Hitelválság ​– Adósságaink története 0 csillagozás

Bozzai Rita – Farkas Zoltán: Hitelválság – Adósságaink története

Csak bízni lehet benne, hogy a szabad választások utáni kormánynak lesz ereje és felhatalmazása a mindezidáig elhalasztott döntések meghozatalára. Remélni lehet, hogy azt a kormányt is megfelelő külső támogatás erősíti meg. És végül: remélhetőleg az ország szanálása nem bukik meg azon, hogy az egypártrendszer kormányának pártérdekeket szolgáló gyámoltalan gazdaságpolitikája helyébe olyan kormány lép, amely többpárti kötődései miatt még kevésbé mer szembenézni az önhibáján kívül örökölt adóssággal. És nem utolsósorban: élvez annyi bizalmat, részesül annyi türelemben, hogy elképzeléseit megvalósíthatja. Mert ha nem, akkor új nevekkel és új drámai – félő: esetenként tragikus – fordulatokkal új könyv születhetik. Remélhetőleg azért ez ilyen gyorsan nem avul el…

>!
Codex, Budapest, 1989
326 oldal · ISBN: 9630277417


Hasonló könyvek címkék alapján

Auer Ádám – Papp Tekla (szerk.): A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban
Horváth Győző: Válságmenedzselés a gyakorlatban
Antalffy Tibor: A jövőnk véget ért!
Stephen King (Richard Bachman): Az átkozott út
Daniel Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás
Blumné Bán Erika – Kresalek Péter: A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana I.
Kornai János: A hiány
Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan 11. osztály
Peter F. Drucker: Innováció és vállalkozás az elméletben és a gyakorlatban
N. Gregory Mankiw: A közgazdaságtan alapjai