Mint ​aki a sínek közé esett 3 csillagozás

Kosztolányi Dezső életrajzához
Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett

A ​Kosztolányi Dezső életművét és életrajzát közel húsz éve kutató szerző nagyobb, Kosztolányi életrajzával foglalkozó tanulmányait gyűjtötte egybe. A kötet olyan dolgozatokat foglal magába, melyek a jól ismert alkotó pályájának ismeretlen, jelentős részben szándékoltan mellőzött epizódjait tárják fel.
„Az életrajzíró ki van szolgáltatva a nyomok számának, jellegének és relevanciájának: csak abból tud következtetéseket levonni, ami nyomként megmaradt, s mint ilyenhez hozzáférünk. Az életrajzíró, vagy valaki más előzetesen már megtalálta, rögzítette és így számba vehetővé tette a nyomokat. Aminek nincs nyoma, az elveszett, fölismerhetetlenné vált” – írja Lengyel András. Ugyanakkor „az életrajzíró nemcsak a nyomoknak van kiszolgáltatva: önmagának is ki van szolgáltatva. A nyomkeresés és -olvasás ugyanis maga is a tudásnak egyik nagyon speciális, bonyolult és sok tapasztalatot, sőt invenciót is igénylő formája. Ugyanazt a nyomot egészen más hatásfokkal képes értelmezni egy… (tovább)

>!
Equinter, Budapest, 2014
194 oldal · ISBN: 9789639963016

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

MortuusEst>!
Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett

Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett Kosztolányi Dezső életrajzához

Nagyon szerettem volna vitatkozni ezzel a könyvvel. Miután a bevezető tanulmányt elolvastam( amivel valóban lehet is vitatkozni) a többi szépen megszelidült. Nem váltotta be az ígéretét( "A széplelkekben összetöri majd a Kosztolányiról alkotott képet"), viszont néhány fontos kérdést valóban felvet.


Népszerű idézetek

MortuusEst>!

Maga a „szerkesztgette” szó használata is szerencsétlen, hiszen a jelentőséget kicsinyítő gyakorítóképzős igealak azt sugallja, hogy Kosztolányinak időnként kedve szottyant hozzá és megírt egy léha kis zsidózó cikket, majd tétován telefonozott egy újabb apró zsidózásért, megengedve persze, hogy lehet bolsizni is. Ennél persze komolyabb baj is van a szóval. Ha ugyanis kézbe vesszük az Új Nemzedék számait, azonnal kiderül, hogy a rovatot nem lehetett „szerkesztgetni”: a napilap két éven át gyakorlatilag napi rendszerességgel hozta a Pardonokat, amely gyűjtőcím alatt egy-négy rövidebb-hosszabb glossza kapott helyet. Ezek jelentős részét maga Kosztolányi írta, más névtelen munkák, vezércikkek, belső cikkek mellett.* Saját nevével csak pár színházi és irodalmi kritikát vállalt, és csekély számú verset- melyeként** nyilvánvalóan nem kapott volna két évig olyan tisztes fizetést, amelyből eltarthatta családját.

18. oldal

Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett Kosztolányi Dezső életrajzához

3 hozzászólás
MortuusEst>!

Az általa írott levelek megjelenése óta sokat idézett szöveghelyek lettek Kosztolányi politikai megnyilatkozásai. Példaképp csak kettő: az éppen megindult Nyugatot egy „kifejezetten antiszimbolista, józan, racionális alapon álló, metafizika és gondolatgyűlölő zsidó pártszövetkezet”-nek tartotta*; illetve 1919–1921.ben szélsőjobboldali napilapnál dolgozva magánleveleiben** is arról írt – itt éppen Juhász Gyulának –, hogy a „Balázs Bélák és Lukács Györgyök faji zsarnoksága alatt rongyolódott le apánk és anyánk, hogy jutott koldusbotra egész fajtánk, míg a másik »választott« fajta, mely mártírosdit játszik és jelszókat harsog, milliókat szerzett, és ma is kezében tartja az ország és irodalom sorsát.” Egy hasonló megnyilatkozásáról azonban csak mostanság lehetett tudomást szerezni, ugyanis az azt tartalmazó levelet a hetvenes években csonkán közölték. A nemrégiben egy árverésen fölbukkant eredeti dokumentumból*** megtudni, hogy Kosztolányi 1922-ben – egy Tolnai Vilmosról írott levélben – így vallott magáról: „hajlamomnál fogva egyenesen maradi, reakcionárius vagyok, mert nem hiszek az emberiség gyökeres haladásában, sem a demokrációban, sem a »világot megváltó« szocializmusban, melyet mint pesszimista az újkor legszomorúbb kabaréjának látok.”

24. oldal

Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett Kosztolányi Dezső életrajzához

3 hozzászólás
MortuusEst>!

Az eddigiek csupán a megjelent írásokra vonatkoztak; a kéziratos szövegek, és feljegyzések más problémákat vetnek föl. Mert míg teljes szövegkiadásuk ugyan még nincs, de Kosztolányi leveleit teljességre törekvőn összegyűjtötték, és kötetben hozzáférhetővé tették az olvasóközönség számára.

21. oldal

Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett Kosztolányi Dezső életrajzához

MortuusEst>!

Az én ábrázolásnak más útját választotta. a magyar irodalomban feltehetőleg elsőként fikcionalizálta magát: saját nevével szereplő, a valóságnak megfelelő alakmását írta bele az Édes Anna ismert jelenetébe

27. oldal

Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett Kosztolányi Dezső életrajzához

4 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Vahot Imre: Vahot Imre emlékiratai
Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor
Csűrös Miklós: Színképelemzés
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők
Kollarits Krisztina: Egy bujdosó írónő – Tormay Cécile
Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza
Bajomi Lázár Endre: Saint-Exupéry csodálatos élete
Magyar László: Móra Ferenc élete
Béládi Miklós: Illyés Gyula
Gerold László: Gion Nándor