Dokumentumismeret 3 csillagozás

Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret

A ​dokumentum könyvtári szakkifejezésként olyan információhordozó, amely az ismeretet rögzítve tartalmazza. A dokumentumok formája az emberiség története során állandóan változott: a „közlés forradalmai” mindenkor egy-egy új dokumentumtípus megjelenésével, elterjedésével és uralkodóvá válásával kapcsolódtak össze. Egy-egy új dokumentumtípus megjelenése és uralomra jutása sohasem szorította ki teljesen a korábban bevált formákat: a nyomtatott könyv korában is megmaradt a kézírás, az AV eszközök korában a nyomtatott könyv. Korunkban, melyet bizonyos szempontból a számítógép korszakának is nevezhetünk, számos dokumentumtípus él egymás mellett.
Miért van szükség dokumentumismeretre? Minden szakmai tájékozottság alapja az anyagismeret. A könyvtári anyag nem más, mint különféle fajtájú dokumentumok összessége. Az egyes fajták jellegzetességeinek ismerete nélkül kezelni nem lehet őket. Könyvtárkezelői munkákat lehetetlen elvégezni a dokumentumok sajátosságainak beható ismerete… (tovább)

>!
Könyvtári Intézet, Budapest, 2001
32 oldal · ISBN: 9632013352
>!
58 oldal · puhatáblás · ISBN: 9635922175

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Tóth Máté: Könyvtár és közösség
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy az ezredfordulón
Csapodi Csaba – Tóth András – Vértesi Miklós: Magyar könyvtártörténet
Simon Zoltán – Poprády Géza: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem
Varga Ildikó: A formai feltárás alapjai
Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig
Csirmazné Rezi Éva – Szabó Erika Zita (szerk.): ISBN útmutató
Halász Béla: Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája
Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai