Az ​Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei 0 csillagozás

Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei

A ​szerző részletesen elemzi a legkorábbi magyar szövegemlékcsoportot: a Halotti Beszédet és Könyörgést, a Königsbergi Töredéket és Szalagjait, az Ómagyar Mária-Siralmat és a Gyulafehérvári Sorokat. Tárgyalja művelődéstörténeti problematikájukat, keletkezésüknek az eddigi felfogástól eltérő korábbi idejét (XII-XIII. század), keletkezésük körülményeit, rendeltetésüket, műfaji vonatkozásaikat, az eredeti latin szövegekhez való viszonyukat. Helyreigazítja az eddigi szövegközlések filológiai hiányosságait, pótolja a bizonyosan vagy valószínűséggel kiegészíthető szövegrészeket, megadja az egyes szövegegységek fonetikai-fonológiai szempontú olvasatát, a szó szerinti és a mai magyarra áttett értelmezéseit. Megállapításait részletes magyarázatokkal támasztja alá mind a hangállapot, mind a morfematikai alkat, mind a szövegszerkesztés és stiláris vonásai szempontjából. Elemzi a latinból való szövegfordítások, ill. szövegáttételek kérdéseit, a magyar szövegekbe került latinizmusok mellett az… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Akadémiai, Budapest, 1980
392 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630524376

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Kristó Gyula (szerk.): Korai magyar történeti lexikon (9-14. század)
Elekes Lajos: A középkori magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig
Hegedüs Géza: Korona és kard
Csongor Barnabás – Tőkei Ferenc (szerk.): Klasszikus kínai költők I-II.
Petkes Zsolt – Sudár Balázs (szerk.): Hétköznapok a honfoglalás korában
Zima Szabolcs (szerk.): Lehel kürtje
Guy Breton: A szenvedélyes lovagok
Szombathy Zoltán: Humor és szabadosság a középkori arab kultúrában
Nizámi Arúzi: Ritkaságok gyűjteménye
Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei