Benkő Ferenc (szerk.) · Konrád Ödön (szerk.)

Ásványkutatás ​és bányaföldtan 1 csillagozás

Benkő Ferenc – Konrád Ödön (szerk.): Ásványkutatás és bányaföldtan Benkő Ferenc – Konrád Ödön (szerk.): Ásványkutatás és bányaföldtan

Köztudomású, ​hogy hazánk ásványi kincsekben nem bővelkedik. Éppen ezért parancsoló szükség, hogy ásványi nyersanyagainkat minél teljesebben felkutassuk, kitermeljük és hasznosítsuk. Népgazdaságunkban megindult nagyszabású nyersanyagkutatási programhoz nyújt e könyv alapvető és nélkülözhetetlen segítséget. A munka három részre tagoltan, a nyersanyagkutatás fő feladatainak és általános elveinek ismertetése után kellő részletességgel tárgyalja a felszíni, fúrásos és bányászati kutatást, valamint ezek tervezését, a megkutatott nyersanyagtelepek készletszámítását, földtani-gazdasági értékelését, a készletváltozások meghatározását és nyilvántartását. Külön részben foglalkozik a bányászati termeléshez kapcsolódó földtani kutatási feladatokkal. A szöveget sok táblázat és bőséges ábraanyag szemlélteti. E témakörben ilyen átfogó, magyar nyelvű szakkönyv még nem jelent meg, ezért a földtani kutatással és nyersanyagbányászattal foglalkozó szakemberek részére nélkülözhetetlen. Feltétlenül… (tovább)

>!
Műszaki, Budapest, 1970
452 oldal

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Futó János: Földtani kirándulások Székesfehérvár környékén
Bíró Lóránt – Polgári Márta – M. Tóth Tivadar – Kovács József – Knauer József – Vigh Tamás: Az úrkúti mangánérc archív adatainak reambulációja
Polgári Márta – Bíró Lóránt – Szabó Imre: Az eplényi mangánérc
Uzsoki András: Adalékok az aranymosás történetéhez és technikájához
Papp Károly: A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete
Pál-Molnár Elemér – Bíró Lóránt (szerk.): Szilárd ásványi nyersanyagok Magyarországon
Gimesi István Miklós: A Kárpát-övezet ásványainak magyar bibliográfiája I-II.
Tasnádi Kubacska András: A láthatatlan bánya
Karin Finan: Ásványok és kőzetek
Gyuricza György: Ismerjük fel az ásványokat!