Írások ​a Pray-kódexről 1 csillagozás

Bartók Zsófia Ágnes – Horváth Balázs (szerk.): Írások a Pray-kódexről

Készül a Pray-kódex kritikai kiadása. Kutatócsoport alakult, amelyhez külső munkatársak is csatlakoztak. Tanulmánykötetünk e közösség tevékenységébe enged betekintést. A kötetben megjelenő írások csaknem mind a régóta érlelődő szövegkiadási vállalkozás előmunkálatai.

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Műhelytanulmányok Argumentum, ELTE BTK Vallástudományi Központ, Liturgiatörténeti Kutatócsoport

>!
Argumentum, Budapest, 2019
178 oldal · ISBN: 9789634468110

Hasonló könyvek címkék alapján

Henri Boulad: A halálban ugyanis megszületünk
Simor-kódex / Krisztina-legenda
Mátai Mária: Első magyar nyelvű verses imádságunk
Jakab László – Kiss Antal: A Guary-Kódex ábécérendes adattára
Budenz József – Szarvas Gábor – Szilády Áron: Nyelvemléktár
Levárdy Ferenc (szerk.): Magyar Anjou Legendárium
Bestiarium Zircense
Szendrei Janka: A „mos patriae” kialakulása 1341 előtti hangjegyes forrásaink tükrében
Madas Edit (szerk.): A néma barát megszólal
Szabó T. Ádám (szerk.): A Müncheni Kódex négy evangéliuma