Aki ​hitét veszti, elmerül 1 csillagozás

Báró Eötvös József katolicizmusa
Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül

Báró ​Eötvös József mint politikus, mint író s mint közéleti szereplő is, egész életében kimagasló helyet foglalt el kortársai között, több évtizedet szentelve életéből az úgynevezett közfeladatok ellátására. Tisztában volt azzal, hogy a korabeli társadalomban betöltött állásánál fogva, úgymond kirakatban van. S bár ez a szerep teljesen idegen volt tőle, mégsem kerülhette el a nyilvánosságot. Vajon ma, 140 évvel a halála után is tiltakozna Eötvös az ellen, hogy legbelsőbb énjének motiváló tényezőit nyilvánosságra hozzuk? Eötvös nagyon jól tudta, hogy a kiválasztott emberek az Istentől kapott karizmáikat nem pusztán és elsősorban csak saját maguk számára, hanem az összes ember javára kapták. Az olvasó medvét s virágot tartó oroszlánt ábrázoló családi címer olyannyira kifejező, hogy választani sem lehetett volna sokatmondóbbat, árulkodóbbat. A medvében a búvó Eötvösre, az olvasó medvében a tudósra bukkanhatunk, míg az oroszlán a bátor, eszméihez mindig hű politikust, a virágot nyújtó… (tovább)

>!
Kairosz, Budapest, 2011
242 oldal · ISBN: 9789636624965

Kiemelt értékelések

Mpattus>!
Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Író, politikus, egy remek ember…s ez mind Eötvös József!
A könyv részletesen ismerteti, miért is volt Eötvös kiváló, példaértékű ember. Miközben olvastam, számtalanszor kiáltottam fel: Miért nincsenek manapság ilyen emberek? vagy: Miért nem foglalkoznak vele többet, miért nem ismerik szélesebb körben ezt a zseniális embert? Miért nem ilyen példaképet választanak az emberek/fiatalok maguknak?
Egyszóval, mindenkinek szeretettel ajánlom Eötvöst és a könyvet is! :)


Népszerű idézetek

Mpattus>!

Ó e szívnek több szeretetre van szüksége, mint gondolod…szeretni akarok, értetni, eláradó szívemet kiönteni egy más kebelbe.
(Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Mpattus>!

A nyugalom egymaga még nem boldogít. Leheverni kényelmesen a pamlagon, szobájában, minden kellemetlenség nélkül, még nem nagy élvezet.
(Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Mpattus>!

Istennek legnagyobb áldása egy jó anya után az, hogy becsületes emberek körében nevelkedtünk, az emberekhez való bizodalmunk s így egész életünk boldogsága ettől függ. (Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Mpattus>!

…ki önzését legyőzi, az a legnagyobb akadálytól szabadul meg, mely minden való nagyságnak és boldogságnak útjában áll.
(Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Mpattus>!

…maga a törekvés is emeli lelkünket…
(Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Mpattus>!

…boldog mindenki, kinek czélja van s ereje elérésére, s a meggyőződés, hogy hasznost vagy nagyot tett, ha elérte.
(Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Mpattus>!

…az igaz magasabb rendű, mint a szép.
(Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Mpattus>!

Legjobban szeretném, ha a közönség és én sohasem ismerkedtünk volna meg egymással. De miután ez megtörtént, s elég vigyázatlan voltam csaknem húsz kötettel a nyilvánosság elébe lépni, legalább nem akarom, hogy ezen ismertség még intimebb legyen. […] ahhoz, miként támadtak az egyes művek s miként jutottam meggyőződéseimhez, a publikumnak nincs köze.
(Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Mpattus>!

…mint a mágnestű, mindig egyfelé mutattam…
(Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa

Mpattus>!

A sima utak, melyeken kevés fáradtsággal messze juthatunk, s azon javak, melyek után az emberek többsége leginkább vágyódik, legyenek másoké! Nekem, oh Mindenható! adj rögös ösvényt, de szép kilátással, mely mindig fölfelé vezet, s milyen azon meggyőződéssel haladhatok, hogy eltévedni nem fogok.
(Eötvös)

Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül Báró Eötvös József katolicizmusa


Hasonló könyvek címkék alapján

Tamás Ágnes: Nemzetiségek görbe tükörben
M. Szebeni Géza: Giesswein Sándor keresztényszocializmusa
Klemm Nándor (szerk.): Hunya Dániel élete és munkássága
Orbán Viktor: Rengéshullámok
Bányász Rezső: Ne lőjetek a szóvivőre
Gantner Péter: Gyöngyösi János
Almási József: Hazudott-e Gyurcsány?
Orbán Viktor: Út a győzelemhez
Herényi Károly – Bakos Zoltán – Martonné Wenner Zsuzsa (szerk.): Nemzeti gyász
Grósz Károly: Kiállni a politikáért, tenni az országért!