégis rá kell jönni, hogy nincsenek éles választóvonalak ezen ideológiák között. A liberálisok elismerik az erkölcs társadalmat összetartó erejét, a konzervatívok pedig azt, hogy az egyén szabadságát védelmezni kell. A szerző meggyőződése, hogy a klasszikus ideológiai dogmák helyett érdemesebb egy bizonytalan,… (tovább)

>!
Kalligram, Pozsony, 2004
222 oldal · ISBN: 8071496421

Hasonló könyvek címkék alapján

Farkas Zoltán: Társadalomelmélet I-IV.
Andorka Rudolf – Stefan Hradil – Jules L. Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés
Thorstein Veblen: A dologtalan osztály elmélete
G. K. Chesterton: A józan ész nevében
Miklós Tamás (szerk.): Medvetánc
Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom?
Adolf Hitler: Mein Kampf
Czesław Miłosz: „A rabul ejtett értelem”
Platón: Platón összes művei I–III.
Donald Matthew: A középkori Európa atlasza