Név ​és történelem 0 csillagozás

Tanulmányok az Árpád-korról
Benkő Loránd: Név és történelem

E kötetben megjelenő, egymással szorosan összefüggő tanulmányok bemutatják, hogy az Árpád-kor személy- és helynévanyagának bizonyos – különösen fontos és jellegzetes – elemei milyen tanulságokat hordoznak e korszak történetére, a korai magyarságnak főként a népességtörténeti, települési, birtoklási, művelődési, tudati viszonyaira nézve. A tanulmányok egyik csoportja Anonymus művének névtani problematikájába enged betekintést, különös súlyt helyezve a névtelen mester munkamódszerének és hitelességének eddig még kevésbé elemzett kérdéseire. A másik csoport olyan névtani témákat érint, amelyek még megfejtetlen vagy hibásan értelmezett tulajdonnevek történeti hátterét és vallomását tárják föl, jórészt egykori kelet-magyarországi és erdélyi viszonyok megvilágításával. A művet számos tudományág művelőin kívül a magyarság régi története iránt érdeklődő, művelt közösség is érdekes, új ismeretanyagként forgathatja.

Eredeti megjelenés éve: 1998

>!
Akadémiai, Budapest, 1998
keménytáblás · ISBN: 9630574985

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Engel Pál: Honor, vár, ispánság
László Gyula: Őseinkről
Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században
Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól
Száray Miklós: Történelem 9.
Száray Miklós: Történelem V.
Elekes Lajos – Lederer Emma – Székely György: Magyarország története az őskortól 1526-ig
Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások 1.
Szűcs Jenő: Nemzet és történelem
Majorossy Judit (szerk.): Egy történelmi gyilkosság margójára