Horthy ​Miklós 9 csillagozás

A kormányzó és kora
Bencsik Gábor: Horthy Miklós

Alig van a magyar történelemnek olyan alakja, akinek nevét többen ismernék Magyarországon és a nagyvilágban, mint Horthy Miklós. De olyan is kevés akad, akit olyan kevéssé ismernénk. Személyére, emlékére – dacára az azóta megjelent számtalan memoárnak és történelmi feldolgozásnak – vastagon rakódtak rá a rokonszenv és az ellenszenv előítéletes sablonjai. Pedig az a férfi, aki kerek negyed századig volt Magyarország államfője, és akinek döntései közül számos máig húzódóan hat az életünkre, megérdemli a figyelmet. A harag és elfogultság nélküli figyelmet.

Róla szól: Horthy Miklós

>!
Magyar Mercurius, Budapest, 2007
286 oldal · keménytáblás · ISBN: 9638552859
>!
Magyar Mercurius, Budapest, 2003
282 oldal · ISBN: 9638552859
>!
Magyar Mercurius, Budapest, 2001
282 oldal · ISBN: 9638552859

Enciklopédia 3


Kedvencelte 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Alvarando P>!
Bencsik Gábor: Horthy Miklós

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Egy ideje érdekel, hogy egyes szerzők hogyan mutatják be Horthy Miklós életét, egyáltalán a ma embere mit gondol a kormányzóról. Erre a könyvre meg konkrétan nagyon kíváncsi voltam, mert kimondottan jobboldali szerzőtől még nem olvastam semmit Horthyról. Sokmindenre számítottam, de kimondott mesekönyvre nem. Ugyan végigvezet minket Horthy életén, egyaránt felvázolja nagyléptékben a korszakot, mégis igazi hardcore történelmi munkának ezt a könyvet nem lehet tekinteni. Ugyan utal a kommunista rendszer történetírására és a bőségesen idéz forrásokat, leginkább az Emlékiratokat, mégis sok dolog elválasztja attól, hogy ez egy komolyan vehető történelmi munka legyen. Egyrészt a végén nincs semmi bibliográfia a felhasznált irodalomból, csupán az Emlékiratokon kívül egy-két megidézett mű címe szerepel a törzsszövegben. Másrészt a fogalmazásmód az ami tényleg érdekes ezen kötetben.: sokszor meseszerűen fogalmaz, főleg a kortársakkal, mindenekelőtt Hitlerrel és Sztálinnal való összehasonlításnál. Emellett olykor nagyon sokszor fogalmaz annyira ironikusan, hogy már nevetünk rajta. Magát Horthy személyét úgy mutatja be, mint aki jókor volt jó helyen és akaratlanul sodródott ahhoz, hogy Magyarország kormányzója legyen. Kormányzóságát úgy mutatja be, mint aki lényegében ott se volt, ezzel azt is felveti, hogy igazán Horthy-korszakról csak az utolsó években beszélhetünk, mert akkor kapcsolódott be igazán a napi politikába. A máig kérdéses fehérterrorhoz fűződő felelősségét abszolút elveti, mondván azért más a hibás, egyedül Gömbös szabadjára engedését és a német megszállás utáni politikáját állítja be negatívumként. Kinek ajánlható ez a könyv? Főleg annak, aki szereti a meseszerű leírásokat, mert abban nincs hiány ebben az életrajzban. De annak is, aki már számos könyvet elolvasott a kormányzóról és egy másik nézőpont érdekli.

Alauda_Arvensis>!
Bencsik Gábor: Horthy Miklós

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Nagyon fontosnak találom ezt a könyvet. Mielőtt elolvastam sokat hallottam már Horthy Miklósról, hideget is meleget is. Úgy gondolom sokan nem látnak tisztán vele kapcsolatban. Bencsik Gábor könyvéből mindent megérthetünk. Nem a levegőbe beszél, minden állítását alátámasztja. Ebből a könyvből azt hiszem megismerhetjük az igazi Horthy Miklóst.

Carlos71>!
Bencsik Gábor: Horthy Miklós

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Nagyszeru konyv. Sokat olvastam Horthyrol, de ez volt a legjobb.


Népszerű idézetek

Alvarando P>!

Horthy azt sem vette jó néven, hogy a miniszterelnök – maga is házas ember – meglehetősen nyíltan szerelmi viszonyt folytatott egy szerelmes asszonnyal. Erről a viszonyról nem írtak a lapok, de azért a sarki fűszeres is tudott róla, és Horthy szemében ez nemigen fért össze az úriember fogalomkörével.

162. oldal

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Alvarando P>!

Sokan azt gondolják, hogy Károlyi Mihály volt az, aki élére állt 1918 őszén az őszirózsás forradalomnak. Valójában azonban a forradalom találta meg magának Károlyit, az egyetlen potens politikust, aki vállalkozott rá, hogy az új eszmét képviselje. Ez a kiváló kvalitásokkal rendelkező, európai műveltségű gróf az alkalmatlan ember volt az alkalmatlan helyen – egyúri vagány, egy széplélek és egy doktrinér szocialista különös keveréke

73-74. oldal

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Alvarando P>!

Olyan mélyen beleivódott a közgondolkodásba, hogy bár nem több olcsó és él nélküli poénnál, mégis említenünk kell az innen eredeztethető kifejezést: Horthy, a lovastengerész, Horthy a lovasadmirlális. Az élc arra épít, hogy a lovas és a tengerész nem összeillő dolgok, – Horthy tehát maga is egy kész paradoxon –, de ennek természetesen éppúgy semmi alapja, mint ha azon derülnénk, ha valaki összekapcsolja a tengerész és a gyalogos kifejezéseket. Horthy kitűnő lovas volt, és ezt a Monarchia tisztjétől el is várták. Ugyan mi oka lett volna arra, hogy ne lóháton tartsa a bevonulását egy olyan országban, ahol a lovastudás elvárt és egyben méltányolt tulajdonság volt? A kor magyar közvéleménye valószínűleg azon ütközött volna meg, ha autón hajtat végig Budapesten: mi az, fél a lótól? Egyébként is, Horthy már nem tengerész volt, hanem a nemzeti hadsereg (természetesen szárazföldi erők) főparancsnoka. Kár is folytatni: a kifejezés úgy hamis, ahogy van, még akkor is, ha sokan a mai napig alkalmazzák negatív előítéletek alátámasztására.

86. oldal

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Alvarando P>!

Egyik nap a holland fregatton nagy ivászatot rendeztek, ahol annak rendje-módja szerint Horthyt is az asztal alá itták (.„) Ilyesmi megesik ifjú tisztekkel. Mégis figyelemre méltó, hogy az emigrációban élő kormányzó, aki Emlékirataiban voltaképpen az utókor számára ad képet önmagáról, helyesnek tartja ennek az istenes berúgásnak az emlékét megörökíteni. Erre egy magyarázat lehet: valójában haláláig katona-embernek tartotta magát, márpedig a katona-virtushoz nem csak a harctéri bátorság, de a bajtársi italozások is hozzátartoznak. No meg a nőügyek – csakhogy azokról úriember nem fecseg. Horthy sem teszi. Semmit sem tudunk arról, hogy házasságáig akár egyetlen kalandja is lett volna. Ezért csak feltételezni tudjuk, hogy a jóképű, talpraesett tengerésztiszt 33 éves koráig nem élt teljes önmegtartóztatásban a nőket illetően sem.

22. oldal

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Alvarando P>!

Nem sokkal korábban, 1907-ben egy másik ember is Bécsbe költözött: Adolf Hitler. Teljesen kizárhatjuk annak lehetőségét, hogy a két férfi az alatt a négy év alatt, míg egy városban éltek, érintkezésbe került volna egymással. Hitler 18 éves korára megkeseredett ember, bukott diák, érzelmileg hazátlan, gyökértelen, társtalan, pénztelen, kudarcaiért egyre jobban gyűlöli a világot – benne külön is Ausztriát –, és gyűlöletét, kudarcait egyre fokozódó küldetéstudattal kompenzálva szövi zavaros nagynémet álmait a külvárosi albérlet magányában. Ezzel szemben Horthy évszázados hagyományokkal büszkélkedő, felemelkedő család sarja, maga is népes család feje, világjárt gentleman, jómódú, sikeres katonatiszt, aki éppen arra készül, hogy birodalma uralkodójának személyes szolgálatába lép. A helyzet paradoxona, hogy kettejük közül mégis inkább Hitler az, aki nem lepődne meg, ha valaki azt jósolja neki, hogy egyszer egy ország államfője lesz.

45, oldal

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Kapcsolódó szócikkek: 1907 · Adolf Hitler · Bécs
Alvarando P>!

Vajon közelebb jutunk-e a történtek megéréséhez, ha megpróbáljuk beleélni magunkat Horthy helyzetébe? Kellemes tavaszi délben családja körében ebédel – a régóta nélkülözött, békés, jobb jövővel bíztató egyike. „A fák virágzása bontogatta már a tavasz pompáját – írja Horthy a pillanatot érzékeltetendő –, és az újjászülető természet felpezsdítő hangulatában egész Magyarország, város és falu együtt ünnepelte az Úr feltámadását. Szívében hála ébredt, mert a jelek arra vallottak, hogy a magyar nép számára is eljön a megújhodás”. Erre Károly fogja magát, beállít, és felborít mindent.

122. oldal

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Alvarando P>!

