Beszélnek ​a múlt nevei 0 csillagozás

Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről
Benkő Loránd: Beszélnek a múlt nevei

Ez ​a gyűjtemény lényegében folytatása vagy legalábbis hasonló jellegű párja a Név és történelem címen 1998-ban közzétett tanulmánykötetnek. Ugyanúgy a korai magyar tulajdonnevek világába vezet el, ahol a magyarság Kárpát-medencei tulajdonnév-adása a honfoglalást, majd államalapítást követő nagy műveltségváltás századaiban nemcsak hagyományokat őrzött, vitt tovább, hanem új névegyedek és névtípusok tömegét keltette életre egyrészt saját nyelvi anyagából kitermelve, másrészt az itt élő, környezetét képező nyelvekből kölcsönzés során. Az Árpád-korból fennmaradt, különböző célú, jellegű, műfajú írásos források úgyszólván tengernyi arányokban öntik elénk e névadás teremtményeit. Ezek egyik részében az emberi gondolkodás és műveltség szokványos elemei kapnak nyelvi formát, melyek inkább csak tipológiai, statisztikai jellegű vizsgálatokra tartanak igényt. Másik részük azonban olyan kortörténeti, anyagi és szellemi műveltségbeli ismereteket hordoz, amelyeket ez időszak viszonyaira… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 2003

>!
Akadémiai, Budapest, 2003
208 oldal · ISBN: 9630580500

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Hajdú Péter: Uráli népek
Domokos Péter: Uralisztikai olvasókönyv
Neumer Katalin (szerk.): Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig
Róna-Tas András: A magyarság korai története
Petőfi S. János – Békési Imre – Vass László (szerk.): Szemiotikai szövegtan
Deme László: Nyelvünkről, használatáról, használóiról
Kelemen János: „A nemes hölgy és a szolgálólány"
Kniezsa István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig
Laczkó Géza: Öröklés és hódítás
Honti László: Magyar nyelvtörténeti tanulmányok