A ​névtelen evangéliuma 1 csillagozás

Amely minden népet feloldoz az istengyilkosság förtelmes bűne alól
Bitó László: A névtelen evangéliuma

Ezt ​az ősi titkokat feltáró történetet a Názáreti Mester egy hithű tanítványa sugalmazta, aki névtelen akart maradni. Ne kérdezd, leírta-e valaha is pontosan ezeket a szavakat, mert amilyen mély a múltnak kútja, csak saját szkeptikus kérdésed visszhangja juthat el hozzád. Ám ha szótlan áhítattal merülsz el ebben az őszinte vallomásban, meghallod ama apokrif írások szerzőinek hangját, amelyek rég elvesztek, vagy a lángok martalékává váltak – vagy még nem kerültek felszínre az idők végtelen homokjából. Ez a könyv annak a tanítványnak a szavait foglalja írásba, aki látta, mily gyötrelmekhez vezethet az elfogultság, a vakhit és gyűlölet. Ez a látomás késztette őt, hogy megörökítse a jótékony igazságot egy távoli kor számára, amikor az emberek belátják majd, hogy pár követője akart dicsszomjában emlékművet emelni önmagának a Mester nevében, akinek még egy sátra sem volt soha. Az ő hatalomvágyuk állította szembe az ifjabb testvéreket az idősebbekkel. A körülmetéletlen új testvérek,… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 2011

>!
Argumentum, Budapest, 2011
104 oldal · ISBN: 9789634466093

Enciklopédia 1

Szereplők népszerűség szerint

Júdás


Várólistára tette 4


Kiemelt értékelések

>!
n P
Bitó László: A névtelen evangéliuma

Bitó László: A névtelen evangéliuma Amely minden népet feloldoz az istengyilkosság förtelmes bűne alól

Gondolkodnom kéne, hogy mit írjak róla, de most nem fogok.
Azt írja a hátsó borítón valaki, hogy Bitó László könyve élvezetes olvasmány, egyszersmind hatékony ellenszer a modern antiszemitizmus valós fenyegetésével szemben."
Úgy legyen.


Népszerű idézetek

>!
n P

Mivel elköteleztem magam arra, hogy híven rögzítem Mesterem szavait, ahogy saját fülemmel hallottam, és tetteit, ahogy saját szememmel láttam, Pál egyetlen írásomat sem fogadta el.
Bizonyára jól ismeritek ezt a szabályszerűen körülmetélt zsidót és büszke római polgárt, aki Péterrel karöltve vetette meg az alapjait annak, ami, tartok tőle, az új Religio Romana lesz, a körülmetéletlen pogányok új felségterülete, akik az „egy akol, egy pásztor” elv nevében vették fel a keresztséget, ezt a jelszót ugyanis sokkal gyakrabban idézgetik, mint a Mester más tanításait. Miközben ezt vádként felemlegetem, szép emlékként idézem fel, hogyan tanított minket Jesua: ha már nem lesz velünk, mindig kettesével induljunk a szavait terjeszteni, se kenyeret, se erszényt ne vigyünk magunkkal.
Bizony azt is mondta, hogy maradjunk alázatosak, ne szédítsen meg az, hogy annyian akarnak hallgatni minket, ne építsük ki újra a lévita és papok rendjét. Ezért én úgy értelmezem a Mester szavait, hogy ne legyen egyetlen pásztorunk, aki óhatatlanul az egész nyáj fölé tolja fel magát, selymet és aranyat szerez, hogy különbnek lássék, és adományokból többet költ a főpapok háztartására és pompájára, mint a szegényeknek szánt alamizsnára.

( Miért nem található az én evangéliumom korunk más tekercsei között?)

12. oldal

Bitó László: A névtelen evangéliuma Amely minden népet feloldoz az istengyilkosság förtelmes bűne alól

4 hozzászólás
>!
n P

Jesua megmagyarázza, miért kész meghalni barátjáért, és emlékezetünkbe idézi gyermekkora szenvedéseit

Szomorúságom ellenére nem lepődtem meg, amikor a Mester ekképpen szólt hozzánk: -Ha életemet kell adnom azért, hogy kiszabadítsam Barabást, örömmel halok meg Péter. Ő mellettem állt, amikor mindenki más elfordult tőlem, a mamzertől, ami százszor rosszabb, mint a fattyú, aki a házasságon kívül születik. A mamzert a Tóra és a szokásaink szerint mindenkinek kerülnie kell. Barátom, Barabás sohasem csúfolt ki, sohasem fordult el tőlem, egy vélt házasságtörés rohadt gyümölcsétől.
Nem először beszélt nekünk Jesua ilyen keserűen gyermekkora szenvedéseiről. Amikor kitudódott, hogy nem József nemzette őt, anyja pedig sohasem nevezte meg a férfit, aki teherbe ejtette, a názáretiek csak arra gondolhattak, hogy a gyönyörű fiatal szűz elbódított egy házas férfit, aki ráunt jóval öregebb feleségére. Máriát, Jesua anyját mint házasságtörő asszonyt halálra is kövezhették volna a makacs hallgatása miatt.
Názáret népe azonban eltekintett a megbüntetéstől, mert mire kiderült, hogy József nem Jesua apja, Mária már számos gyermeket szült neki, akik nem szolgáltak rá arra a büntetésre, hogy anyjuk testét tönkrezúzva lássák. De Jesuát ők is mamzernak tekintették, akit a hagyomány és a Tóra betűje szerint mindenkinek kerülnie kell. Ezt csak azért idézem fel, mert Jesua gyakran mondta nekünk, hogy ő kitaszított, aki az apját keresi, vágyódik a szeretetére és arra, hogy szerethesse őt; ez a mélységes szeretet halmozódott fel benne, és ebből részesedtünk mindannyian.

54. oldal

Bitó László: A névtelen evangéliuma Amely minden népet feloldoz az istengyilkosság förtelmes bűne alól

>!
n P

Jesua és Júdás megállapodik Pilátussal Barabás szabadon bocsátásának feltételeiben

Másfelől a hégemón nemcsak hogy kemény alkuba bocsátkozott Jesuával, hanem, mint később kiderült, Júdással együtt már részletesen ki is dolgozta a megállapodás részleteit, mielőtt találkozott volna a Mesterrel, és arra a meggyőződésre jutott, hogy annak barátja, Barabás révén elejét vehetik a lázadásnak. A Júdással kidolgozott egyezség lényege az volt, hogy Pilátus megkíméli Jesua életét, ha a húsvét utáni három nap alatt nem éri támadás a katonáit. Hogy addig is óvja a látszatot, Jesua aláveti magát mindazoknak a büntetéseknek, amelyek Barabásnak jártak volna: a megostorozás és a keresztre feszítés kínjait és megaláztatását.
Jesua ezeket a feltételeket zokszó nélkül elfogadta, és nem csak azért, hogy senki se gyanakodjék barátja szabadulásának valódi okait illetően.

88. oldal

Bitó László: A névtelen evangéliuma Amely minden népet feloldoz az istengyilkosság förtelmes bűne alól

Kapcsolódó szócikkek: Júdás

Hasonló könyvek címkék alapján

Böszörményi Gyula: Nász és téboly
J. Goldenlane: Csillagok szikrái
Baráth Viktória: Egy év Rómában
On Sai: Calderon, avagy felségáruláshoz bricsesz dukál
Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest! II.
A. O. Esther: Megbocsátás
Leiner Laura: Valahol
Leiner Laura: Ég veled
Szabó Magda: Tündér Lala
Békés Pál: Csikágó