Bednanics Gábor (szerk.) · Bónus Tibor (szerk.)

Kulturális ​közegek 0 csillagozás

Médiumok a 20. század első felében Magyarországon
Bednanics Gábor – Bónus Tibor (szerk.): Kulturális közegek

„E ​kötet egy nagyobb vállalkozás része, egy, a közelmúltban újabb szakaszához érkezett hosszabb kutatási periódus újabb darabja: az idestova tíz éve működő Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport (ÁITK) eddigi egyik legnagyobb vállalkozásának részleges eredményét kapja most itt kezébe az olvasó. Az irodalomtudományt az utóbbi évtizedekben érő kihívások nyomán négy éve indult el az a kutatási program, amely e kihívásokra pertinens és korszerű válaszokat próbált és igyekszik megfogalmazni. E válaszok az irodalom intézményi s egyéb státusának megváltozását, a kultúratudományok különféle változatainak előtérbe kerülését és a technikai médiumok ebben játszott szerepének megfontolásait érintik elsősorban. Fontos, és talán megkülönböztető jegye a csoport munkáinak, hogy a szóban forgó válaszokat nem kapcsolja oda kissé elhamarkodottan az irodalomtudomány leváltásának merőben ideologikus, mert – az olvasás, a megértés és az észlelés mellett – az irodalom mibenlétét is magától… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, Budapest, 2005
446 oldal · ISBN: 9639605069

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Somlyó Bálint – Teller Katalin (szerk.): Filozófus a műteremben
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
D. Kovács Júlia (szerk.): Művészeti nevelés
Nánay István: Tanodától – egyetemig
Pethő Ágnes: Múzsák tükre
Gyenge Zsolt: Kép, mozgókép, megértés
Szabolcsi Miklós: A clown, mint a művész önarcképe
Király Jenő: Frivol múzsa I-II.
Kovács András Bálint – Szilágyi Ákos: Tarkovszkij
Király Jenő: A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája