A ​csúf másik 0 csillagozás

A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról (Kosztolányi Dezső: Pacsirta)
Bónus Tibor: A csúf másik

E ​könyv Kosztolányi Dezső Pacsirta című, 1923-ban megjelent regényének elemzést nyújtja. A szöveg jelentéstani összetettségét szorosan követve különféle interpretatív kontextusokat hoz játékba. Eddigi értelmezései lélektani és társadalomtörténeti példázatként értették a Pacsirtát. Az itt adott olvasat nemcsak antropológiai, esztétikai, poétikai, nyelv- és szubjektumelméleti szempontokkal gazdagítja és írja újra a pszichoanalízis és a társadalomtörténet interpretációs képleteit, hanem – az említett diskurzusok összefüggéseit is szem előtt tartva – elsősorban a regény önértelmező mozgására figyelmez. S ezen keresztül arra, milyen távlatokat nyit a Pacsirta az időbeliség, a történetiség értelmezésére, s hogyan láttatja irodalom és esztétikai tapasztalat mibenlétét, valamint élet és irodalom lehetséges viszonyát. A regény ugyanis a gyász, a szégyen és a részvét, az undorító és a csúf, a kívánatos és a szép, a sírás és a nevetés interpretánsai mentén saját olvasásáról, szöveg és… (tovább)

Róla szól: Kosztolányi Dezső

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, Budapest, 2006
214 oldal · ISBN: 9639605182

Várólistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Zsadányi Edit: A csend retorikája
Földényi F. László: Az irodalom gyanúba keveredett
Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda”
Kovács Endre – Szerdahelyi István: Irodalomelméleti alapfogalmak
Maurice Blanchot: Az irodalmi tér
René Wellek – Austin Warren: Az irodalom elmélete
Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás
Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene