A ​bábu 24 csillagozás

Bolesław Prus: A bábu Bolesław Prus: A bábu Bolesław Prus: A bábu Bolesław Prus: A bábu Bolesław Prus: A bábu

A XIX. századi lengyel próza mesterének, Boleslaw Prusnak legkiemelkedőbb műve A bábu. Hőse, a nemesi származású Wokulski, először kereskedősegédként próbál szerencsét, s volt főnöke özvegyével kötött házassága hamarosan vagyonhoz juttatja. Lelke mélyén azonban mégsem tipikus polgár, képzelete, álmai messze ragadják. Felesége halála után megismerkedik egy elszegényedett gőgös arisztokrata család leányával, Izabellával, és halálosan beleszeret. Jól tudja, hogy egyszerű kereskedőként sohasem közeledhet szerelméhez. Hihetetlen lendülettel veti magát az üzleti életbe, nagyszabású vállalkozásokba fog: semmitől sem retten vissza, csak hogy elnyerhesse Izabella kezét.
Ez a nagy realista regény a múlt század második felében hirtelen nagyvárossá fejlődő Varsóban játszódik, a nemesi-polgári átalakulásnak bravúros lélektani elemzéssel alátámasztott pompás társadalmi rajza.

Eredeti cím: Lalka

Eredeti megjelenés éve: 1890

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: A Világirodalom Remekei Európa · Horizont könyvek Kriterion · A világirodalom klasszikusai

>!
Kriterion, Bukarest, 1988
962 oldal · Fordította: Mészáros István
>!
Európa, Budapest, 1978
868 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630710153 · Fordította: Mészáros István
>!
Európa, Budapest, 1978
874 oldal · ISBN: 9630709996 · Fordította: Mészáros István

2 további kiadás


Enciklopédia 10

Szereplők népszerűség szerint

Messalina · Mickiewicz · vértes (kürasszír)

Helyszínek népszerűség szerint

Varsó


Kedvencelte 5

Most olvassa 3

Várólistára tette 32

Kívánságlistára tette 12


Kiemelt értékelések

ppeva P>!
Bolesław Prus: A bábu

Régi adósságomat törlesztettem ezzel az olvasással. A XIX. század nagy angol, francia, orosz és magyar írói mellett Prus sem hagyható ki.
A realizmusa távolról sem olyan merész, mint pl. Zoláé, de érinti a kor szinte összes fontos kérdését: politika, társadalom, osztályok közötti „átjárhatóság”, a zsidók társadalmi szerepe, pénz- és érdekkapcsolatok, női egyenjogúság, szocialista eszmék. Szembeállítja egymással a magát magasabb rendűnek képzelő, de tehetetlen, tékozló és henye nemeseket, a feltörekvő, tehetséges polgári kereskedőket és a szorgalmas, de nyíltan megvetett és ugyanakkor kihasznált zsidókat. Az igazán szegény rétegek, munkások, parasztok inkább csak jelzés szintjén vagy mint hivatkozási alap szerepelnek a regényben. Mert persze mindenki rájuk hivatkozik meg „ó, szegény nyomorú hazánk!”-ra, miközben dőzsöl, herdál, semmit tesz és várja a sült galambot…
A regény fő szála azonban egy őrült szerelem, ahol az ember egyre jobban drukkol azért, hogy az érintettek nehogy véletlenül is egymásra találjanak… A középkorú, törekvő és művelt kereskedő beleszeret egy bábu-ba, egy elkényeztetett arisztokrata lányba, akinek szépségén kívül nincs semmije. Az elvakult szerelmes szemet hunyna minden felett – de a felső társadalmi osztály erkölcseit nem tudja elfogadni.
Jó példázata ez a könyv annak, hogyan korlátozták, szűkítették a nők életterét. Igyekeztek elzárni őket mindentől, de megtanították őket arra, hogyan képviseljék legjobban érdekeiket a „házasságvásárban”. Aztán ha sikeresen eladták őket/magukat, akkor jöhetett el a szerelmek ideje – természetesen mással, nem a férjjel… Hiszen a házasság – üzlet, ahol a házasulandók árfolyamát a hozomány, a várható örökség, a név, a rang emeli vagy csökkenti. A szerelem, vagy inkább „szerelem” meg inkább csak szórakozás, a korlátlanul rendelkezésre álló idő kellemes elütésére szolgál, hol ezzel, hol azzal, aki éppen kéznél van.
Wokulski nem hajlandó ebben a hamis, hazug, erkölcstelen játszmában részt venni. Küzd az őrülete ellen, hol elmenekül, hol megadóan visszatér „bábujához”. De mi maradna neki élete céljául, ha kiölné szívéből ezt a mindent elsöprő szenvedélyt?
Érdekes rész volt a könyvben Rzecki részvétele a magyar szabadságharcban, és Wokulski párizsi utazása.
Zola után olvasva halványabbnak látszik, de érdemes elolvasni.

