Mačka ​v skrýši tíši myši – Mačka andro garudo than čitkinel mišosen 1 csillagozás

Bohuslava Vargová: Mačka v skrýši tíši myši – Mačka andro garudo than čitkinel mišosen

Spisovateľka ​a dramatička Bohuslava Vargová, rod. Ondrušková, sa narodila 5. decembra 1951 v Trnave, kde absolvovala základnú školu a zmaturovala na SVŠ (terajšie gymnázium). Novinárstvo vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhDr., a takisto na Univerzite Komenského dostala vedeckú hodnosť CSc. z filozofie. Ako redaktorka pôsobila interne v Novej mysli a Národnom poistení, externe v Československej televízii Bratislava. Získala viacero cien a odmien v novinárskych súťažiach, vrátane Fučíkovej.rnVargová-Hábovčíková pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite Komenského v Bratislave a na Katedre rómskej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pracuje ako štatutárna zástupkyňa a predsedníčka Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej republiky. Vargová publikovala v novinách, časopisoch, v zborníkoch, skriptách, na internete, v televízii, rozhlase a i. V roku 1978 jej vyšlo… (tovább)

>!
94 oldal · ISBN: 9788096899579 · Illusztrálta: Katarína Patočková

Hasonló könyvek címkék alapján

Varga Imre (szerk.): A kuruc küzdelmek költészete
Milan Rúfus – Pavol Strauss: Liptói Lantosok
Emília Horváthová: Cigáni na Slovensku
Gejza Adam – Irena Adamová – Ingrid Lukáčová – Erika Adamová: Gramatika rómského jazyka – slovensko-rómsky slovník
Anna Koptová – Martina Koptová: Slovensko-rómsky, rómsko-slovenský slovník
Soman Chainani: Škola dobra a zla (szlovák)
Cassandra Cartwright Clare: Kto je kto v Tieňosvete – Významní Tieňolovci a Dolnosveťania
Zuzana Csontosová: Zatúlaný gombík
Katja Reiderová – Sabine Kraushaarová: Pretože ťa ľúbim
Jela Matuškovičová: O zvieracej dušičke