Blaskó Ágnes (szerk.) · Margitházi Beja (szerk.)

Vizuális ​kommunikáció 3 csillagozás

Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.): Vizuális kommunikáció Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.): Vizuális kommunikáció

Ebben a szöveggyűjteményben olyan különböző elméleti irányokat invitálunk a vizualitásról való közös gondolkodásra, mint a kognitív tudomány és percepcióelmélet, szemiotika, művészettörténet, feminizmus és pszichoanalízis, kulturális megközelítés, illetve tartalomelemzési módszerek. Minden elméleti irányt három szöveg képvisel a könyvben: a Bevezető szövegeket olyan írások közül választottuk, amelyek tankönyvszerűen vázolják az adott megközelítés lényegét és vizuális kommunikációs relevanciáját; az Alapszövegek az adott szemléletmód paradigmateremtő, már klasszikussá vált darabjai; az Esettanulmányok az aktuálisan tárgyalt szemléletmód gyakorlati felhasználhatóságát szemléltetik, azaz egy konkrét, az „utcán heverő” eset egyszerű elemzését nyújtják.

A döntően magyarul eddig nem olvasható, kurrens írásokat tartalmazó kötetet ajánljuk mindazoknak, akik nem csak szemlélni, hanem kérdésekkel megragadni és értelmezni szeretnék a mindannyiunkat elborító hétköznapi látványokat.

>!
Typotex, Budapest, 2010
432 oldal · ISBN: 9789632791180
>!
Typotex, Budapest, 2010
438 oldal · ISBN: 9789632791180
>!
Typotex, Budapest, 2010
434 oldal · ISBN: 9789632791111 · Fordította: Angyalosi Gergely, Buglya Zsófia, Czifra Réka, Jakab Enikő, Tóth Tamás, Tóth Zsófia Anna

Most olvassa 2

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 4

Kölcsönkérné 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Hoppál Mihály – Szekfü András (szerk.): A mozgókép szemiotikája
Kárpáti Eszter (szerk.): Szöveggyűjtemény a szemiotika tanulmányozásához
J. Sz. Sztyepanov: Szemiotika
Sean Hall: Amikor az óriáskígyó lenyeli az elefántot…
J. J. Barabas (szerk.): Szemiotika és művészet
Petőfi S. János – Békési Imre – Vass László: Szemiotikai szövegtan
Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába
Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával!
Petőfi S. János – Békési Imre (szerk.): Szemiotikai szövegtan 1.
Máthé Dénes: A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben