Digitális ​pedagógia – Tanulás IKT környezetben 0 csillagozás

Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben

A szakképzés pedagógiai alapkérdéseinek áttekintésénél a kultúrtörténeti háttér bemutatásán túl rendkívül fontos a tanulási folyamatok új jelenségeivel is foglalkozni, így a digitális pedagógia tárgyköréhez kapcsolódva azokkal a törekvésekkel, amelyek az új információs technológiák oktatási alkalmazásával függenek össze. Ilyennek tekinthetjük az internet elterjedésével, az otthoni szélessávú alkalmazás térhódításával kapcsolatos alkalmazásokat, a mobilkommunikációs eszközök mindennapi használatának fejlődését, a távoktatási keretrendszerek intézményesülési folyamatát, illetve az ehhez kapcsolódó új tanulási lehetőségeket. E tanulmánygyűjtemény a digitális pedagógia témaköréhez kapcsolódó kutatói tevékenység eredményeinek a szintézisét adja, elsősorban a műszaki oktatásban alkalmazható aspektusokra koncentrálva.

>!
Typotex, Budapest, 2008
264 oldal · ISBN: 9789632790176
>!
Typotex, Budapest, 2008
262 oldal · ISBN: 9789632790176

Enciklopédia 1


Most olvassa 1

Kívánságlistára tette 3


Népszerű idézetek

>!
tothmozerszilvia I

A monitorok előtt szocializálódó fiataloknak természetes választást jelent, hogy nemcsak kapcsolati csatornáit telepítse a világhálóra, de alkotó tevékenységét is.

4. fejezet, Holczer Márton - Nagy Ádám: Az e-learning új útjai

>!
tothmozerszilvia I

Az introvertek jobban tanultak, ha gondosan tagolt, útmutatásokkal gazdagon ellátott tananyag-struktúrát követtek, mialatt véletlenszerű elrendezésekkel szembesülve az extravertek voltak sikeresebbek.

1. fejezet, Nyíri Kristóf: A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban, 30. o.

>!
tothmozerszilvia I

Ismert a mondás, amely szerint a kép beszédesebb ezer szónál. S ha – amint ez napjainkban történik – képek előállítása és használata egészen egyszerűvé lesz, akkor a kép alighanem fölszabadul a szó totális gyámsága alól.
Az utóbbi mintegy száz év vonatkozó törekvéseit Gottfried Boehm szerencsésen foglalta össze az „ikonikus fordulat” terminussal. A fordulat persze csak a digitalizáció térhódításával válhatott radikálissá.

1. fejezet, Nyíri Kristóf: A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban, 28. o.

>!
tothmozerszilvia I

Az 1990-es évek közepe óta, midőn megkezdődött a multimediális számítógép-hálózatok uralkodó kommunikációs közeggé válása, a tanulás-oktatás területén a hagyományos korlátok fokozatos leomlásának vagyunk tanúi.

(első mondat)

>!
tothmozerszilvia I

Az elmélet a gyakorlat reflexiója, s maga is gyakorlat; ám az elméletre s újra csak elméletre reflektáló elmélet végül igen csak messzire kerülhet a mindennapi élet föladataitól.

1. fejezet, Nyíri Kristóf: A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban

>!
tothmozerszilvia I

(…) az írások látszólag „értelmes lényekként beszélnek, de ha megkérdezed valamelyik szavukat, hogy jobban értsd: egy és ugyanaz mindig, amit jelezni tudnak.” Az írott szöveg, sugallja Platón, nem interaktív.

1. fejezet, Nyíri Kristóf: A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban, 18. o.

>!
tothmozerszilvia I

A „modern ember – panaszolta Nietzsche – emészthetetlen tudáskövek roppant tömegét hurcolja magával… Modern műveltségünkben (…) semmi eleven sincs (…): nem is valóságos műveltség, hanem csak egyfajta tudás a műveltségről.”. Megannyi „kétlábon járó enciklopédiává” degradálódtunk. 1879-ben, 35 éves korában Nietzsche lemondott baseli klasszika-filológia professzúrájáról – hátat fordítva annak az egyetemi rendszernek, amelyről úgy vélte, hogy immár tökéletesen kiüresedett.

1. fejezet, Nyíri Kristóf: A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban, 24. o.

>!
tothmozerszilvia I

A személyes kommunikáció sávszélessége összehasonlíthatatlanul nagyobb bármiféle virtuális csatornáénál.

1. fejezet, Nyíri Kristóf: A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban, 25. o.

>!
tothmozerszilvia I

(…) a mulimediális kommunikáció – az egyszerre több közegben történő, egyszerre több érzékszervre ható közlés-érintkezés – az ember természetes életvilágához tartozik.

1. fejezet, Nyíri Kristóf: A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban, 28. o.

>!
tothmozerszilvia I

A hálózott individuum: sajátos tájékozódásai, kapcsolódásai által megkülönböztethető egyéniség, aki ugyanakkor állandó kommunikatív összeköttetésben áll szűkebb-tágabb virtuális közösségével.

1. fejezet, Nyíri Kristóf: A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban, 31. o.

Kapcsolódó szócikkek: individuum

Hasonló könyvek címkék alapján

Pálhegyi Ferenc: Pedagógiai kalauz
Fehérné Kovács Zsuzsa – Sósné Pintye Mária: Játsszunk beszédet!
Ranschburg Jenő: Eltévedt gyerekek
Hegedűs Judit: A javítóintézet világa
Ollé János – Szivák Judit: Mód-Szer-Tár
Besnyi Szabolcs – Nagy Gábor Mápó (szerk.): A Játék nem játék!
M. Nádasi Mária: Projektoktatás
Vekerdy Tamás: Az iskola betegít?
Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése
Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban