Világirodalom ​a XX. században 1 csillagozás

Benedek Marcell: Világirodalom a XX. században

Az első nagy korszakok, a Felvilágosodás, romantika, realizmus címmel megjelent kötetek után ez a könyv a mű befejező része. A három könyv együtt olyan összefoglalását adja a világirodalomnak, amelyre csupán Benedek Marcell, a magyar irodalom nesztora vállalkozhatott. Az ő széles látkörű és mély megérzésű értékelései biztos vezérfonalként szolgálnak napjaink irodalmi értékeinek felismerésében is.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Minerva zsebkönyvek Minerva

>!
Minerva, Budapest, 1969
150 oldal

Kiemelt értékelések

Alvarando P>!
Benedek Marcell: Világirodalom a XX. században

A könyv egy kitűnő összefoglalás a 20. század világirodalmáról, szűkebb értelemben az európai irodalmat veszi vizsgálódás alá. Amit Szerb Antal vázlatosan tekintett át monumentális művében, itt bővebben ki van fejtve egészen az 1960-as évek végéig. A szerző az elején egy rövid áttekintést ad a század irodalmi irányzatairól, majd a különböző európai nemzeteket végigjárva bemutatja azok irodalmát. A sort a franciákkal kezdi, amely szinte a leghosszabb fejezet a műben. Ismert és ismeretlen írókat egyaránt bemutat, az ismertebbeket hosszabban jellemzi. A franciák után sorban következnek az angolok, az amerikaiak, a németek. Külön fejezetben tárgyalja a skandináv országok irodalmát, majd az északi és déli szlávokét. Kisebb betekintést nyerhetünk a román, a török, a görög, a spanyol, az olasz és portugál irodalom történetébe, de szót ejt a dél-amerikai képviselőkről is. A magyar irodalmat részletesebben tárgyalja, itt a lírát és a regényirodalmat külön tárgyalja. A sort a szovjet irodalom zárja, majd a mű végén egy kisebb áttekintést ad az irodalom fejlődéséről a kezdetektől napjainkig. Olvasás közben a vizualitás is előtérbe kerül, a fontosabb írókat, költőket arckép formájában is megismerhetjük. A könyv ajánlható bárkinek, akit érdekel a 20. századi világirodalom.


Hasonló könyvek címkék alapján

Réz Pál – Parti Nagy Lajos: Bokáig pezsgőben
Karinthy Ferenc: Napló I-III.
József Jolán: József Attila élete
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 2.
Földényi F. László: Melankólia
Harsányi Zsolt: Az üstökös
Menyhért Anna: Női irodalmi hagyomány
Örkény István: Levelek egypercben
Kosztolányi Dezső: Látjátok, feleim