Barzó Tímea (szerk.) · Papp Tekla (szerk.)

Civilisztika ​II. 1 csillagozás

Dologi jog – Felelősségtan
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.): Civilisztika II.

Jelen tankönyv az államtudományi mesterképzési szakon oktatott Civilisztika II. tantárgy kötelező tananyagaként minden lényeges elméleti és gyakorlati kérdést tárgyal, magas színvonalon mutatva be a dologi jogi és a felelősségtani jogterületeket. A mű elismert oktatók munkájának eredményeként született, és nem csupán a tételesjogi szabályokat ismerteti sikerrel, hanem a folyamatosan változó joggyakorlatba és a jogfejlődés nóvumaiba is betekintést nyújt. A szerzők – a szükséges dogmatikai kérdések taglalásán és a bírói gyakorlat bemutatásán keresztül – hatékonyan valósították meg a szerteágazó joganyag rendszerezését és mélyreható elemzését, a legnagyobb igyekezettel segítve ezzel az új ismeretek elsajátítását. A tankönyv nemcsak az egyetemi hallgatók számára nyújt hasznos információkat, hanem a polgári jogi ismereteket megismerni vágyó oktatók és kutatók is sikerrel forgathatják.

>!
Dialóg Campus, Budapest, 2019
470 oldal · ISBN: 9786155920073

Hasonló könyvek címkék alapján

Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.): Civilisztika I.
Schubauerné Hargitai Vera: Polgári jog
Jenovai Petra – Papp Tekla – Strihó Krisztina – Szeghő Ágnes: Atipikus szerződések
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái
Sári János – Somody Bernadette: Alapjogok
Sipka Péter: Európai és magyar szociális jog
Molnár István: Magánjogi alapismeretek
Halustyik Anna (szerk.): Pénzügyi jog III.
Czúcz Ottó: Szociális jog I.