Kortársak ​József Attiláról I-III. 3 csillagozás

Bokor László (szerk.): Kortársak József Attiláról I-III.

Egy fiatal költő öngyilkosságot követ el, s tragikus tettének másnapján egy ország döbben rá, hogy Petőfihez, Adyhoz mérhető költő-óriás pusztult el a szárszói vonat kerekei között. A felismerést elhatalmasodó kollektív szégyenérzet és lelkifurdalás kíséri, amiért a kor elmulasztotta idejében fölfedezni és méltányolni a kivételes teljesítményt. A költői életmű értékeinek mind gazdagabb feltárásával párhuzamosan folyik a költő és kora közötti viszony eltorzítása, leegyszerűsítése, a negatív és pozitív előjelű legendagyártás. E kiadvány egyik legfőbb rendeltetése, hogy a befogadástörténet első szakaszának feltárásával árnyalt és hiteles képet nyújtson József Attila költői és közéleti szereplésének, magánélete eseményeinek egykorú visszhangjáról. Másik fontos feladata, hogy a szárszói tragédiától a felszabadulásig kibontakozó életmű-értelmezést és pályaképet nehezen hozzáférhető írások tömegével dokumentálja.

A művek szerzői: Juhász Gyula, Balogh József, József Attila, Kárpáti Aurél, Pintér Ferenc, Gergely Sándor, Kállay Miklós, Fényes Samu, Nagy Lajos, Ignotus, Komlós Aladár, Hatvany Lajos, Pákozdy Ferenc, Németh Andor, Várkonyi Nándor, Benedek Marcell, Nádass József, Szentimrei Jenő, Féja Géza, Németh László, Tamás István, Aradi Zsolt, Forgács Antal, Haraszti Sándor, Fábián Dániel, Bisztray Gyula, Balogh Edgár, Kecskeméti György, Radnóti Miklós, Fenyő László, Dsida Jenő, Fábry Zoltán, Lakatos Péter Pál, Pakots József, Illyés Gyula, Kovács György, Bálint György, Katona Jenő, Kosztolányi Dezső, Remenyik Zsigmond, Fülöp Ernő, Garai János, Fejtő Ferenc, Veres Péter, Gaál Gábor, Füst Milán, Vas István, Halász Gábor, Újvári László, Zsolt Béla, Sértő Kálmán, Molnár Tibor, Ignotus Pál, Hatvany Bertalan, Méliusz József, Zsigmond Móricz, Dóczy Jenő, Sós Endre, Szegi Pál, Kőműves Imre, Borbély László, Makkai László, Lőrinczi László, Földeák János, Vass László, Győry Dezső, Pálóczi-Horváth György, Boldizsár Iván, Gyárfás Endre, Bárdos László, Szombati Sándor, Látó Anna, Robotos Imre, Faragó Dezső, Karácsony Sándor, Rónai Mihály András, Várnai Zseni, Kováts József, Nagy Jenő, Saitos Gyula, Longhy A. István, Ádám Zsigmond, Schöpflin Aladár, Hollós Korvin Lajos, Karinthy Frigyes, Füsi József, Zelk Zoltán, Faludy György, Déry Tibor, Salamon Ernő, Berda József, Szalatnai Rezső, Kassák Lajos, Móricz Zsigmond, Horváth Béla, Devecseri Gábor, Bóka László, Szélpál Árpád, Somlyó György, Havas Endre, Murányi-Kovács Endre, Cs. Szabó László, Mátyás Ferenc, Jordáky Lajos, Márai Sándor, Nagy István, Szabó Béla, Zsigmond Ede, Gábor Andor, Kelemen István, Szabó Zoltán, Gombos Gyula, Kodolányi János, Gró Lajos, Tamás Aladár, Goda Gábor, Kis Ferenc, Vészi Endre, Arthur Koestler, Kunszery Gyula, Darvas József, Szíjgyártó László, Takáts Gyula, József Jolán, Simándy Pál, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Benamy Sándor, Rónay György, Tóth Béla, Marék Antal, Dudás Kálmán, Jobbágy Károly, Kállai Gyula, Sándor Pál, Gáspár Zoltán, K. Havas Géza, Fodor József, Fiala Ferenc, Szabó István, László Gyula, Makay Gusztáv, Mártonvölgyi László, Révész Ferenc, Kuti László, Nagy Imre, Kovai Lőrinc, Lukács László, Barcs Sándor, Szalai Sándor, Hárs László, Lukács Imre, Antal Gábor, Vághidi Ferenc, Kövendi Dénes, Farkas Zoltán, Szabolcsi Gábor, Rátz Kálmán, Kelemen János, K. J., Kovalovszky Miklós, Földi Mihály, Barabás Tibor, Muraközy Gyula, Farkas Imre, Vincze László, Vajda Endre, Hankiss János, Képes Géza, Erdélyi József, Balogh László, Vágó Márta, Gulyás Pál, Kiss Miklós, Földes István, F. Rácz Kálmán, Ruzicska Pál, Gelléri Andor Endre, Juhász Géza, Pintér Jenő, Bányai László, Kézai Béla, Vatai László, Gellért Sándor, Tóth László

