Boros Gábor (szerk.) · Szalai Judit (szerk.)

Az ​érzelmek filozófiája 0 csillagozás

Szisztematikus-történeti tanulmányok
Boros Gábor – Szalai Judit (szerk.): Az érzelmek filozófiája

A ​kötet tanulmányai magyar nyelven első alkalommal mutatják be az érzelmek filozófiai értelmezésének néhány lehetőségét, megindokolva ezzel mindjárt azt is, hogy miért van szükség a filozófia bevonására az érzelmek vizsgálatába a pszichológiai, neurológiai s más megközelítések mellett.

A filozófiában a történeti vizsgálódások sohasem különülnek el élesen a szisztematikus tárgyalásmódoktól, így kötetünk is eleven kérdésfeltevésekre adható, ma is releváns válaszkísérletekként mutatja be az antikvitás legnagyobb hatású érzelemfilozófusainak,
Arisztotelésznek és a Sztoának, Descartes-nak, Heideggernek a gondolatmeneteit. Történeti, ám egyszersmind interdiszciplináris jellegű filozófiai megközelítés a középkori érzelemvilág rekonstrukciója, Sartre és a kortárs pszichológia érintkezési pontjainak, valamint Heller Ágnes érzelemfenomenológiájának elemzése. A három záró tanulmányban a normativitás fontos érzelemfilozófiai kérdésének, a szeretet H. G. Frankfurt által adott… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Dasein Könyvek L'Harmattan

>!
L'Harmattan, Budapest, 2012
166 oldal · ISBN: 9789632364797

Hasonló könyvek címkék alapján

Földényi F. László: Melankólia
Pressing Lajos: A boldogság mint misztérium
Kamarás István: Olvasatok
Gabriele Kuby: A nemek forradalma
August Wilhelm Schlegel – Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások
Király Jenő: A fantasztikus film formái
Pethő Ágnes: Múzsák tükre
Fehér M. István: Martin Heidegger
Szentkuthy Miklós: Az egyetlen metafora felé
Jean-Paul Sartre: A szabadságról