Hitünk ​önvédelme 1 csillagozás

Mai kérdések – Mai válaszok
Boda László: Hitünk önvédelme

Az ​önvédelem az emberiség ősi természetjoga. A Katolikus Egyház hitét számos támadás érte a múltban, különösen a felvilágosodás korától. Az Egyház hitének egyes tételei azonban már az ősegyház kezdetétől védelemre szorultak, különösen az ókeresztény korban. Ezek az írások alapozták meg aztán a rendszerbe foglalt hitvédelmet, az úgynevezett apologetikát. Az Egyház által tévtanoknak, eretnekségeknek bizonyuló tételeket pedig a zsinatok ítélték el.
Pascal Gondolatok című műve a hitvédelem sajátos műfaja is egyben. A Magyar Katolikus Egyház XX. századi hitvédelmi munkái közül a jezsuita Bangha Béla műve emelkedik ki (1940). Az idő azonban gyorsan halad. Legalább minden fél évszázadban újra kell írni a hitvédelmet, hiszen a támadások újabb és újabb formában jelentkeznek. Az egyháztörténetet tekintve a teológiai és krisztológiai tévtanok után jelenünkre leginkább már az antropológiai jellegű téveszmék a jellemzők, elsősorban Jézus Krisztussal kapcsolatban, de az ember mivoltát… (tovább)

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2013
176 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632770178

Hasonló könyvek címkék alapján

Göncz Árpád: Sarusok
Loschert Kázmér: Az egyházatyák kora
Richard F. Heller – Rachael F. Heller: A 13. apostol
Kulcsár Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak
Dan Abnett: Ravenor
Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou
Philippa Gregory: A makrancos királyné
Christie Golden: Assassin's Creed – Heresy – Eretnekség
Otto Rahn: Lucifer udvartartása
Norman Cohn: Európa démonai