Hozott ​isten, holdacska! 4 csillagozás

Finnugor varázsigék, imádságok, siratók
Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska!

Jószerivel ​szűz területet tár fel ez a kötet: az Urálon inneni nyelvrokonaink – a finnek, karjalaiak, izsorok, vepszék, vótok, észtek, mordvinok, cseremiszek, votjákok és zürjének – népköltészetének egy sajátos ágából ad Bereczki Gábor válogatásában ízelítőt – az ősi hit- és szokásvilághoz kapcsolódó ráolvasásokból, varázsigékből, pogány imádságokból, halott- és menyasszonysiratókból. Több rétegű élményt kínál tehát: átélhető közelségbe hozza ezeknek a népeknek a pogány kori, de némely tekintetben sok helyütt ma is eleven világképét, gondolkodásmódját és életformáját, félelmeit és reményeit, a gyász és a nász szertartásait, melyek – kivált a menyasszonysiratók esetében – valóságos drámaciklussá kerekednek; mind e közben pedig mintegy a költészet születésének folyamatába is beavat. Mert a varázsigék vagy a siratók célja ugyan nem a gyönyörködtetés, de hatni a szó erejével, tehát önkéntelenül is a költészet eszközeivel akarnak – és mi mással is hatnának miránk, akik nem vagyunk… (tovább)

A művek szerzői: Larin Paraske

Tartalomjegyzék

>!
Európa, Budapest, 1979
426 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630718154 · Fordította: Ágh István, Bella István, Illyés Gyula, Képes Géza, Rab Zsuzsa, Tandori Dezső

Enciklopédia 10

Helyszínek népszerűség szerint

híd


Kedvencelte 2

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Timár_Krisztina I>!
Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska!

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Hiánypótló kötet, gyönyörű és profi műfordításokkal tele, lelkiismeretesen és ügyesen szerkesztve. Kiváló vásárt csináltam vele, kár, hogy csak antikváriumokban lehet beszerezni, bár fogalmam sincs, ha manapság újra kiadnák, mekkora piaca lenne.

Tőlünk keletre, de még az Urálon innen élő, finnugor nyelvű népek népköltészetéből válogat olyan darabokat, amelyek ezeknek a népeknek az ősi hitvilágát őrzik. (Különben nem is olyan ősi: egészen újak is vannak közöttük, amelyek akár a gyűjtők életében keletkezhettek, szóval abszolút élő – vagy legalábbis a gyűjtés idejében még eleven -hiedelmekről van szó. Ami amúgy egész normális dolog, nekem is tanítottak hároméves koromban archaikus népi imádságot, persze úgy, hogy az illető nem tudta, hogy archaikus népi imádságot tanít. :)) Varázsigék, ráolvasások, átokszövegek, imák vannak köztük, lakodalmas és halotti költészettel, azaz siratókkal. Pogány szövegek, gyakran keresztényiesítve, de megőrizve sajátos vonásaikat.

Oldalakat tudnék belőle idézni, akkor se tudnám igazán megmutatni, mennyi minden van ebben a 390 oldalnyi szövegben. Két hónapja olvasom, mindennap hármat, néha többet, és nem untam meg. Az ütemhangsúlyos ritmikájuk, az alliterációik, a gondolatritmusaik, az elszórt rímeik belebújtak a fülembe, és nem jönnek ki onnan. Egyszerű képekkel manipulálnak, de úgy, hogy hónapok múlva is felismerhető marad az egyediségük.

Hirtelen nem is nagyon tudnék olyat mondani belőle, ami nem tetszett. A társadalmi viszonyok, amelyekről árulkodnak, azok nem mindig tetszenek, de azokról nem a versek tehetnek.

És hát a fordítói gárda… az önmagában véve garancia. :)

Annyira jól elvoltam ezekkel a versekkel, hogy ha nem ígértem volna meg, hogy márciusban szibériai népköltészetbe kezdek, most azonnal Erdélyi Zsuzsanna népi imádságaival folytatnám. Ami késik, nem múlik – azt is be fogom ütemezni még a tavaszra. :)

Utóirat: Érdekes érzés tudni, hogy olyan könyvem van, amelyik Bródy János polcán is megbecsült helyet foglal el. ;) Dolgozott belőle, konkrétan amikor az István, a király szövegkönyvét írta. Konkrétan látni, honnan dolgozott. :) Félreértés ne essék, ezt nem gúnyból mondom: ahhoz, hogy ezt megtehesse, végig kellett olvasni az egész kötetet többször. Egy mordvin imádságból vett sorokat, és egy jó hosszú mari (cseremisz) imádságból is, két különböző helyről, majd ugyanolyan stílusban írt hozzájuk további szöveget. Ilyet én is fogok csinálni.

>!
Európa, Budapest, 1979
426 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630718154 · Fordította: Ágh István, Bella István, Illyés Gyula, Képes Géza, Rab Zsuzsa, Tandori Dezső
2 hozzászólás
Quator>!
Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska!

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Az alcím magában foglalja a tartalmat:
Finnugor varázsigék, imádságok, siratók
Számomra a népdalok érdekesebbek voltak,
de kulturálisan ezen szövegeknek is van értéke.


Népszerű idézetek

Timár_Krisztina I>!

Kegyes Nagy Isten,
kegyes Teremtő Isten,
kegyes Mennydörgésisten,
kegyes Fiúteremtő Isten,
kegyes Erőisten,
kegyes Világisten,
kegyes Istenanya,
kegyes ég istene,
kegyes próféta,
kegyes angyalok kara,
kegyes szelleme a háznak,
kegyes angyala pénteknapnak,
kegyes Földanya,
kegyes Napanya,
kegyes Holdanya, Szélanya,
kegyes Fagyapó, Fagyanyó,
kegyes Vízanya,
kegyes Családgyarapító,
hosszú életet adj a családnak;
kegyes Jószágnemző, Jószágteremtő,
Jószágszaporító, Jószágőrző,
barombőség, barombőség akla, te,
barombőséged megnyisd;
kegyes Gabonateremtő, Gabonatermő,
Gabonaszaporító, Gabonaőrző,
gabonabőség, gabonabőség csűrje, te,
gabonabőséged megnyisd;
kegyes Méhszülő, Méhteremtő,
Méhgyarapító, Méhőrző,
méhbőség, méhbőség kaptára, te,
méhbőséged megnyisd;
arany, ezüst, réz pénzvagyon
hármas pénzestára, te,
hármas pénzvagyonod megnyisd!
(…)
Nap fénye világosságot,
hold fénye teljességet,
föld színe gazdagságot,
víz színe tisztaságot,
termékeny meleget adjatok,
hajnalcsillagként felkeljünk,
bolhák, ugráljunk,
hódok, gyűjtögessünk,
vidrák, hajlékonyak lehessünk,
fecskék, csevegjünk,
komló szára, fonódjunk,
borsószemek, guruljunk,
virágkelyhek, viruljunk,
viaszként lágyuljunk,
selyemként simuljunk,
jó sorshoz idomuljunk,
hosszú napokkal, hosszú évekkel,
kegyelmetekkel!
(…)

Tandori Dezső fordítása

322-326. oldal, Cseremiszek (marik), Az istenek és szellemek segítségét kérő ima

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

6 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

Háborúban elesett siratása

Volt nekem egy sötét selyemszalagom,
elveszett a sötét sűrüségben.
Volt nekem egy égszín selyemszalagom,
elveszett a kék áfonyaerdőben.
Volt nekem egy piros selyemszalagom,
elveszett az epres erdő mélyén.
Volt nekem egy fehér selyemszalagom,
elveszett a zúzos zimankóban.
Volt nekem egy bíbor selyemszalagom,
elveszett a málnás meredélyen.
Volt nekem egy sárga selyemszalagom,
elveszett a tőzeges mocsárban.
Volt nekem egy lila selyemszalagom,
elveszett a szúrós szedres szélén.
Volt nekem egy zöld selyemszalagom,
elveszett a fenyves folyóparton.
Volt nekem egy arany fiam,
elveszett a hadak útján.

Rab Zsuzsa fordítása

390. oldal, Zürjének (komik)

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Timár_Krisztina I>!

Lidércnyomást oldó ráolvasás

Mint a madár elrepül:
erről az emberről is
tisztuljon el a rontás!
Mint a madár hirtelen
elrepül messzire:
ennek az embernek is
teste, csontja, tagjai
könnyűek legyenek!
Mint az aszat virága
levegőbe felrepül:
ennek az embernek is
csontjai, tagjai
könnyűek legyenek!
Mint a futó szélnek,
ennek az embernek is
csontjai, tagjai
könnyűek legyenek!
Mint a hajnali harmat
a napon felszívódik,
úgy szívódjék fel
róla is a rontás.
Mint a vízmosás mentén,
mint a nyúlcsapás mentén
tavaszi víz lefolyik,
erről az emberről is
úgy folyjon le a rontás!
Tíz, kilenc, nyolc, hét,
hat, öt, négy három,
kettő, egy, egy sincs!

Képes Géza fordítása

350-351. oldal, Cseremiszek (marik)

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Timár_Krisztina I>!

Imádság a Tűzistenhez

Tűz Istene, tűz ura,
lángzó Isten, láng ura,
játszó Isten, forgó Isten,
szél nélkül szálló Isten,
örvény nélkül örvénylő,
nagy erő van tebenned,
sok a hasznunk belőled.
Te nagyságos erőddel
ételt sütünk meg főzünk,
hideg télben fűtőzünk.
Lángzó Isten, láng ura,
játszó Isten, forgó Isten!
Tél fagyaszt, vagy nyár aszal,
nem cseréled gúnyádat:
piros inget, nadrágot.
Tűz Istene, nem félsz te
se bojártól, se úrtól,
Tűz Istene, nem rettegsz
módostól se, gazdagtól.
Egy van, akitől félten félsz:
folyóvíztől, apádtól,
folyóvíztől, anyádról.
Áldozunk most tenéked,
fejet hajtunk előtted:
tiszteletedre levágtunk
veres tollú szép kakast,
megfőztük, megsütöttük.
Ím, elejbéd elhoztuk,
fejünket meghajtottuk,
tisztelt nevedet kimondtuk.
Fogadd ajándékunkat,
tekintsd leboruIásunkat!
Add meg, amit kérünk,
óvj, amitől félünk!
Ételt-italt végy szivesen,
szivünk szerint való legyen,
váljék egészségünkre,
változzék át erőnkre!
Nem jó helyen, időben
ösvényt hozzánk ne találj.
Menj, ahová kísérnek,
edd, amit teszünk elébed!

Rab Zsuzsa fordítása

139-140. oldal, Mordvinok

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Kapcsolódó szócikkek: tűz
10 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

(…) A teremtő istennek, Niske Úrnak
nagy a mezeje,
nagy mezőn nagy domb,
nagy dombon nagy tölgy,
nagy tölgyön nagy fészek,
nagy fészekben egy fekete holló,
tölgy tövén rézhíd,
rézhídon rézház,
rézházban rézasztal,
rézasztalon rézabrosz,
rézabroszon rézserleg,
rézserlegben rézvíz,
rézvízben rézcsanak.
Gyere holló, védj meg,
gyere holló, óvjál,
gyere fújj,
gyere köpj,
fújj a varázslóra,
fújj az ördöngősre,
fújj a gonoszra,
fújj a boszorkára (…)

Ágh István fordítása

158-159. oldal, Mordvinok, Varázsoló ellen

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Kapcsolódó szócikkek: holló
2 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

Szemverés ellen

Tenger, tenger
közepében öreganyó,
ül egy ezüst tuskón,
vasvasaló a fején,
ezüstolló a kezében.
A Teremtő, Gondviselő
kegyelme segíti
ezt az öreganyót.
Ez az anyó idejött
szárítani, pusztítani
a ravasz szemtől,
a félig verőtől,
a rontótói, ledöntőtől,
a jött-ment szemétől,
a hetvenhét szemtől,
a szerető szemtől,
a nem szerető szemtől,
az egész világ szemétől,
férfi, nő szemétől,
orosztól, erdei boszorkány szemétől,
erős kötéstől
keletkezett nyavalyát
űzni szívéből, gyomrából,
testéből, tagjaiból,
arcáról, bőréről,
lélegző torkáról,
egész valójából ennek a betegnek.
Mezőségi
vad mezőség,
közepén vasszérű,
vasszérűn vasoszlop,
vasoszlopon vasanyó,
vassöprű a kezében,
vassöprűvel kisöpri
a verő szemet,
a vágó szemet,
a bökős szemet,
a félig verőt,
a megbabonázót,
lábról ledöntőt.
A nagy vízen túlról
jön egy veréb
fészket rak,
tojást tojik,
fiókáit költi.
Mikor ezt a földet
kikölti,
csak akkor árthasson
a verő szem,
a félig verő,
rontó, igéző, ledöntő,
a jött-ment szeme, hetvenhét szem,
a szerető szem,
az egész világ szeme,
férfi, nő szeme,
orosz meg az erdei boszorkány szeme.
Ahogy a harkály,
fából a férget kiszedi,
elszárítja, elpusztítja,
elporlasztja, elszórja,
ég, föld közé küldi,
úgy szárítom, pusztítom,
porlasztom, szétszórom
ezt az erős rontást.

