Bónus Tibor (szerk.) · Lőrincz Csongor (szerk.) · Szirák Péter (szerk.)

A ​forradalom ígérete? 0 csillagozás

Történelmi és nyelvi események kereszteződései
Bónus Tibor – Lőrincz Csongor – Szirák Péter (szerk.): A forradalom ígérete?

Az ​esemény olyan történés, mely után nem marad minden ugyan- az, mint ami volt – ön- és világértésünk megváltozik. Amennyiben az eseménnyé válás egyúttal megértésesemény is – azaz időbeli, tapasztalatként meghatározható esemény –, úgy nyelvi színrevitel, értelmezés is egyben, amelynek a diszkurzív feltételek mellett a mindenkori nyilvánosság mediális feltételeire kell hagyatkoznia. Az esemény eseményként való megjelenése mindig médiumokhoz, lejegyző, tároló és közvetítőrendszerekhez kapcsolódik. Módszertani-teoretikus szinten azért került előtérbe a „forradalom” toposza, fogalma és jelensége, mert mintegy ez ígéri az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport korábban e sorozatbeli publikációiban kikristályosodó két alapvető komplexumnak a funkcionális közvetítését egymással, éspedig a performativitás (nyelvi esemény) és a temporalitás reflexiójának összekapcsolását. Az interdiszciplináris tudományos gyakorlat itt szisztematikus módon adott magában a kérdésfeltevésben, empirikus… (tovább)

A művek szerzői: Simon Attila

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, Budapest, 2014
568 oldal · ISBN: 9786155047657

Népszerű idézetek

csgabi P>!

Az esemény olyan történés, mely után nem marad minden ugyanaz, mint ami volt – ön- és világértésünk megváltozik.


Hasonló könyvek címkék alapján

Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda”
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I.
Milián Orsolya – Odorics Ferenc (szerk.): Retro
Bengi László – Hoványi Márton – Józan Ildikó (szerk.): „Visszhangot ver az időben”
Csorba Piroska: A kesztyű
Simon Attila: Dionysos színrevitele
Szegedy-Maszák Mihály: A mű átváltozásai
Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene
Bényei Tamás: Más alakban
Poszler György: Vonzások és taszítások