Bokody Péter (szerk.) · Szegedi Nóra (szerk.) · Kenéz László (szerk.)

Transzcendencia ​és megértés 0 csillagozás

Lévinas etikája és metafizikája
Bokody Péter – Szegedi Nóra – Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés

Emmanuel Lévinas (1906–1995) a francia fenomenológia kimagasló alakja. Elődeivel és a fenomenológia német hagyományával azt a gondolatot szegezte szembe, hogy az etikai viszony megelőzi a megismerő viszonyt, és hogy a fenomenológiának, ha eredeti programja értelmében „első filozófia” kíván lenni, az etikához képest kell meghatároznia magát és tárgyait. Ahogy fogalmaz, „a kritika megelőzi a dogmatizmust, a metafizika megelőzi az ontológiát”.

A kötet tanulmányai a lévinasi filozófia szinte minden fontos kérdését érintik. Lévinasnak a fenomenológiai hagyományhoz fűződő viszonya mellett tárgyalják a diakrónia, a másik és a beszéd nagy lévinasi témáit, de foglalkoznak Lévinas művészetre, vagy éppen a Talmudra vonatkozó gondolataival is.

A kötetet Philippe Nemo 1981-ben Lévinasszal készített interjúi egészítik ki.

>!
L'Harmattan, Budapest
282 oldal · ISBN: 9789632361253

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Ludassy Mária: Elhiszem, mert ésszerű
Vajda Mihály: A mítosz és a ráció határán
Tengelyi László: Őstények és világvázlatok
Sárkány Péter – Szalay Mátyás (szerk.): Mi a fenomenológia?
Bács Gábor – Forrai Gábor – Molnár Gábor – Tőzsér János (szerk.): Perlekedő rokonok
Bacsó Béla: Kép – fenomén – valóság
Edmund Husserl: Edmund Husserl válogatott tanulmányai
Boros Gábor – Ullmann Tamás (szerk.): A szubjektum problémája
Gyenge Zsolt: Kép, mozgókép, megértés
Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája