A ​ház 0 csillagozás

A lakóház szókincse
Beszédes Valéria: A ház

A ​nyelvtudomány egyik legfontosabb alappillére minden időben az említett nyelv szókincsét számba vevő szótár. A dialektológia területén pedig általában az első helyen szerepelnek a szókincs gyűjtemények, hiszen egy-egy nyelvjárásnak a köznyelvtől eltérő voltára leginkább a szókincsbeli sajátosságok utalnak.
A magyar dialektológia történetében is első hely illeti meg a szójegyzékeket, tájszótárakat, melyek egy-egy nagytáj, régió vagy nyelvjárássziget, illetve egyetlen település lexikális anyagát tartalmazzák. Őket követték később a különböző nyelvjárási atlaszok, mint egy korszerűbb feldolgozási és prezentálási lehetőség.
Mindezek azonban csupán a nyelv vízszintes tagolódását vették figyelembe. A függőleges rétegeződés szempontjai itt figyelmen kívül maradtak. Azonban a rétegnyelvi, szaknyelvi realizációk sem kerülték, kerülik el nyelvészeink figyelmét, míg e kettőnek: a vízszintes tagolódó különböző nyelvjárásoknak és a függőleges nyelvrétegződésnek az eredményeként… (tovább)

>!
Munkásegyetem, Subotica, 1991
180 oldal · puhatáblás · ISBN: 8690131329

Hasonló könyvek címkék alapján

Szinnyei József: Magyar tájszótár
B. Lőrinczy Éva – Hosszú Ferenc (szerk.): Új magyar tájszótár
Kiss Gábor – Bató Margit (szerk.): Tájszavak
Kiss Gábor (szerk.): Nagy magyar tájszótár
Tóth Imre: Palóc tájszótár
Szabó Mária: Tájszójegyzék
Kiss Jenő: Mihályi tájszótár
Szabó József: A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben
Schmidt Éva: Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom
Bakos József: Az egri régi szőlőművelés szókincse