Ágh István fordítása

173-174. oldal, Mordvinok, Szemverés ellen

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

1 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

Bosszuló varázsige

Szót aki szerte röptetett,
arany nyelvén forgatott,
szava annak röpüljön,
mérge annak ömöljön
maga fészkébe,
maga födelére,
annak szívét szívja,
máját mossa,
tüdejét telítse,
kebelét kerítse,
törzsét törje,
mirigyét marja!
Igém, aki ismétli,
annak fejét átfúrja,
agyát agyonmardossa,
szöghaját szaggassa
tüskös tűként,
boronatövisként!
Aki gonosz szóval szól,
ádázkodik átokkal,
tüzes tuskó torkába,
réz kampó nyelvébe,
Hiisi nyilallása fogába,
Lempo lakatja állába,
nyelve kővé keményedjen,
moha a száját szője be!

Rab Zsuzsa fordítása

7. oldal, Finnek, karjalaiak, izsorok

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Timár_Krisztina I>!

Vérzést elállító varázsige

Mária, szent szűzanya
széles tenger széliben
arany kövön kuporog,
arany fonalat fűzöget,
arany tűvel öltöget.
Erek, ahol szakadnak,
ölti őket össze,
vér, ahol vereslik,
ő felfogja folyását,
ereket köt egybe,
bőr alatt látatlan,
bőr felett forratlan.
Seb, ahol szivárog,
ott a sebet beköti
színarany szíjjal,
színselyem zsinórral,
se nem sajog, se nem fáj, ámen!

Rab Zsuzsa fordítása

11-12. oldal, Finnek, karjalaiak, izsorok

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Timár_Krisztina I>!

Betegség elleni igék

Szélből-e, tűzből-e,
földből-e, vízből-e.
Szélből szakadt – széllel széledjen,
tűzből támadt – tűzzel tűnjön,
földből fakadt – földbe fúljon,
víz vetette – vízzé váljon,
tenger terítette – tengerhez térjen,
erdőből eredt – erdő elnyelje!
Erdő köve kövesítse,
tuskón legyen taplógomba!
Békén hagyjon, ne nyaggasson,
bújdokoljon tengeren túlra!

Tandori Dezső fordítása

82. oldal, Észtek

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Timár_Krisztina I>!

(…)
Ha idejársz a házba,
hogyha kérlek hiába –
fényes vízben, széles vízben,
mélyes mélyben
vasból való ház van,
vasból van az ajtaja,
vasból van az ablaka,
vasból van az asztala,
vas a kemencéje.
Vasból való házban
vasból való apó él,
vasbocskor a lábán,
vasból való öve van,
vasból a gúnyája,
vasból a kucsmája,
vas szék alatta,
vasbotját forgatja,
nem fél a disznótól,
nem fél a kutyától,
kutya meg nem foghatja,
disznó meg nem harapja,
fejszeél se foghatja,
tűz el nem hamvaszthatja,
varázsló el nem ronthatja,
rontó meg nem ronthatja.
Őt hívom, hogy űzzön el,
vele üldöztetlek el,
vasbotjával kerget el,
erre többet nem járhatsz!
Hagyj békét Maldának,
ne háborítsd többet!
Mert elküld a vasember
száraz fába, korhadt fába,
abban kuporoghatsz,
abban zsugoroghatsz,
ki nem szabadulhatsz
életed fogytáig!
(…)

Rab Zsuzsa fordítása

179-180. oldal, Mordvinok, Hazajáró lelket elűző ráolvasó

Bereczki Gábor (szerk.): Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók

Kapcsolódó szócikkek: vas

Hasonló könyvek címkék alapján

Képes Géza (szerk.): Napfél és éjfél
Domokos Péter (szerk.): Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I-II.
Dornbach Mária (szerk.): Erős mackó
Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza
Domokos Péter (szerk.): Finnugor regék és mondák
Erdődi József (szerk.): A Hold-szép leány meg a vízikirály
Bereczki Gábor (szerk.): Földisten lánykérőben
Pap Éva (szerk.): A medvefiú
Vikár László – Szíj Enikő: Erdők éneke / Metsien Laulu / Songs of the Forest / Песня лесов
Ortutay Gyula – Rab Zsuzsa (szerk.): A repülő hajó