A ​kelet-européer pontossága 0 csillagozás

Esszék irodalomról és az irodalom elméletéről
Bojtár Endre: A kelet-européer pontossága

Több ​mint harminc év irodalomelméleti, irodalomtörténeti, elemző és irodalomkritikai tanulmányaiból, esszéiből válogatta össze jelen kötetét Bojtár Endre. A szerző a kelet-európai (elsősorban szláv és balti) irodalmak szakértőjeként, specialistájaként szerzett nevet magának, ám jelentős teoretikus munkálkodása is, legkivált azonban az fontos ouvre-jében, hogy komparatív szemlélettel és az összehasonlító irodalomtudomány eszköztárával (méghozzá annak Zsirmunszkij fémjelezte tipológiai komparatisztika apparátusával) fordul nemcsak olyan kelet-európai nagyok munkássága felé, mint Bulgakov, Puskin vagy Norwid (róluk szóló tanulmányait vette fel ebbe a kötetébe), de ilyen megközelítésmódot alkalmaz magyar irodalmi dolgozataiban is (ezek közül a Tandoriról, Konrád Györgyről, Esterházyról szólók szerepelnek a kötetben). A kötet azonban legalább felerészben elméleti tanulmányokat tartalmaz (ezek közül a legfontosabb a kismonográfia terjedelmű és értékű Az irodalmi mű értéke és értékelése… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 2000

>!
Krónika Nova, Budapest, 2000
238 oldal · ISBN: 963912852x

Hasonló könyvek címkék alapján

Varga Virág – Zsávolya Zoltán (szerk.): Nő, tükör, írás
Hárs Endre – Szilasi László: Lassú olvasás
Benedek Marcell: Kis könyv a drámáról
Szilasi László: A Kopereczky-effektus
Szilasi László: A selyemgubó és a „bonczoló kés”
Takáts József: Kritikus minták
Márkus Béla: Átdolgozások kora
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Umberto Eco: La Mancha és Bábel között
Séllei Nóra: Lánnyá válik, s írni kezd