A ​jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon 0 csillagozás

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon

A ​feudális társadalom alávetett osztálya, a jobbágyparasztság Európa-szerte több évszázadig tartó fejlődés eredményeként jött létre. Az osztály kialakulásának előzményei az egyes népek különböző időben végbement honfoglalására és letelepedésére nyúlnak vissza. Az állandó megtelepedés a nemzetségi közös tulajdon felbomlásához és az elidegeníthető magántulajdon kialakulásához vezetett. Az új feudális államok legnagyobb földtulajdonosai a kialakulás első fázisában az uralkodók lettek. Az új rend megszilárdulásával azután egyre nagyobb szerepet játszott a földtulajdon kiépítésében az egyház és a világi hatalmasok földesurasága. Mellettük azonban egy ideig tovább élt a társadalom közép- és alsó rétegeinek részben egyéni, részben közösségi földtulajdona. Mindezeken a termelőmunkát – leszámítva a kistulajdonos szabad parasztok földjeit – különféle alávetett elemek végezték. Ezek összetétele Európa különféle területein rendkívül színes és sokrétű volt a korai feudalizmus időszakában. A… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Értekezések a történeti tudományok köréből

>!
Akadémiai, Budapest, 1983
300 oldal · puhatáblás · ISBN: 963053276X

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Szili Ferenc: Somogy megye kereskedelme a kései feudalizmus korában
Urbánszki László: A dalmát háború
Hunyady József: Aranyhorda
Zsoldos Attila: Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században
Toldy László: Magyar Szent Erzsébet élete
Kristó Gyula (szerk.): Korai magyar történeti lexikon (9-14. század)
Jan Dobraczyński: A szeretet foglya
Puskásy Pál: Árpádházi Boldog Kinga
Font Márta – Barabás Gábor: Kálmán (1208-1241)
Meszlényi Antal: Magyarországi Szent Margit