Ferences ​kolostorok 0 csillagozás

Benedek Fidél: Ferences kolostorok

P. Benedek Fidél (Székelyudvarhely, 1907 – Esztelnek, 1979) a Szent István királyról elnevezett ferences rendtartomány főnöke, történetíró.
Lelkipásztori és egyházszervezői szolgálata mellett történelemtudománnyal is foglalkozott. 1945-ben Tatárbetörés Csíkba 1661-ben témakörben történelemből doktorált a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.
E kötetben becses kéziratos tanulmányai válnak közkinccsé. Történetírói kutatómunkája során sikerült összeállítania, megírnia az egykori ferences kolostorok történetét. A legjelentősebb erdélyi kolostorok mellett külön figyelmet szentelt az egykori moldvai és havasalföldi kolostorok rekonstruálására is. Tanulmányai értékét növeli, hogy a felhasznált rendi források közül azóta többnek nyoma veszett, lappang vagy megsemmisült. Írásai az erdélyi történelem, ezen belül a művelődéstörténet és az egyháztörténet megismerésének forrásértékű darabjai.
(Sas Péter)

>!
Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2005
266 oldal · ISBN: 9736651134

Népszerű idézetek

Horvát_Klára>!

Így hát dolgozom abból, ami még van és összetollászható, ami s ahogy telik.

13. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Farbaky Péter – Farbakyné Deklava Lilla – Mátéffy Balázs – Róka Enikő – Végh András (szerk.): Mátyás-templom
Bicsok Zoltán – Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…”
Varga Géza Ernő: Fogolykiváltó Boldogasszony tisztelete és Makkos Mária
Rábaközi Imre – Szabó Kristóf: A budapesti kármelita templom története
Csorba Csaba – László János: Kolostorok Magyarországon
Hoss József: A kaposvári plébánia története
Merényi Ferenc: Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729-ben
Mészáros István: Ismeretlen vértanúk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye XX. századi történetében
P. Boros Fortunát O. F. M.: Csíksomlyó, a kegyhely
Kiss-Iván Anna – Nagygyörgy Zoltán – Táborosi Imre (szerk.): Beszélő múltunk