Magyar ​krónika azaz a magyar nemzet története 0 csillagozás

A legrégibb időktől fogva, a legujabb időig, minden nevezetes történeti esemény évszerinti előadásával
Boross Mihály: Magyar krónika azaz a magyar nemzet története

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.


Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Komjáthy István: Mondák könyve
Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig
Szalárdi János: Várad várának, az pogány török által megh szállásárul…
Oláh Miklós: Hungária
Kristó Gyula: Magyar historiográfia I.
Anonymus: Gesta Hungarorum
Kézai Simon: Kézai Simon Magyar krónikája
Gracza György: Az 1848–1849-iki magyar szabadságharc története
Mikes Kelemen: Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei
Csuday Jenő: A magyarok történelme I-II.