3 hozzászólás
Vladi>!
Bolesław Prus: A bábu

A könyvnek gyógyító ereje van. Engem kétszer kigyógyított szerelmi bánatból, olyankor érdemes olvasni, és ez a könyv az ami kifejezetten férfiaknak szól, bár okos nők is tanulhatnának belőle.

Sine_nomine>!
Bolesław Prus: A bábu

Boleslaw Prus műve bátran veszi fel a versenyt a klasszikus társadalomkritikus – romantikus realista alkotásokkal, mint például az Anna Kareninával vagy a személyes kedvencemmel; a Hiúság vásárával.

A leíráshoz annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nekem legjobban a lengyel nemesi réteg ábrázolása tetszett, ahogy foggal – körömmel ragaszkodnak a társadalomban betöltött helyükhöz, szerepükhöz, és egyszerűen képtelenek felismerni, hogy új szelek fújnak, hogy feltörekvőben van egy új réteg, mely a jövőt képviseli, mely jövőben az arisztokrácia a maga megcsontosodottságával totálisan avítt.

Sandor_Rozsa>!
Bolesław Prus: A bábu

Szeretem az olyan regényeket, amik nem csak szórakoztatnak, hanem gondolkodásra serkentenek és/vagy tanítanak. Ebből a regényből mindent megkaptam. Tetszett az író stílusa és élvezetes volt a humora. Rzecki uram pedig a szívemet megsimogatta, amiért ennyire büszke volt arra, hogy magyar honvédtisztté léptették a Szabadságharc idején. Külön imádtam a naplóját.

macskár>!
Bolesław Prus: A bábu

A cselekmény klasszikus módon halad az időben előre. Régen olvastam hasonlót, ráadásul ennyire kidolgozottat, már már túlságosan is részletes és szisztematikus. A lengyel középiskolásoknak szerencséjük van, hogy a kötelező olvasmányaik között szerepelhet. (Legalábbis én úgy tudom.) Prus kitűnően, karikaturisztikusan ábrázolja a kor embertípusait. Megtudjuk, mit gondolnak egymásról a szereplők, beleértve egymás értékrendjének vizsgálatát is. Vitákat folytatnak, érvelnek, vagy csak csevegnek, sok-sok nézőpontot tárnak fel. A régi rend széthullása bizalmatlanságot eredményezett a különböző társadalmi osztályok képviselői között. Prus hősei nem igazán tudták, hogy hogyan viszonyuljanak egymáshoz, hiszen nem találták a megváltozott világban a saját helyüket sem. Sokszor igen fárasztó, hogy emellett a szereplők minden apró kis gondolatát is részletesen elénk akarja tárni az író. Prus mégis elvárja, hogy az olvasó maga ítélkezzen a szereplők felett, tehát nincs szájba rágás! Ha kicsit átalakítanánk a történetet, Izabella alakjában felismerhető lenne akár egy korlátolt gondolkodású mai celeblány is. Az első kötet végén Stas Párizsba utazik. Itt végre azt hittem, hogy más irányt vesznek az események, a főszereplő rádöbben tévedésére, de sajnos nem így alakul a dolog, megy tovább minden a régiben. Kár, pedig jót tett volna egy fordulat az első kötet végén! Az olyan fejezetek, mint “Egy vén kereskedősegéd naplója” a végtelenségig lefárasztottak, bár értettem az író szándékát. Teljes egészében szerette volna feltárni az egyes személyek cselekedetei mögött rejtőző indítékokat. A kor szellemét próbálta megmutatni, és onnan származtatva megértetni velünk, hogy mi vezetett később a háborúkhoz, tragédiákhoz. Felfogjuk, hogy a más iránti gyűlölet nem egyik pillanatról a másikra alakult ki, hanem mély hagyományai vannak. Aki veszi a fáradságot, és átrágja magát a több száz oldalon, biztosan nem marad új információ nélkül. Legyenek azok akár a technika, a tudomány korabeli vívmányai. A repülés akkoriban még elég új dolog volt…

