Nagy ​Lajos király 6 csillagozás

Bertényi Iván: Nagy Lajos király

Nagy ​Lajos király 1326-ban született, s 1342-től 1382-ig uralkodott. Anjou Károly Róbert és Lokietek Erzsébet fiaként csaknem valamennyi európai uralkodóházzal rokonságban volt. A nevéhez tapadt „Nagy” jelző pedig már azt is mutatja, hogy teljesítménye, életműve a nagy középkori uralkodók sorába emeli őt.
Miért akkor a máig tartó viták személye körül? Egyebek között azzal a súlyos váddal is illeték, hogy számos hiábavaló hadjáratával fecsérelte az ország pénzét, fiainak vérét, s erőit inkább a török ellen kellett volna fordítania. Bertényi Iván átfogó képet rajzol a korról, s benne Lajos királyról. Érinti és értékeli a legfontosabb társadalmi, gazdasági és politikai kérdéseket. A legnagyobb teret a külpolitikának és a hadjáratoknak szenteli. Mindezt megrajzolva árnyalt értékelést ad a nagy király egész politikájáról, s egyben bemutatja magát az embert is. Ami pedig az elhibázott külpolitikát és a hiábavaló háborúkat illeti, bebizonyítja: Lajos a mindenkori valóságból… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Népszerű történelem Kossuth

>!
Kossuth, Budapest, 1989
166 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630933888

Enciklopédia 6

Szereplők népszerűség szerint

V. Orbán pápa

Helyszínek népszerűség szerint

Pécs


Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

Bolondkandúr>!
Bertényi Iván: Nagy Lajos király

Izgalmas időszakot mutat be a könyv, először egy kis áttekintést olvashatunk a XIV. század európai történéseiről. Sok érdekességet tudtam meg, például Angliában már ekkor mozgalom indult a király támogatásával a pápaságtól való függetlenedés céljából, többek között az olcsóbb egyház, a Biblia angol nyelvre fordításának igényével. Magyarországon a század elejének anarchiáját legyűrve Károly Róbert békét, erős királyi hatalmat és virágzó gazdaságot teremtett, és hagyott Lajosra. Aki hosszú uralkodása alatt sok háborút vívott, de ezek legtöbbször nem a harctéren dőltek el, hanem a háttérben az érintett európai hatalmak által folytatott diplomáciai szemétkedések során, ahol a cél valóban minden eszközt szentesített. Talán kevésbé ismert oldala a korszaknak, hogy Nagy Lajos támogatta a kereskedelmet, a városok fejlődését, és ő alapította az első egyetemet Pécsen 1367-ben.
Sok tudás olvasmányos formában, így lehet népszerűsíteni a történelmet.


Népszerű idézetek

Bolondkandúr>!

Már Lajos király uralma idején építeni kezdték a keszthelyi templomot, bár a közelmúltban feltárt freskókat feltehetően csak az építkezés végső fázisában, tehát könnyen lehet, hogy Lajos halála után festették meg. A templomot ifjabb Lackfi István szeretett ferenceseinek emeltette, és a saját temetéshelyének szánta. Az „aktuális” Szent Ferenc és az Anjou-házból származó, szentté avatott toulouse-i ferences püspök, Lajos mellett helyet kaptak a freskókon az Árpád-ház családi szentjei, Szent Antal, Szűz Mária és Jézus életének egyes jelenetei. De arról sem feledkeztek meg a készítők, hogy a kegyúri ülőfülkéket a Lackfi-címer sárkányos motívumaival díszített, festett kárpit ékítse.

146. oldal

Bolondkandúr>!

A környező országokban ekkor már működő egyetemek után – a prágait 1348-ban, a krakkóit 1364-ben, a bécsit 1365-ben alapították – 1367. szeptember 1-jén V. Orbán pápa jóváhagyta Nagy Lajos király kérelmét, s így Pécsett megalakították az első magyarországi egyetemet.

152. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1348 · 1364 · 1365 · 1367 · Pécs · V. Orbán pápa

Hasonló könyvek címkék alapján

Vécsey Aurél: Az Árpád-házi királyok
Vég Gábor: Magyarország királyai és királynői
Péter Katalin: A szigetország uralkodói
Benda Kálmán: Bocskai István
Falvai Róbert: Az Anjou-királynék
Steve Nording: Erzsébet királyné magánélete
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 2.
Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem
G. J. Meyer: A Tudorok
Jean des Cars: Ferenc József és Sisi