Bónus Tibor (szerk.) · Kulcsár-Szabó Zoltán (szerk.) · Simon Attila (szerk.)

Az ​olvasás rejtekútjai 0 csillagozás

Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban
Bónus Tibor – Kulcsár-Szabó Zoltán – Simon Attila (szerk.): Az olvasás rejtekútjai Bónus Tibor – Kulcsár-Szabó Zoltán – Simon Attila (szerk.): Az olvasás rejtekútjai

„Ha ​e kötet összetett szempontrendszerét egyetlen lényegi kérdésre akarnánk csupaszítani, úgy is fogalmazhatnánk: arra voltunk kíváncsiak, hogy a 20. század jelentős magyar irodalomtudósai hogyan olvastak, s olvasataikban mi bizonyult irodalomnak. Nem csupán, sőt nem elsősorban az általuk beszélt diszkurzus reflexiója szerint, hanem inkább az olvasás, az esztétikai tapasztalat eseményében mint maradéktalanul sohasem uralható mediális történésben. Ha van röviden összefoglalható tanulsága az itt összegyűjtött tanulmányoknak, akkor az abban a felismerésben állhat, hogy a kérdezett irodalomtudományi diszkurzusok a szó mai, reflektáltabb, azaz szemiotikai vagy retorikai értelmében tulajdonképpen még nem olvastak. Ami nem jelent se többet, se kevesebbet annál, mint hogy nem egészen azt értették irodalmon és olvasáson, amit az irodalomértés jelenkori formációi értenek. A vizsgált diskurzusoknak az irodalom tárgykonstrukciójában kulcsfontosságú szerepet játszó, s a kötet tanulmányaiban… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, Budapest, 2007
316 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639605473

Várólistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Szegedy-Maszák Mihály: Az újraolvasás kényszere
Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont
Schein Gábor: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében
Trócsányi Miklós: William Golding regényeinek képi valósága
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Földényi F. László: Az irodalom gyanúba keveredett
Szegedy-Maszák Mihály: „Minta a szőnyegen”
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 3.