A világpolitikában egyre nagyobb feszültségekkel terhes év a Horthy család életébe még egy személyes tragédiát is hozott: éveken át tartó betegség után tüdőbajban meghalt a kormányzó lánya, Paulette. Róla nem sokat jegyeztek fel a megemlékezők, talán mert nem is volt sok feljegyezni való. A korabeli fényképekről egy csúnyácska, kedvetlen, sovány fiatal nő néz ránk, akiről nehéz elhinni, hogy a szülein kívül valaki is szerette. Pedig volt ilyen, a férje, Károlyi Gyula (a volt miniszterelnök fia), aki elhúzódó betegségében hűségesen ápolta feleségét, és annak halála után saját családjától eltávolodva teljesen a Horthy család tagjának tekintette magát, a kormányzó afféle önkéntes fogadott fiaként. Károlyi nem sokkal Horthy István halála után maga is repülőgép-baleset áldozata lett: gépe a Dunába zuhant, és holttestét sohasem találták meg. Úgy tűnik, ennek a szomorú szemű fiatalembernek volt egy titka, amelyre Horthy Istvánné emlékirata vet egy fénysugarat. A csinos, energikus és életvidám asszonynak egyszer, már a kormányzó-helyettes halála után azt találta mondani, hogy ha valami baja esnék, tudja azt, hogy nem megy egyedül, mert ő is vele megy. Ebből még felesleges volna messzemenő következtetéseket levonni, ám az már figyelemre méltó, hogy egy nappal a balesete előtt levelet küldött az özvegynek, melyben négyszemközti találkozót kért. A találkozóra azonban nem került sor. Tudjuk, hogy Károlyi Gyula jóval hamarabb ismerte meg Paulettet, mint Horthy Istvánnét, Edeksheim Gyulai Ilonát – mégis felmerül a gyanú, hogy itt valami reménytelenül beteljesíthetetlen vonzalom ébredt, amelyet talán más is észrevett, de nem beszélt róla, hiszen nem is lehetett mit mondani.

221-222. oldal

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Alvarando P>!

Horthy István tehát kiváló mérnök volt, jó pilóta, munkakedvelő ember, és legkevésbé sem aranyifjú. Inkább zárkózott volt, kevés beszédű, már már gátlásos, aki a könyvek és a gépek között gyakran jobban érezte magát, mint társaságban. Bizonyára nem véletlen, hogy feleségének első karácsonyi ajándékul két hatalmas Larousse Universelle-lexikont ajándékozott, amit aztán szinte naponta ő forgatott. Azt persze nem lehet kizárni, hogy valamelyik mulatóban, ahová agglegényként esténként járt, egy-egy kacér kóristalány az ölébe telepedett, utóvégre a kóristalányok szívesen cicáznak jómódú, jóképű fiatalemberekkel, különösen ha az illetőnek államfő a papája.

237. oldal

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora

Alvarando P>!

A kormányzóhelyettes halála újra felszínre hozott egy régi tervet, ezúttal módosított formában. Korábban is voltak már néhányan, akik Horthy Miklóst szerették volna trónra emelni. de ő olyan kategorikusan ellenállt ezeknek a próbálkozásoknak, hogy a javaslat feledésbe merült. Most azonban néhányan azt vették tervbe, hogy a kis Istvánkának, a kormányzó unokájának ajánlják fel a koronát. A szervezkedők élére Lukács Béla államtitkár, a kormánypárt elnöke állt. Hatalmas kombinációk kezdődtek, zártkörű gyűlések voltak, cikkek és röplapok jelentek meg. Egy húsztagú küldöttség a miniszterelnököt is felkereste. Kállay azonban rövid úton elhárította a kezdeményezést. Az egész romantikus ötletnek csupán a katolikus főpapság erőteljes tiltakozása adott politikai dimenziót. Serédi Jusztinián hercegprímás minden követ megmozgatott, nehogy a kis Istvánka katolizáljon, és így uralkodásra képessé váljék a katolikus többségű országban. A pro és kontra szervezkedés azonban teljesen feleslegesnek bizonyult. A kormányzó a javaslatot teljes határozottsággal visszautasította. Horthy Istvánka maradhatott a játékvonatok mellett.

242. oldal

Bencsik Gábor: Horthy Miklós A kormányzó és kora


Hasonló könyvek címkék alapján

Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek
Szakály Sándor: Történelmünkről hosszabban, rövidebben
Benedek István Gábor: Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte…
Romsics Ignác: Bethlen István
Nagy László: A rossz hírű Báthoryak
Rákóczi album
Laczkó Géza: Rákóczi
Ablonczy Balázs: Teleki Pál
Laczkó Géza: Német maszlag, török áfium
Nagy László: Az erős fekete bég – Nádasdy Ferenc