Mondattani ​tanulmányok 0 csillagozás

Brassai Sámuel: Mondattani tanulmányok

Brassai ​Sámuel (1797?–1897), „az utolsó erdélyi polihisztor” foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával, közgazdaságtannal és a zene elméleti kérdéseivel is, mindemellett a magyar nyelvtudomány nagy klasszikusa. Az MTA 1837-ben levelező, 1865-ben rendes tagjává választotta. A nyelvről, ezen belül is a magyar mondatról szóló tanulmányai ma sem kerülhetők meg, hiszen a magyar nyelv jellegzetességeiről, a magyar mondat szerkezetéről tett megfigyeléseinek majd mindegyike ma is érvényes. Elekfi László összesítése szerint Brassai Sámuel tudományos értékűnek minősíthető nyelvészeti tárgyú írásainak mennyisége meghaladja az ezer oldalt.
Mondattani munkáiból A magyar mondat címmel adott ki több mint 500 oldalas válogatást a TINTA Könyvkiadó 2011-ben. E korábbi kötet hat nagy, komoly elméleti megállapításokat tévő tanulmányt tartalmaz.
Jelen kötet – a Mondattani tanulmányok – további tizennyolc nyelvtudományi írást közöl Brassai Sámuel gazdag nyelvészeti… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2016
246 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634090793


Hasonló könyvek címkék alapján

Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk
Révay Valéria (szerk.): Nyelvészeti tanulmányok
Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan
Szemere Gyula: Helyesírási segédkönyv
Rácz Endre – Szemere Gyula: Mondattani elemzések
Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv
Fazakas Emese: Bevezetés a magyar nyelvtörténetbe
Szabó Kálmán: Játékos nyelvtan – játékos helyesírás
É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter: Új magyar nyelvtan
Hernádi Sándor: Nyelvtan és nyelvművelés