Barzó Tímea (szerk.) · Papp Tekla (szerk.)

Civilisztika ​I. 2 csillagozás

Általános tanok – Személyek joga – Szellemi alkotások joga
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.): Civilisztika I.

A tankönyv az államtudományi mesterképzési szakon tanított Civilisztika I. tárgy kötelező tananyagaként minden lényeges elméleti és gyakorlati kérdésre kiterjedően, magas színvonalon mutatja be az általános tanok, a személyek joga és a szellemi alkotások joga jogterületeket. A neves szerzőgárda nemcsak a tételes jog ismertetésére vállalkozott sikerrel, hanem a folyamatosan változó joggyakorlat és az újszerű problémák sokasága által képzett útvesztőkben is ügyesen kalauzolja el az olvasót. A könyv a dogmatikai kérdések fejtegetése mellett a bírói gyakorlat bemutatásán keresztül a szerteágazó joganyagból mindenütt a szükségeset és a lehető legtöbbet adva segíti az ismeretek megszerzését és a tanulást. A tankönyv nemcsak az egyetemi hallgatók számára nyújt hasznos információkat, hanem a polgári jog iránt érdeklődő oktatóknak és kutatóknak is egyaránt.

>!
Dialóg Campus, Budapest, 2018
474 oldal · ISBN: 9786155920042

Hasonló könyvek címkék alapján

Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog
Schubauerné Hargitai Vera: Polgári jog
Balla Árpád – Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek
Lábady Tamás: A magánjog általános tana
Navratyil Zoltán: Az ember mint jogalany a 2013. évi V. törvény alapján
Csehi Zoltán: Kötelmi jog I. a 2013. évi V. törvény alapján
Jenovai Petra – Papp Tekla – Strihó Krisztina – Szeghő Ágnes: Atipikus szerződések
Bíró György – Lenkovics Barnabás – Barzó Tímea – Pusztahelyi Réka – Juhász Ágnes: Általános tanok és Személyek joga
Besenyei Lajos – Bíró György: Személyek joga
Jobbágyi Gábor: Kötelmi jog I.