Fülszövegek

Timár_Krisztina I>!

Köztudomású, hogy hazánk ásványi kincsekben nem bővelkedik. Éppen ezért parancsoló szükség, hogy ásványi nyersanyagainkat minél teljesebben felkutassuk, kitermeljük és hasznosítsuk. Népgazdaságunkban megindult nagyszabású nyersanyagkutatási programhoz nyújt e könyv alapvető és nélkülözhetetlen segítséget. A munka három részre tagoltan, a nyersanyagkutatás fő feladatainak és általános elveinek ismertetése után kellő részletességgel tárgyalja a felszíni, fúrásos és bányászati kutatást, valamint ezek tervezését, a megkutatott nyersanyagtelepek készletszámítását, földtani-gazdasági értékelését, a készletváltozások meghatározását és nyilvántartását. Külön részben foglalkozik a bányászati termeléshez kapcsolódó földtani kutatási feladatokkal. A szöveget sok táblázat és bőséges ábraanyag szemlélteti. E témakörben ilyen átfogó, magyar nyelvű szakkönyv még nem jelent meg, ezért a földtani kutatással és nyersanyagbányászattal foglalkozó szakemberek részére nélkülözhetetlen. Feltétlenül értékes segédeszközt jelent azonban a közép- és felsőoktatás, az alapanyag-termelési kutató és tervező intézetek vezetői és irányító dolgozói részére is.