Világirodalom ​I-II. 1 csillagozás

Benedek Marcell: Világirodalom I-II. Benedek Marcell: Világirodalom I-II.

Benedek Marcell irodalomtörténetének nemrég megjelent első kötete a XVIII. századig mutatta be a világirodalom nagy korszakait, legjelentősebb alakjait. Ez a kötet – folytatva az előzőt – a világirodalom életrajzának új fejezeteit teszi az olvasó maradandó élményévé.
Először a XVIII. századnak, a felvilágosodás korának nagy íróit ismerjük meg: Voltaire-t, Rousseau-t, majd a Robinson íróját, Defoe-t és a Gulliver utazásai íróját, Swiftet. Ezután a XIX. század első felében kibontakozó romantika jellemzése s a romantikus írók rövid pályaképe következik. A XIX. század második felének kiemelkedő világirodalmi jelenségei zárják a kötetet: a realizmus nagyjai, Balzac, Dickens, Tolsztoj és e korszak sok más írójának portréi.
Hamarosan megjelenik a mű harmadik, befejező kötete is, a huszadik század, napjaink világirodalmának körképével.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Minerva zsebkönyvek Minerva

>!
Minerva, Budapest, 1968
374 oldal
>!
Publio, Budapest
ISBN: 9789638917782

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Alvarando P>!
Benedek Marcell: Világirodalom I-II.

I. Kötet:
A neves irodalomtörténész három részben írta meg a világirodalom történetét, de rövidebb Szerb Antal monumentális munkájánál. Zsebkönyv-sorozat révén kevesebb információt tartalmaz, mint nagyobb elődje, de az értékén semmit nem von le. Az első részben közel háromezer év irodalmát tekinti át, élvezetes stílusban. Bevezetőként arról elmélkedik, hogy mi is lehet az irodalom, hogyan alakult ki, majd a világirodalom fogalmának megszületését mutatja be. Ezután következnek a nagyobb korszakok a görögöktől kezdve a középkoron és a reneszánszon át egészen a barokkig. Igaz, ő nem írja le külön korszakként, de szerepel benne a klasszicizmushoz tartózó francia dráma fénykora is. 3000 év irodalmát nehéz áttekinteni 180 oldalban, így a szerző a fontosabb művészek munkásságát több oldalban, a kevésbé ismerteket pedig pár sorban mutatja be. Hosszabb részt szentelt többek között Homérosznak, Danténak, Petrarcának, Shakespeare-nek és Moliére-nek. A görög és a római irodalom tárgyalásánál bemutatja a korszak történetírását és filozófusait is. Szerepet kap a magyar irodalom is, igaz Janus Pannoniusról nem ír sokat, de Balassi Bálintot és Zrínyi Miklóst részletesen bemutatja. Az egyetlen negatívum Shakespeare tárgyalásánál található, ahol a Hamlet egy kicsivel több mint három oldalt kap bemutatásra, míg a neves drámaíró többi műve, többek között a Rómeó és Júlia is, egyetlen bekezdésnyit szerepel csak. A könyv ajánlható bárkinek, aki a középiskolai irodalomtankönyv helyett egy olvasmányos összefoglalásra vágyik, de az is haszonnal forgathatja a könyvet, akit érdekel a világirodalom története.

II. kötet:
A neves irodalomtörténész zsebkönyv-sorozatának második részében tömören foglalja össze két évszázad (18-19.) és négy irodalomtörténeti korszak történetét olvasmányos stílusban. Minden korszakban kitér a francia, az angol, az amerikai, az orosz és természetesen a magyar irodalomra, mintegy 200 oldalon mutatja be a főbb eszméket és képviselőket. Néhány íróra pár sort szentel csak, de a legjelentősebb képviselőket, például Voltaire-t, Rousseau-t, Goethe-t, Schillert, Puskint, Victor Hugót, Stendhalt, Balzacot, Dickenst, Gogolt, Dosztojevszkijt, Lev Tolsztojt és Ibsent hosszabban ismerteti. Lírára, epikára és drámára egyaránt kitér. Olvasás közben néha úgy érezzük, amolyan lexikonszerű, de mégis olvasmányos könyvvel van dolgunk, mert a száraz tényanyagot elfeledteti velünk a szerző olvasmányos stílusa. A szöveget a jelentősebb írók /költők képei és a költők elemzésénél olykor tőlük származó versrészletek egészítik ki, ami még élvezetesebbé teszi az olvasást. Tanulásra, tájékozódásra egyaránt ajánlható!


Hasonló könyvek címkék alapján

Kazinczy Ferenc: Kazinczy Ferencz levelezése – 1763–1789
Pál József: A neoklasszicizmus poétikája
Kazinczy Ferenc: Kazinczy Ferencz levelezése – 1790–1802
Tüskés Gábor – Knapp Éva: A Fortunatustól a Törökországi levelekig
Batsányi János: Batsányi János összes versei
Bodor Béla: Régi magyar regénytükör
Madarász Imre: A legfényesebb századforduló
Kazinczy Ferenc: Az én életem
Kerényi Ferenc: Színek, terek, emberek
Batsányi János: Prózai művek I-II.