Jagika P>!
Bolesław Prus: A bábu

Már régóta terveztem ennek a könyvnek az elolvasását – nem bántam meg.
Realista regény, ami a kor- és társadalomrajzot illeti, de a regény fő szála a szerelem, ami inkább az érzelemgazdag romantika felé hajlik. A főhős, Wokulski, aki tehetséges és szorgalmas, kereskedő, két lábbal a földön jár, mégis egy arisztokrata kisasszony, Izabella kegyeit akarja elnyerni. Az előttem leírt értékeléseket olvasva: számomra nemcsak Izabella bábu, hanem Wokulski is, aki hagyja magát rángatni a szeretett hölgy pillantása, szavai által.
Különösen nagy öröm volt olvasni Rzecki uram sorait, aki magyar hadnagyként szolgált 1849-ben, s szeretettel emlékezik a magyarokra – több utalás is van erre.
A lengyel polgárosodás nehézségei mellett egy másik történelmi jelenség is nagy szerepet kap a műben (a regény második felében inkább), ez pedig a zsidóság és korabeli megítélésük.

mdmselle I>!
Bolesław Prus: A bábu

Azt mondanám, hogy sok hűhó semmiért, élvezetesen megírva.


Népszerű idézetek

vargarockzsolt>!

Van bennem egy kis magyar vér, s ez teszi, hogy ha lóra ülök, egyszerre megbolondulok, és összevissza beszélek mindent.

Nazanszkij >!

– Nem lesz háború.
– Hát akkor Ausztria minek fegyverkezik?
– A hatvan millió forintra gondolsz? Be akarja kebelezni Boszniát és Hercegovinát.
Ignacy úr szembogara kitágul.
– Ausztria akarja bekebelezni? – kérdezte. – De minek?
– Minek? – nevetett Wokulski. – Azért, mert Törökország nem akadályozhatja meg benne.
– És Anglia?
– Anglia megkapja az ellenértéket.
– Törökország rovására?
– Természetesen, mindig így van, ha két erős összevész, akkor mindig a harmadik, a gyenge húzza a rövidebbet.
– És az igazság? – kiáltotta Ignacy.
– Az igazság az, hogy az erősek növekednek és szaporodnak, a gyengék meg elpusztulnak. Ha nem így volna, a világ valóságos aggokházává változna, ez pedig igazán nem lenne igazság.

I. kötet, 4. Hazatérés, 37-38. oldal, Kriterion Könyvkiadó, București, 1988

Kapcsolódó szócikkek: Anglia · Ausztria · Bosznia-Hercegovina · Törökország
ppeva P>!

– Fiúk! – ordította teli torokból a mi főhadnagyunk is, aki nemrég szökött meg a papneveldéből. – Megfutottunk, mert a svábok többen voltak, de most oldalba kapjuk őket, azt az oszlopot, la! Látjátok?… Mindjárt jön az erősítés: a harmadik zászlóalj és a tartalék… Éljen Magyarország!…
– Meg én is… – morogta Kratochwill.

150-151. oldal

Nazanszkij >!

Miért van az, hogy Mickiewicz – ahelyett, hogy kacagott és évődött volna, mint a francia énekesek – csak vágyakozni és kétségbeesni tudott? Mert ő is, mint én, főrangú hölgyet szeretett, aki nem lehetett a munka és az ész, sem az áldozatkészség, még kevésbé a lángelme jutalma, csakis a pénznek és a címnek a bére…

68. oldal, II. kötet, 2. A látomás, (Kriterion, 1988)

Kapcsolódó szócikkek: Mickiewicz
Nazanszkij >!

…Szuzsin, aki közben már tíz-egynéhány gőzhajót megvett, útra készülődött. A lebonyolított üzlet haszna, mégpedig teljesen törvényes haszna, olyan óriási volt, hogy Wokulskira eső része is bőségesen fedezte az utolsó néhány hónapban Varsóban felmerült minden költségét.
Szuzsin és Wokulski a búcsúzás előtt néhány órával együtt reggeliztek parádés szobájukban, és természetesen a haszonról beszélgettek.
– Mesébe illő szerencséd van – kezdte Wokulski.
Szuzsin egyet kortyintott a pezsgőből, s gyűrűkkel ékes kezét hasán összekulcsolva, felelte:
– Ez nem szerencse, Stanisław Piotrowicz, hanem a milliók törvénye. A fűzfavesszőt az ember bicskával vágja el, a tölgyfát fejszével. Akinek csak kopejkái vannak, az kopejkás üzleteket csinál, és kopejkás hasznot vág zsebre, akinek meg milliói vannak, annak milliókat kell keresnie. A rubel, Stanisław Piotrowicz, olyan, mint az agyonhajszolt gebe: évekig kell várni, amíg új rubelt ellik; de a millió olyan szapora, mint a házinyúl: évről évre bőségesen világra hozza a maga kölykeit. Két vagy három év múlva, Stanisław Piotrowicz, te is összeszedsz egy kerek milliócskát, akkor aztán meggyőződöl róla, hogy az első után milyen könnyen jön a többi.

56-57. oldal, II. kötet, 2. A látomás, (Kriterion, 1988)

Nazanszkij >!

Második megfigyelésem Maruszewiczre vonatkozik. Ez az ember csaknem szemközt lakik Stawskinéval, és igen különleges életmódot folytat, melynek legfőbb jellegzetessége a kínos pontosság. Egész pontosan nem fizet lakbért. Minden hónapban pontosan kihordanak a laká­sából egy csomó bútort, mindenféle szobrot, tükröt, szőnyeget, órát, de ami sokkal különö­sebb: ugyanilyen pontossággal hordanak be más tükröket, új szőnyegeket, új órákat és új szobrokat…
Valahányszor kiürítik a lakását, Maruszewicz a következő néhány napon kiáll lakása valamelyik ablakába, ott borotválkozik, fésülködik, ott festi a haját, sőt ott is öltözködik, közben pedig kétértelmű pillantásokat lövell Stawskiné ablaka felé. Mikor aztán lakása ismét megtelik a kényelmi eszközök különböző példányaival, akkor Maruszewicz úr gondosan elsötétíti ablakát a vászonfüggönnyel.
Ilyenkor (bármennyire hihetetlen) éjjel-nappal ég nála a lámpa, s különböző férfi, sőt néha női hangok hallatszanak ki a lakásból…

179-180. oldal, II. kötet, 7. Egy vén kereskedősegéd naplója, (Kriterion, 1988)

Nazanszkij >!

– (…) az előőrsökkel ment Magenta alá?… – nógattam.
– A vértesekkel – folytatta a gondnok. – Ismeri a vérteseket, Rzecki uram?… Az égen csak egy nap ragyog, de egy vértes svadronban száz…
– Nehézlovasság – vetettem közbe. – A gyalogság úgy megtöri, mint az acélfogó a diót.

456. oldal, I. kötet, 21. Egy vén kereskedősegéd naplója, (Kriterion, 1988)

Kapcsolódó szócikkek: vértes (kürasszír)
ppeva P>!

S vajon ártottam valakinek azzal, hogy a saját boldogságom után rohanok? Elhanyagoltam a társadalom és felebarátaim iránti kötelességeimet?… Ah, azok a drága felebarátok és az a társadalom, amely sosem törődött velem, sőt, mindig és mindenütt akadályt gördített az utamba, de azért mindig és mindenütt tőlem követel áldozatokat… Pedig amit ők őrületnek neveznek, éppen az ösztönöz engem arra, hogy bizonyos képzelt kötelességeket teljesítsek. Ha ő nem volna, elbújnék könyveim közé, mint valami könyvmoly, s néhány száz embernek kevesebb jövedelme lenne. Mit akarnak hát tőlem?” – kérdezte önmagától bosszúsan.

277. oldal (I. kötet)

2 hozzászólás
Nazanszkij >!

– (…) Ebben az országban csakis a zsidók csinálnak valamelyes kereskedelmi és ipari mozglamat, tehát minden gazdasági sikerük egyúttal az országra nézve is nyereség.

377. oldal, II. kötet, 15. A tetszhalott lélek, (Kriterion, 1988)

Nazanszkij >!

– (…) az olyan szegény embereknek, mint amilyenek mi vagyunk, az ablak néha a színházat, a hangversenyt és minden társaságot helyettesít. Mert mi mással szórakozhatnánk mi már?

195. oldal, II. kötet, 8. Egy vén kereskedősegéd naplója, (Kriterion, 1988)


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Adam Mickiewicz: Pan Tadeus vagy az utolsó birtokbafoglalás Litvániában
Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz
Eliza Orzeszkowa: A folyó partján
Stefan Żeromski: A hű folyó
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Megalázottak és megszomorítottak / Feljegyzések a holtak házából
Charles Dickens: Kis Dorrit
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Egy halottas-ház emlékiratai I-III.
Charles Dickens: Szép remények
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Az ördöngősök
Jókai Mór: Az arany ember