Róla szól: József Attila

Tartalomjegyzék

>!
Akadémiai, Budapest, 1987
2174 oldal · ISBN: 9630543168

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 9


Kiemelt értékelések

Dgi_Rebeka >!
Bokor László (szerk.): Kortársak József Attiláról I-III.

Nehéz bármit írni erről a három kötetről, nehéz gondolatokat megfogalmazni mindarról, amit olvastam. Az elején még izgatottan vetettem bele magam, kíváncsi voltam, ki írt József Attiláról, és még inkább arra, hogy mit írt. Bevallom, kissé csalódtam. Bíztam abban, hogy több írás lesz azoktól, akik tényleg ismerték a költőt, ehelyett a könyvek nagy részét újságcikkek foglalták el. Persze az elején még ezeket is jó volt olvasni, bár előfordult, hogy cirka kilencven oldal alatt nagyjából háromszor lettem teljesen felidegesítve, és le kellett raknom a könyvet, hogy megnyugodjak, de a kezdeti évek még figyelemfelkeltőbbek voltak. Jó volt olvasni, hogyan írtak az akkor még iskolás József Attiláról, tetszett Juhász Gyula előszava az első verseskötetéhez, és megdöbbentett, amikor a Lázadó Krisztus című verssel kapcsolatos… nos, lényegében botrányról olvastam. Csak faltam a betűket, egyik oldal jött a másik után, és kismillió részletet jelöltem magamnak, hogy ez érdekes, ide később vissza kell térnem, talán felhasználhatom valahogyan, mondjuk írhatok róla cikket (hogy hova, azt nem tudom), beszélhetek róla barátokkal (hogy kivel, azt nem tudom), elemezgethetem magamban.
Aztán teltek az évek. Furcsa volt látni, hogy voltak évek, amikről összesen húsz-harminc oldalnyi anyag volt, ahogy egyre előrébb haladtunk, úgy egyre több ilyennel találkoztam. Majd jött 1937, és konkrétan december negyedikétől (a halála utáni naptól) az év végéig cirka százhatvan oldal telt meg a könyvben. Bevallom, ezek egy részét átlapoztam. Nem mintha nem érdekelt volna, de számomra kissé unalmas volt negyedszer is elolvasni ugyanannak a személynek a nekrológját egy másik újságíró tollából. Lényegében ugyanaz volt leírva mindenhol, hisz ugyanannak a személynek az életéről szólt mindegyik. Megértem, miért volt fontos betenni őket a kötetbe, nagyon jól mutatja, hogy József Attila is egyike azon művészeknek, akiket a haláluk után kezdtek el igazán értékelni. Ebből a szempontból valóban érdekes, hogy mennyi újság írt róla, mennyi szerzőt kértek fel, hogy írjon róla – például Illyés Gyulát, aki a felkéréskor tudta meg, hogy régi barátja meghalt. Tehát igen… Abból a szempontból tényleg érdekes és megdöbbentő volt ezen cikkek sokasága, hogy lényegében egy hónap alatt többet írtak József Attiláról, mint életének egy éve alatt bármikor. De van bárki a világon, aki több médium közlésében is elolvassa ugyanannak a hírességnek a nekrológját? Akár az 1930-as években, akár napjainkban… Még én sem, pedig kommunikáció- és médiatudományt tanulok. Gyűjtésnek szép volt, de ember legyen a talpán, aki tényleg minden egyes cikket végigolvas.
Aztán megérkezünk 1938-hoz, és három év cikkeiről kapunk többszáz oldalt, ami ugyancsak a korábban írtakat bizonyítja, innentől már nem is igazán tudok mit mondani a könyvről. Egy 2174 oldalas, háromkötetes könyvből mindössze 541 oldal tartalmazott olyan írásokat, melyek a költő életében születtek. Azt hiszem, ez többet mond mindennél, amit én tudnék írni.


Hasonló könyvek címkék alapján

Szepes Mária – Nemere István: Az élet örök
Sütő András: Sárkány alszik veled
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének
Szávai Dorottya: Bűn és imádság
Tüskés Tibor: Pilinszky János
Tüskés Tibor: Csorba Győző
Fodor József: Egy költészet története
Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa
Kardos László: Tóth Árpád